Geri 'Bursa hanlarına bilirkişiden onay çıkmadı' haberlerine Büyükşehir'den açıklama

'Bursa hanlarına bilirkişiden onay çıkmadı' haberlerine Büyükşehir'den açıklama

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Bursa hanlarına bilirkişiden onay çıkmadı' şeklinde basına yansıyan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.

28 Mayıs 2021 Cuma, 21:34 - Bursa Bölge
A
'Bursa hanlarına bilirkişiden onay çıkmadı' haberlerine Büyükşehir'den açıklama
05:53 Bursa'da Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde silüeti bozan yapılar temizleniyor

İLGİLİ VİDEO

Bursa'da Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde silüeti bozan yapılar temizleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

27.05.2021 tarihinde çeşitli basın yayın organlarında yayınlanan 'Bursa hanlarına bilirkişiden onay çıkmadı: İmar planları kamu yararına uygun bulunmadı' başlığını taşıyan haberlerde; eksik ve hatalı bilgi ve yorumlara yer verilmiştir. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

Hanlar Bölgesi, UNESCO tarafından Tarihi Ortak Dünya Mirası kabul edilen Osmanlı Dönemi birçok hanin ve tarihi yapının bulunduğu, Ulucami ve Tarihi Kapalı Çarşı ile bütünleşen bir bölgedir. Bu alanın içindeki ve etrafındaki tarihi dokuyla uyuşmayan, birçoğu 40-50 yıl öncesinde

yapılan betonarme yapıların yıkılarak tarihi bölgeyi gün yüzüne çıkarmak, gelecek nesillere daha düzgün bir şekilde aktarmak ve korumak amacıyla bir proje geliştirilmiştir. Geliştirilen projede UNESCO Alan Başkanlığı başta olmak üzere ilgili meslek odalarının, akademisyenlerin ve diğer ilgililerin katılımıyla 2 kez çalıştay düzenlenmiş ardından Mimarlar Odası ile birlikte ülke çapında proje yarışması yapılmıştır.

Bölgedeki kamulaştırma faaliyetlerinde önemli bir yol alınmış, binaların bir kısmının yıkımı tamamlanmıştır.

Proje alanında yapılan imar planlarının iptali amacıyla 4 adet iptal davası açılmış olup, yargılama süreci halen devam etmektedir.

Habere yansıyan bilirkişi raporunda dava konusu plan değişikliğinin 1/100.000, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli üst planlara uygun olduğu, plan değişikliği ile getirilen plan kararlarının birbiri ile uyumlu olduğu açıkça ortaya konmuştur. Aynı şekilde işlemin tescilli yapılar bakımından sit mevzuatına uygun olduğu da belirtilmiştir.

Ancak raporda getirilen eleştiriler planin esasına yönelik olmamakla birlikte önemli bir kısmı da eksik ve hatalı bilgiye ve sübjektif değerlendirmeye dayanmaktadır. Bu sebeple mahkemece bilirkişi raporunun taraflara tebliğine, tarafların itirazları alındıktan sonra yürütmeyi durdurma kararı konusunun görüşülmesine karar verilmiştir. Dolayısıyla mahkemece projeyi durduracak mahiyette bir karar verilmemiştir.

Haberde ve bilirkişi raporunda bahsedilen ve Zafer Plazanin bir bölümü olan Boyner Binası kesin olarak proje kapsamındadır ve bu bina da yıkılacaktır. Belediye başkanımız Sayın Alinur Aktaş bu durumu 24.09.2020 tarihli meclis toplantısında ve daha evvelinde defaten kamuoyuna açıklamıştır. Boyner Binasına yönelik plan değişikliği süreci de tamamlanmak üzeredir.

Projede kamulaştırılan alanlarda kesinlikle ticari alan (yer altında veya yer üstünde) planlanmamıştır. Dolayısıyla kamulaştırmanın Torunlar Inşaat yada başka bir guruba yada kişiye rant sağlanması için yapıldığı iddiası açık bir iftira ve yalandır. Kamulaştırılan yerler kamunun mülkiyetine geçecektir. Acele kamulaştırma ile kamulaştırma değerinde %30 değer kaybı olacağı iddiası da mesnetsizdir. Kamulaştırılan taşınmazların bedelini belediye değil mahkeme belirlemektedir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarihimize sahip çıkma gayretimizin bir sonucu olarak tamamen kamu yararı doğrultusunda yürütülen söz konusu projeyi kararlılıkla sürdürecek ve tamamlayacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Diğer Bursa Haberleri - Bölge Haberleri için tıklayın


28 Mayıs 2021 Cuma, 21:34
A