Geri Sağlıkta 'performans' tehdidi

Sağlıkta 'performans' tehdidi

Kamu hastanelerinde uygulanan performans sistemi hem vatandaş sağlığını hem de bütçeyi tehdit ediyor. Performans sistemiyle birlikte sağlık giderlerinde hızlı bir artış yaşanırken, hastaların memnuniyetinin düştüğünü belirten Bursa Tabip Odası Başkanı Kayıhan Pala, Sağlık Bakanlığı'nın uygulamayı toplum lehine düzenlemesi gerektiğini söyledi.

13 Aralık 2012 Perşembe, 14:01 - Bursa Bölge
A
Sağlıkta 'performans' tehdidi

Rabia DENİZ/BURSADABUGUN.COM

Kamu hastanelerinde uygulanan ücrete dayalı performans sistemi vatandaşı ve bütçeyi vurdu. Performans sistemi nedeniyle hekimlere güvenin azaldığını belirten Bursa Tabip Odası Başkanı Kayıhan Pala, hekime muayene oranlarında 3 kat artış yaşandığını söyledi.  Bir hekimin 3 dakikada hasta bakarak kaliteli hizmet sunamayacağını belirten Pala, Sağlık Bakanlığı'nın uygulamayı toplum lehine düzenlemesi gerektiğine dikkati çekti. Son 7 yılda ameliyat sayılarının 8 milyonu geçtiğini belirten Pala, doktorların performans artırmak amacıyla hastalara gereğinden fazla tetkik ve ameliyat yaptıklarını, hastaların hastanede kalış süresinin uzadığını söyledi.

SAĞLIK HİZMETİ YARA ALDI

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi'nde (BAOB) düzenlediği toplantıda 17 Kasım'da yapılan Performansa Dayalı Ödeme Çalıştayı'nın sonuç bildirgesini açıklayan Pala, "Hekimler hizmet başı ödeme tehdidi yüzünden evrensel hekimlik değerlerini unuttu. Maaşının dörtte üçü performans olarak değerlendirilen hekimler, daha çok hasta bakma derdine düşerken, vatandaş da nitelikli sağlık hizmeti alamıyor. Hekimler güvenceli özlük hakkı istiyor. Kamuda çalışan hekimlerin bir taban ücreti olmalıdır. Hastanelerin salt döner sermayeyle idare edilmesinden vazgeçilmeli, kamu kurumlarına bütçeden ayrılan pay arttırılarak giderler karşılanmalıdır" diye konuştu.
 

 

Diğer Bursa Haberleri - Bölge Haberleri için tıklayın


13 Aralık 2012 Perşembe, 14:01
A