Geri "Enerji güvenliği hayatta kalma meselesine dönüşmüştür"

"Enerji güvenliği hayatta kalma meselesine dönüşmüştür"

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Günümüz dünyasında enerji güvenliği, milletler ve devletler için bir hayatta kalma meselesine dönüşmüştür" dedi.

17 Ağustos 2013 Cumartesi, 17:13 - Güncel
A
"Enerji güvenliği hayatta kalma meselesine dönüşmüştür"


Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün himayesinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen  "Dünya Barışı İçin Güneş Enerjisi Uluslararası Konferansı" başladı.

Konferansın açılışında konuşan Gül, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere, toplantının başkanlığını yürüten Ord. Prof. Dr. Serdar Sarıçiftçi'ye ve katılımcılara teşekkür etti.

Toplantının dünya barışına katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Gül, şöyle devam etti:

"Günümüz dünyasında enerji güvenliği milletler ve devletler için bir hayatta kalma meselesine dönüşmüştür. Artık birçok ülke enerji politikalarını, kendi dış, ekonomi, savunma ve bilim politikalarının temel bir öğesi olarak telakki etmektedir. Enerji meselesi, teknik bir siyasa alanı olmaktan çıkmış artık jeopolitik ve ekonomi politiğin bir konusu haline gelmiş ve dünya dengelerini değiştiren bir niteliğe bürünmüştür. Ayrıca iklim değişikliği ve çevresel bozulma, insanlığın ve dünya barışının esenliği ile artan bir şekilde yakından ilintili bir hale gelmiştir. Son iki yüzyılda kaybedilen büyük teknolojik ilerlemeler neticesinde insanoğlu olarak tabiatın denge ve kurallarına meydan okumak için elimizden geleni yaptık. Bu çerçevede, sürdürülebilirlik ilkesine yeterince riayet etmeden dünyanın mevcut sınırlı kaynaklarını tüketmekte hiç tereddüt etmedik. Tüm bunların neticesinde dünyamız daha çok nüfus barındıran, refah seviyesi yükselen ancak felaketlere meyleden bir yer haline geldi. Son yıllarda vuku bulan acı tecrübelerle de sabittir ki tabiat, yaptığımız suiistimalleri karşılıksız bırakmıyor ve bizi türlü felaketlerle cezalandırmak suretiyle cevap vermektedir. Dolayısıyla gerek kendimizin gerek gelecek kuşakların bekası bakımından tabiatla barışmamızın tam zamanıdır. Bu barış aynı zamanda tabiata ve gelecek nesillere adil olmak demektir. Bu itibarla sorumlu enerji politikalarının etkin biçimde hayata geçirilmesinin iklim değişikliği ve çevresel bozulmanın önüne geçilebileceğini düşünüyorum. İklim değişikliği ve çevre sorunları, en fazla dünyanın en dezevantajlı kesimlerini mağdur etmektedir. Bu bağlamda milyonlarca insan kendi ülkeleri ve yurtdışında, ekolojik mülteci durumuna düşmüştür. Bilimsel çalışmalar bu durumun önümüzdeki yıllarda daha da kötü bir hal alacağını göstermekte, yeni iç savaş ve devletler arası savaşları tetikleyeceğini ileri sürmektedir. Dolayısıyla enerji güvenliği ve iklim değişikliğinin, dünya barışı ve insani güvenliğin temini açısından temel konusu haline geleceği aşikardır."

Dünya genelinde enerji altyapısına yapılacak yatırımların bu hedeflerin sağlanmasında büyük öneme haiz olduğunu kaydeden Gül, "Enerji arz güvenliği, küresel anlamda ortak bir endişeyi teşkil etmekedir. Sınırlı enerji kaynakları ve artan enerji talebi, enerji güvenliğini daha da önemli bir hale getirmiştir. Bu nedenle tüm ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmak suretiyle enerji sepetlerine çeşitlilik kazandırmaları artır bir zorunluluk haline gelmiştir. Daha önce de ifade ettiğim üzere, küresel iklim değişikliği, insanoğlu için emsali görülmemiş bir tehdit teşkil etmektedir. Halihazırda olumsuz etkileri bize bedel ödetmekte ve bu konuda sergilenen ataletin maliyeti her geçen gün daha da artmaktadır" dedi.

Konferans

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda 3 gün sürecek ve başkanlığını Ord.Prof.Dr. Serdar Sarıçiftçi'nin yaptığı konferans, güneş enerjisi uzmanlarını, Türkiye, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin bilim insanlarını bir araya getiriyor.

Konferansta, bilimsel ve teknolojik olarak güneş enerjisinden yararlanmanın yöntemleri, güneşten su ısıtmak, elektrik ve suni yakıt elde etmek gibi önemli ve yeni konular tartışılacak.

Konferans, 19 Ağustos'ta sona erecek. 

Diğer Güncel Haberler için tıklayın


17 Ağustos 2013 Cumartesi, 17:13
A