Geri Türk Kadınlar Birliği'nden anlamlı proje

Türk Kadınlar Birliği'nden anlamlı proje

Türk Kadınlar Birliği tarafından yürütülen "Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz" Projesinin Bursa'da yapılan 1. İzleme Çalışmaları tamamlandı. 

14 Ekim 2021 Perşembe, 19:35 - Bursa Bölge
A
Türk Kadınlar Birliği'nden anlamlı proje

ESLEM ERSEN - SEMA ÜSTÜNTAŞ / BURSADA BUGÜN 

'Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz' kapsamında düzenlenen proje faaliyetlerinin ilk aşaması bugün; Türk Kadınlar Birliği Bursa Şubesi, Türk Üniversitesili Kadınlar Derneği Bursa Şubesi, Mor Salkım Dayanışma Derneği ve Bursa Engelli Kadınlar Derneği'nin değerli katılımcılarıyla sağlandı. 

"PROJE, 35 İLDE YÜRÜTÜLÜYOR" 

Türk Kadınlar Birliği Bursa Şube Başkanı Tijen Sözeri, "Türk Kadınlar Birliği, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması bakımından son derece önemli ulusal ve uluslararası hukuki güvenceler sağlayan sözleşmeler ve mevzuatın yaygınlaştırılması, farkındalığın artırılması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla, AB Delegasyonunun desteğiyle, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin de ortak olarak katkı verdiği "Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz" Projesini 2020 Ocak ayında başlatmıştır. 35 ilde yürütülen proje faaliyetleri ile kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadelede uluslararası sözleşmelerin ve ilgili ulusal mevzuatımızın tanınırlığını ve uygulanmasını sağlamak için yereldeki aktörlerin farkındalığının artırılması, sözleşmelerin/yasaların hayata geçirilmesini sağlayacak izleme ve savunuculuk becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır" dedi. 

Sözeri, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Bu kapsamda Bursa'da hak temelli çalışan kadın kuruluşlarının katılımıyla, çalışma yaşamı, kalıp yargılar ve zararlı uygulamalar ile kadına yönelik şiddet ana temalarında ilgili kurum ve kuruluşları nezdinde bir izleme çalışması yürütülmüştür. Bu çerçevede Bursa ilinde; Türk Kadınlar Birliği Bursa Şubesi, Türk Üniversitesili Kadınlar Derneği Bursa Şubesi, Mor Salkım Dayanışma Derneği, Bursa Engelli Kadınlar Derneği tarafından 1. İzleme çalışması gerçekleştirilmiştir. Bundan sonra da devam edecek olan izleme çalışmalarından beklentimiz ulusal ve uluslararası yasal güvencelerimizin hayata geçirilmesine katkı verilmesidir. Proje kapsamındaki illerde bu amaca ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetler, ilgili kesimler ile iletişim ve iş birliğinin gelişmesini de sağlayacaktır. Öte yandan bu faaliyetler projenin uygulandığı diğer illerde olduğu gibi Bursa'da de sivil toplum örgütlerinin kurum ve karar verme mekanizmalarıyla tanışmalarına vesile olacak, yeni iş birliklerinin oluşmasını sağlayacak ve katılımcılık açısından da önemli bir artı değer katacaktır."

Kaynak: BURSADA BUGÜN

Diğer Bursa Haberleri - Bölge Haberleri için tıklayın


14 Ekim 2021 Perşembe, 19:35
A