Geri Yeni yargı paketleriyle çocuk icrası son bulacak

Yeni yargı paketleriyle çocuk icrası son bulacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, yeni yargı paketinin en kısa zamanda Meclis'e getirileceğini açıklamasının ardından gözler bu çalışmaya çevrildi. Düzenleme kapsamında birden çok paket hazırlanacağı belirlendi. Düzenleme Adalet Bakanlığı'nca yürütülecek teknik çalışmaların ardından yasa teklifleri şeklinde Meclis'e sunulacağı duyurdu.

03 Eylül 2021 Cuma, 09:19 - Güncel
A
Yeni yargı paketleriyle çocuk icrası son bulacak

Öne çıkan düzenlemeler şöyle:

* Boşanmış çiftler açısından büyük sorun olan, çocuk teslimine ya da çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin kararların yerine getirilmesi, icra dairelerinin görev alanından çıkartılacak.

MAKUL SÜREDE YARGILAMA

* Makul sürede yargılanma hakkının ihlali konusundaki başvuruları incelemek ve tazmin etmek üzere etkili bir mekanizma oluşturulacak. İhlaller etkili bir şekilde tazmin edilecek. Bu talepler bireysel başvuru ile Anayasa Mahkemesi'nin önüne taşınmadan çözüme kavuşturulacak.

* 20 yıl ve üstü gibi belirli bir mesleki kıdeme sahip hâkim ve savcılar için coğrafi teminat getirilecek. Hâkim ve savcılar Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) isteği olmaksızın, başka yere atanamayacak. Böylece yargı mensuplarının mesleki teminatları güçlendirilecek.

* Yargıtay ve Danıştay üyeliği gibi görevler başta belirli görevlere atanabilmek için kıdem şartları yeniden belirlenecek.

* HSK'nın verdiği disiplin kararlarına karşı yargısal denetim mekanizması genişletilecek. Hâkimler ve Savcılar Kanunu'ndaki disiplin cezaları daha objektif ölçütlerle yeniden belirlenecek.

HÂKİM-SAVCI YARDIMCILIĞI

* Hâkim ve savcı yardımcılığı modeline geçilecek. Yardımcılar adliyedeki işlere daha aktif katılacak, mesleğe tecrübe sahibi olarak başlayacaklar.

* Adli ve idari yargıda, görevsizlik ve yetkisizlik kararlarından dolayı uzun yargılamaların önüne geçilecek şekilde yeni bir model oluşturulacak.

* Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak.

KİŞİSEL VERİLERE KORUMA

* Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, AB müktesebatı çerçevesinde gözden geçirilecek ve uyumlaştırma çalışmaları tamamlanacak. Böylece kişisel verilere koruma kalkanı güçlendirilecek.

Diğer Güncel Haberler için tıklayın


03 Eylül 2021 Cuma, 09:19
A