Bursada Bugün Bursa haber bursa haberi bursa haberleri Bursa

TSE'nin üst yönetimi görevden alındı

Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE), Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcısı, 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Merkez Başkanı, Başkanlık Müşaviri, Genel Sekreterlik Müşaviri ve Grup Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri sona erdi.

TSE'nin üst yönetimi görevden alındı

Resmi Gazete'nin 2 Kasım tarihli mükerrer sayısında yayımlanan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" ile TSE Kanununda çeşitli değişikliklere gidildi.

Buna göre, 2 Kasım itibariyle Enstitüde, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Merkez Başkanı, Başkanlık Müşaviri, Genel Sekreterlik Müşaviri ve Grup Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri sona erdi.

Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Merkez Başkanı, Başkanlık Müşaviri ve Genel Sekreterlik Müşaviri kadrolarında bulunanlar Müşavir kadrolarına, Grup Başkanı kadrolarında görev yapanlar Uzman kadrolarına hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılacak.

Müşavir ve Uzman kadrolarına atanmış sayılanlar, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen birim ve görevlerde çalıştırılacak.

EMEKLİLİĞİ TEŞVİK

Kanuna eklenen geçici bir maddeyle TSE personelinden emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlardan, 2 Kasımdan itibaren 1 ay içinde emeklilik başvurusunda bulunanların hizmet tazminatları; zorunlu emekliliğine bir yıldan daha az süre kalanlar hariç olmak üzere, zorunlu emekliliğine en fazla üç yıl kalanlar için yüzde 25, zorunlu emekliliğine üç yıldan fazla, beş yıldan az kalanlar için yüzde 30, zorunlu emekliliğine beş yıl ve daha fazla kalanlar için yüzde 40 fazlasıyla ödenecek.

Emekli aylığı bağlanması şartlarını 2011 yılı sonuna kadar haiz olacaklara, bu hakkı kazandıkları tarihten itibaren bir ay içinde emeklilik başvurusunda bulunmaları halinde hizmet tazminatları yüzde 40 fazlasıyla ödenecek.

Bu madde uyarınca yapılan emeklilik başvurularında emeklilik tarihi olarak daha sonraki bir tarih gösterilemeyecek, başvurular herhangi bir kayda bağlanamayacak ve geri alınamayacak.

Bu madde hükümlerine göre emekli olan personel, Enstitüde hiçbir statüde yeniden istihdam edilemeyecek.

PERSONELİN MALİ VE SOSYAL HAKLARI

TSE personelinin mali ve sosyal hakları hakkında 2 Kasımda yürürlükte bulunan ilgili Genel Kurul kararı ile belirlenen ücret sistemi uygulanmaya devam edilecek.

Mali ve sosyal haklara ilişkin olarak anılan Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olan ayni ve nakdi ödeme unsurlarında artış yapılamayacak ve bu unsurlara yeni bir unsur ilave edilemeyecek.

GÖREV SÜRELERİ 3 YIL

TSE Kanuna bazı maddeler de eklendi.

Buna göre de Enstitüde Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Merkez Başkanı ve Grup Başkanı kadrolarında görev yapanların görev süreleri üç yıl olacak. Görevi sona erenler yeniden atanabilecek.

TSE uzmanları ve uzman yardımcılarının ise mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenecek.

TSE TEMSİLCİLİKLER KURABİLECEK

TSE, yurt içinde Yönetim Kurulunun teklifi ve ilgili Bakanın onayıyla, yurt dışında ise sayısı 10'u geçmemek üzere Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek yerlerde temsilcilikler kurabilecek. Kanunda daha önce bu konuya ilişkin olarak Enstitünün hizmet icabı gerekli yerlerde teşkilat kurabileceği ifade edilmişti.
Değişiklikle ayrıca Enstitünün her türlü yayını Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa tabi hale getirildi.

ENSTİTÜ ŞİRKET KURABİLECEK

Enstitü, standardizasyon görevleri dışında kalan ana faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını kuracağı, iştirak edeceği veya işbirliğinde bulunacağı yerli ve yabancı şirketler eliyle yürütebilecek.
Şirket kurulmasına veya iştirak edilmesine, Genel Kurulun kararı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilecek. Genel Kurul, gerektiğinde bu konudaki yetkisini Yönetim Kuruluna devredebilecek.

GENEL KURUL ÜYELERİ

Enstitü'nün genel kurul üyeliklerinde de değişikliğe gidildi. Artık TSE Genel Kurulu, Başbakanlık ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görevlendirilecek 3'er temsilci, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı tarafından görevlendirilecek 2'şer temsilci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Maliye, Milli Savunma, Orman ve Su İşleri, Sağlık, Ulaştırma Bakanlıkları, Genelkurmay ile Sayıştay Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Devlet Malzeme Ofisi ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından görevlendirilecek 1'er temsilci, üniversitelerden Yükseköğretim Kurulunca seçilecek 7 temsilci ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince görevlendirilecek 11 temsilciden oluşacak.

Enstitü, standard hizmetleriyle ilgili görevleri kapsamında bilimsel incelemelerde bulunmak ve standard hazırlamak amacıyla, Yönetim Kurulunca ilgili ürün, hizmet veya sektör adıyla teknik komiteler kurulabilecek.

Teknik komitelerin görevleri, çalışma usul ve esasları, üye sayısı, başkan ve üyelerinin nitelikleri ve seçimi ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenecek.

Enstitü'nün idari ve sekreterya işlerini yürütmek üzere yönetim kurulunca; yönetim kurulu ve genel kurul üyeleri dışından 1 genel sekreter ve 3 yardımcı atanacak. Değişiklikten önce idari ve sekreterya işlerini yürütmek üzere atanacak kişiler bir genel sekreter ve iki yardımcı idi ve sorumlulukları Kurula karşıydı.

Kalan karakter : 450

Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!