Hasan Boztürk

Hasan Boztürk

Akbank'ta sistemin çöküşü ve siber güvenlik

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 21:11
A

Tehlike büyük aslında.
Hem de çok.
Bugünlerde Akbank'ta sistemin çökmesinin ardından söz konusu tehlike bir kez daha karşımıza çıkmış durumda.
Söz konusu Akbank olduğu için toplumda yeterince izlenmediğine ve medyada yer almadığına bakmayın. 
Tehlike büyük. 
Buradan hareketle tehlikenin boyutlarının nerelere varabileceği gün be gün ortada. 
Her ne kadar bankada yaşananların bir siber saldırı olup olmadığı bilinmese de önümüzdeki günlerde bu kavramı çokça duyacağımız açık. 
Zira gerek bireysel gerekse kamuda ve özel sektörde kurumsal bazda bu konuya daha fazla ilgi gösterileceğini söyleyebiliriz.
Başka çare yok. 

Konuyu biraz daha açalım.
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nden alıntıyla "Günümüz dünyasında teknoloji, insanların günlük yaşantılarından tutun da iş dünyasına, kamuya ait genel ve milli güvenliği ilgilendiren tüm alanları içine alacak şekilde hayatımızın içine kadar girmiştir. Bir millete ait siber uzayın sacayaklarını oluşturan birey, özel ve kamu sektörü kullandıkları teknolojiler yolu ile kişisel ve kritik verilerini bir şekilde siber uzaya aktarmaktadırlar. Teknolojinin gelişmesi ve hayatımıza daha fazla girmesi neticesinde milli güvenliği ilgilendiren kritik veriler ve milyonlarca lira dünya siber uzayında saldırılara açık bir biçimde dolaşabilmektedir" tanımlamasıyla konu özetleniyor aslında.
Gerek bireysel gerekse kurumsal anlamda birçok veri dijital olarak saldırıya açık hale gelebiliyor.
Dolayısıyla devletler de bireyler de özel kuruluşlar da gerekli önlemleri almak zorundalar.
Hatta bizim verilerimizi toplayan banka ya da alışveriş mağazalarının, milli güvenliği ilgilendiren alanlarda kamunun daha fazla hassasiyet göstermesi gerekmekte. 

Sonuç olarak siber güvenlik ile ilgili bireyleri eğitmeliyiz.
Sanal alemle yeni tanışan çocuk ve yetişkinleri bilgilendirmeliyiz.
Özel sektörde siber güvenlik alanında daha fazla bütçe ayrılmasını sağlamalıyız.
Kamu kurumlarında konunun uzmanlarını daha verimli değerlendirmeliyiz.
Ve bu alanda uzman yetiştirmeye özel önlem vermeliyiz.
Mutlaka yapıyoruzdur.
Ama dinamik bir süreçten söz ettiğimizi unutmamalıyız.
Bu nedenle de hayatın hemen her alanında bu konuyu gündeminizden düşürmemeliyiz.
Akbank'ta yaşanan sistem çökmesini bir milat görmeli acil eylem planı oluşturmalıyız.


A

Yazarın diğer yazıları

Yazarın Tüm Yazıları