Bursada Bugün Bursa haber bursa haberi bursa haberleri Bursa

07 Kasım 2019 Perşembe, 18:02

Arkadaşıma gönder
Favorilerime ekle
Bu yazıyı yazdır
Yazı boyutu
Ozan Deveci

Cumhuriyet ve milli teknoloji hamlesi

Ozan Deveci

iletisim@bursadabugun.com

Ağustos ayında Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, 2023 yılı ihracat hedefini 226,6 milyar USD olması için Ticaret Ana Planını, Eylül ayında da Sanayi Bakanı Sayın Mustafa Varank tarafından da 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklandı.

 Açıklanan Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Ticaret Ana Planında ihracatta ki teknolojik ürün payının artırılmasına yönelik hedeflerin gerçekleştirilmesi için sanayi ve teknoloji alanında ki değişim ve gelişim süreçleri belirlenmiştir.

Sanayi Stratejisi ile kritik teknolojilerde ülkemizi rekabetçi yapıya kavuşturarak, küresel pazarlarda önemli bir oyuncu olması hedeflenmektedir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için aşağıda ki beş ana bileşen belirlenmiştir.

  • Yüksek Teknoloji ve İnovasyon
  • Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi
  • Girişimcilik
  • Beşeri Sermaye
  • Altyapı

Bu beş ana bileşene bağlı alı toplam 23 alt bileşen belirlenirken, her alt bileşen için gelişim yol haritaları ve hedefleri de tespit edilmiştir.

Sanayide bu dönüşümün sağlanması için makine, kimya, eczacılık, bilgisayar, elektronik, optik, elektrikli teçhizat ve ulaşım araçları alanları öncelikli sektör olarak belirlenmiştir.  

Program "Milli Teknoloji Hamlesi" adı ile www.hamle.gov.tr web sayfasında yayınlanmıştır. "Milli Teknoloji Hamlesi" ile yatırım teşvik programı, TÜBİTAK ve KOSGEB hibe destekleri tek pencere mekanizması ile sunulacaktır. Böylece aynı proje için yatırım teşvik sisteminde yer alan, KDV, gümrük vergisi, sigorta primi, gelir vergisi stopaj ve faiz desteğinden yararlanırken, 5 milyon TL'ye kadar makine, yazılım, personel ve hizmet alımları içinde hibelerden yararlanabilecekler.

Ülkemizin 2023 teknoloji hamlesi makine sektörü ile başlamıştır. Makine sektörü içinde de desteklenecek ürün grupları HS6 - GTIP koduna ve yenilikçi teknolojik alanına göre belirlenerek yayınlanmıştır. Bu ürün listelerinde yer alan ürünler için yapılması öngörülen ARGE ve yatırım tutarı 10 milyon TL üzerinde olan projeler 22 Kasım tarihine kadar ön başvurular alınacaktır. Ön başvurular Proje Yönetim Ofisi tarafından değerlendirerek başvuru koşulları sağlayan projeler için kapsamlı başvuru aşamasına geçilecektir. Kapsamlı başvuru aşamasında projenin ana faaliyet planı, fizibilite raporu, Detaylı ARGE ve KOBİ dokümanları, Bağımsız Değerlendirme Raporu (Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş danışmanlık firmaları tarafından hazırlanacak) ile detay başvuru tamamlanacaktır.,

Kapsamlı başvurular Proje Komisyonları tarafından değerlendirilerek, proje değerlendirme sonuçları Proje Komitesi'ne sunulacak ve projelerin desteklenmesine ilişkin nihai karar Proje Komitesi tarafından verilecektir. (Proje Komitesi, Sanayi Bakanlığı'ndan 3, KOSGEB'ten 1 ve TÜBİTAK'tan 1 kişi olmak üzere 5 kişiden oluşturulacak. Proje Komisyonları ise, sektör ve proje ihtiyaçlarına Proje Komitesi tarafından teşekkül ettirilecek.),

Milli Teknoloji Hamle programı ile Cumhuriyet'in 100. Yılına 4 kala, teknoloji odaklı sanayi gelişimi ve dönüşümü hedeflenmektedir.  Bu gelişim ve dönüşüm ile ülkemizin toplumsal refahı artışı, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ile teknoloji, ARGE ve endüstriyel tasarım alanlarında iş gücünün nitelik ve sayısal olarak çoğalması da sağlanacaktır.

Günümüzden 96 yıl önce, Cumhuriyet'i kurduktan sonra eğitim, sosyal yaşam, ticaret, sanayi, kadın hakları, kültür gibi birçok alanda büyük adımlar atarak ülkesini muasır medeniyetler düzeyine getirmek için mücadele eden tarihte Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkarak; şikayet eden değil çözüm bulan, tüketen değil üreten, bekleyen değil koşan bireyler ve toplum olarak sürekli daha iyisi için mücadele etmeliyiz.

Ulu Önder'in dediği gibi "Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar."