Geri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan eylem planının tanıtım toplantısında, hem İstanbul Sözleşmesi hem de yeni plana ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, ''Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek değildir'' dedi.

01 Temmuz 2021 Perşembe, 14:27 - Güncel
A
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nın tüm kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bizim inancımızda bildiğimiz ve bilmediğimiz varlıklar içinde asıl olan insandır. Diğer tüm ayrımlar, farklılıklar, bu ulvi sıfatın gerisinde kalır. Toplum ve aile müesseseleri de erkek ve kadının müşterek varlığı ile ortaya çıkar. Şayet ortada bir sorun yaşanıyorsa konunun bir tarafında erkek bir tarafında kadın vardır. Ailede kadın ne kadar sorumluluk sahibiyse erkek de aynı derecede mesuliyet sahibidir. Kadına şiddet meselesinde ortada bir mağdur varsa bir de fail mevcut demektir. İktidara geldiğimiz günden beri, kadına yönelik şiddetle mücadele öncelikli konularımız arasında yer almıştır. Atılan her adımı destekledim. Her sorunla bizzat ilgilendim. Bu hassas konunun çözümü için farklı politikalar geliştirdik ve uyguladık. Son günlerde bazı çevreler bugün, yani 11 Temmuz'a doğru gidiyoruz, öncesinde 1 Temmuz itibarıyla çekildiğimiz İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizi kadına yönelik şiddetten geriye gidiş olarak yansıtmaya çalışıyor. Bizim mücadelemiz bu sözleşmeden çekilme ile bitecek değildir. Bu mücadelenin uzun soluklu, toplumsal mutabakat gerektiren bir süreç olduğunun farkındayız. Şiddetin her türü ile mücadelemiz sürerken, kadına yönelik şiddet kavramının altını özellikle çizmemizin sebebi bu sorunun adını koymak gerektiğine inancımızdır. Kadına yönelik şiddet pek çok faktörden etkilenen bir olgudur. Evvela kadına yönelik şiddetin ortaya çıkmasına neden olan faktörlerin ayrıntılı incelenmesi ve bertaraf edilmesi gerekiyor. 

Tüm toplumun da bu şiddetten olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Şiddet, depresyonun, suç oranlarının artmasına yol açıyor. Kadına yönelik şiddeti tıpkı salgınla mücadelede olduğu gibi, siyasi tartışmalara malzeme etmeden objektif şekilde ele almamız gerekiyor. Kadına yönelik şiddet sadece bizim değil, tüm ülkelerin sorunudur. 

İlkini 2007'de hazırladığımız ulusal eylem planımızı sürekli geliştirerek bugüne kadar getirdik. Ülkemizde ve dünyada yaşanan değişimler, önleyici ve koruyucu çalışmalarıun da geliştirilmesini gerektiriyor. Bugün sizlerle 4.'sünü paylaşacağımız eylem planımızda günün ihtiyaçlarına yönelik yeni başlıklar bulunuyor. 

Yeni eylem planımızla mücadeleyi daha da güçlendiriyoruz. 4. ulusal eylem planımız, 2021-2025 yıllarını kapsamaktadır. Eylem planımızı kamu kurumlarının, STK'ların, üniversitelerin, medya mensuplarının, ilgili tüm paydaşların katkıları ile hazırladık. 

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI

Kadına yönelik şiddetle mücadele 4. ulusal eylem planının ilk hedefini, şiddetle mücadele mevzuatının gözden geçirilmesi ve etkin uygulanması olarak belirledik. Amacımız mağdurun adalete erişiminin kolaylaşmasını, haklarını etkili kullanmasını ve şiddet eylemlerinin orantılı şekilde cezalandırılmasını sağlamaktır. 22 faaliyet bu başlık altında yer alıyor. Adalet, İçişleri, MSB, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında protokoller imzalandı. 

Kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planları 81 ilde hassasiyetle yürütülmektedir. Teknik kurul da oluşturulacak, 3 ayda bir toplanarak faaliyetini sürdürmektedir.,

TCK'daki suç tipleri ile cezayı ağırlaştıran özellikler gözden geçirilerek, şiddet türleri konularının yeniden değerlendirilmesini planlıyoruz. Uyuşmazlıklarda haksız tahrik ve takdiri indirim müesseselerinin nasıl uygulandığının analizleri yapılarak gereken değişiklikler için harekete geçilecek.

İkinci hedef, şiddetle topyekün mücadele olarak 5 strateji belirledik. Politikaların uygulanması, şiddetin önlenmesi için kaynak, güçlü koordinasyon, 81 ilde planların yürürlüğe konması, çalışmaların dönemsel olarak izlenmesi şeklinde ifade edebiliriz. 

Üçüncü hedefi koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkili sunulmasıdır. Vakaya zamanında ve doğru şekilde müdahalenin sağlanması, özel müdahale programlarının hayata geçirilmesi, kolluk uygulamalarının etkinliğinin artırılması, şiddet mağdurlarının sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, faillere yönelik önleyici hizmetlerinin hazırlanması stratejilerini uygulayacağız. 

Mağdurun korunması ve desteklenmesi ile önleyici çalışmalarda kurumsal hizmetler daha da önem kazanmaktadır. Önlemek, soruşturmak, kovuşturmak ancak ihtiyaca uygun kurumsal yapı ve programlarla mümkündür. Şiddet önleme ve izleme merkezlerimizle beraber, kadın konuk evlerinde kurumsal hizmetler zaten yürütülüyor. Tüm illerde faaliyet gösteren 360 sosyal hizmet merkezi bünyesinde şiddetle mücadele irtibat noktalarına mağdurların kolay ulaşabilmesini sağlıyoruz. 

En önemli hususun şiddetin gerçekleşmeden durdurabilmek ve yaygınlaşmasını engellemek olduğunu biliyoruz. Bireylerin öfke kontrollerine yönelik eğitimlere başlıyoruz. Alkol ve madde bağımlılığından kurtarılması ile saldırgan davranışların rehabilitasyonlarına yönelik eğitimlerden çok ciddi fayda elde edebileceğimize inanıyorum. 

Tehdit altındaki kadınlarımız için ihtisaslaşmış kadın konuk evlerimizde özel güvenlik önlemleri alıyoruz. Önümüzdeki dönemde 7 ilde 9 yeni kadın konuk evi daha açılacak. ALO 183 destek hattı, ihtiyacı olan tüm kadın ve çocuklar için psikolojik, hukuki ve ekonomik danışma hattı olarak hizmet veriyor. Arapça, Kürtçe çağrılara da cevap veren bu hattı arayan şiddet mağdurları 0 tuşuna basarak sıra beklemeden destek personeline ulaşabilmektedir. 

Eylem planımızın 4. hedefi, toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması olarak belirlenmiştir. Şiddete neden olan yargılarla mücadele edilmesi. Özel sektörün, medyanın şiddetle mücadelede aktif yer alması hususlarında çalışmalar yürütülecektir. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme faaliyeti yapılacak. Erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele amacıyla babalara yönelik eğitim ve farkındalık çalışması yürütülecektir. Bireyler gündelik konuşmalarında ve sosyal medyada kadına yönelik şiddeti normalleştiren söylemler kullanabiliyor. Toplumda buna karşı farkındalık oluşturmak, şiddet içermeyen olumlu dil kullanımı amacıyla çeşitli mecralarda kampanyalar yürütülecektir. Reklamverenlere ve özel TV kanallarına yönelik olarak şiddet temelli hassasiyet teşvik edilecektir.

İş yerinde cinsel, fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddete karşı farkındalık çalışmaları da planlanıyor. 

Beşinci aşamada verilerin toplanması ve istatistiklerin yorumlanması olarak belirledik. Her bir risk faktörünü önceden belirlemek şiddeti engellemede önem arz ediyor. Yerel düzeyde 81 ilde kadına yönelik şiddet risk haritalarının tamamlanması stratejik hedefler arasında yer alıyor. Veri bankasındaki bilgilerin yorumlanmasıyla failler ile hükümlüler için araştırma yapılması gibi 28 faaliyete yer verilmektedir. Elde edilen bilginin, bu veri analizlerinin STK'lar ve üniversitelerle yakın işbirliği geliştirilecektir.

Diğer Güncel Haberler için tıklayın


01 Temmuz 2021 Perşembe, 14:27
A