Geri Turizmi teşvik kanun teklifi Meclis'te görüşülüyor

Turizmi teşvik kanun teklifi Meclis'te görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.

13 Temmuz 2021 Salı, 23:48 - Ekonomi
A
Turizmi teşvik kanun teklifi Meclis'te görüşülüyor

Genel Kurulda, grup önerilerinin ardından, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda ve Tarım Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınması önerisi görüşüldü. Önerge reddedildi.

Daha sora gündemin ilk sırasında yer alan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçilirken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, teklifin bazı maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürdü ve usul tartışması açıldı.

Usul görüşmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, tutumunda bir değişikliği olmadığını belirtti ve kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

Teklifin tümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Muğla Milletvekili Metin Ergun, sağlıklı bir müzakere sürecinden geçmeyen, Anayasa'ya uygunluk denetimi yapılmayan, mevzuatta karmaşa yaratan tekliflerle yasama süreçlerini verimli bir şekilde işletmenin mümkün olmadığını ifade etti. İktidarın uzun zamandır ormanlara, meralara, denizlere, göllere, yer altı ve yer üstü sularına karşı "adeta düşmanmışçasına bir dizi politika uyguladığını" savunan Ergun, "Türkiye'de doğayı ve çevreyi tehdit eden, ormanları yok eden, yeni bir haber duymadığımız gün hiç yok gibidir. Türkiye'nin orman varlığına yönelik tehdidin en önemli sebebi iktidarın bunu teşvik etmesidir. Görüşülen bu teklif de Türkiye'de orman varlığını tehdit eden ve yeni riskler yaratacak nitelikte bir düzenlemedir." dedi.

Teklifin, iktidarın yerel yönetimleri etkisizleştirme politikasının billurlaşmış bir hali gibi olduğunu öne süren Ergun, "Yerel yönetimleri kamu yönetiminden dışlayan bir siyaset anlayışı, ülkemiz ve demokrasimiz için faydalı bir anlayış değildir. Bu siyaset anlayışı, seçilmişlerin yetkilerini atanmışlara devreden, yerel yönetimler üzerindeki idari vesayeti istismar eden bir anlayış niteliği taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ergun, turizmi geliştirmek için çevreyi yok ederek mesafe almaya çalışmanın, gelecekte turizmi tamamen ortadan kaldırma riskini beraberinde getirmek anlamına geleceğini söyledi.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, turizm sektörünün, dünyada olduğu gibi ekonomik bakımdan yarattığı katma değer, oluşturduğu istihdam, cari açığın azaltılmasına olan olumlu etkisi, yabancı sermayeyi ülkeye çekmesi, yöre halkının ekonomik refahına ve gelişmişlik düzeyine sağladığı katkı ve diğer birçok bakımdan ülke için çok önemli ve vazgeçilmez bir sektör olduğunu ifade etti.

Tüm dünyayı 2019 yılı sonu itibarıyla etkisi altına almaya başlayan Kovid-19 salgınının en fazla etkilediği sektörlerden birinin turizm olduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Kovid-19 salgının sektör üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve kademeli de olsa başlayan turizm hareketlerinin ülkemize yönelmesini sağlamak için dünyada ilk örneklerden biri olan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı başlatmıştır. Bu programın başarılı bir şekilde yürütülmesi sayesinde, pandemi döneminde ülkemize gelen ziyaretçi sayısında kaybımız yaklaşık olarak yüzde 60'lar bandındayken rakiplerimiz yüzde 75 ile yüzde 80 bandında kayıplar yaşamıştır. 2020 yılında ülkemizi ziyarete eden kişi sayısı Kovid-19 pandemisine rağmen 16 milyona ulaşmıştır. Turizm geliri ise yaklaşık 12 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Gelinen bu aşamada bu kanun teklifi 2023 hedeflerimize ulaşılması için öncelikli önemi haiz düzenlemeler içermektedir."

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, torba yasalarla artık Meclisin çalışamaz hale geldiğini, çünkü herhangi bir etki analizi yapılmadığını, ihtiyaçların belirlenmediğini savundu. Her torba yasanın yaşamı zorlaştırdığını, kısıtlamalar getirdiğini öne süren İpekyüz, "Büyük çoğunluk yerine bir azınlığı zenginleştirmeye doymuyorlar, ranta doymuyorlar, tercihlerini sadece o yönde kullanıyorlar. Kendilerince meşru olan şeyi hoşgörüyle karşılanmakta, kendilerince meşru olmayan şeyi tümüyle reddedilmekte." dedi.

"TOPLAM ORMAN ALANLARIMIZ HER GEÇEN YIL AZALIYOR"

CHP Antalya Milletvekili Osman Budak, turizm çok kırılgan ama Türkiye'nin de gözbebeği bir sektör olduğunu belirtti.

Turizmin, Türkiye'de doğrudan döviz kazandıran tek sektör olduğuna işaret eden Budak, "2019 yılında ülkeye 35,5 milyar dolar döviz kazandıran sektörden bahsediyoruz. Burada, nicelik değil, nitelik son derece önemli. Yirmi yıllık iktidarınızda bir türlü şu nitelik meselesini masaya yatırmadınız. Tek yönlü gelişen bir turizm, sahillere yüklenmiş bir turizm. Antalya, Muğla, Aydın bölgesinde inanılmaz bir nüfus yoğunluğu, kentin yüz ölçümü artık o nüfusu kaldıramaz duruma gelmiş." diye konuştu.

Teklifle, orman alanlarının turizm yatırımlarına açıldığını aktaran Budak, "Kamusal mülk olarak anılan her türlü alanın da Kültür ve Turizm Bakanlığı eliyle özelleştirilmesinin önünü açıyorsunuz. Toplam orman alanlarımız iktidarınız süresince her geçen yıl azalıyor." dedi.

Küresel Orman İzleme Örgütünün hazırladığı verilere göre, 2001-2018 yılları arasında, Türkiye'de ağaçla kaplı toplam alanın yüzde 4,1'ini yani 461 hektarının kaybedildiğini belirten Budak, "Eskiden cezalar caydırıcı olmadığı için rantçılar gözlerine kestirdikleri alanları, ormanları yakıyordu. Görmek isteyenler Bodrum'daki denize kıyısı olan yamaçlara baksınlar, hangi yangınların sonrasında oralara hangi oteller yapılmış, rahatlıkla görebilirler. Şimdi, bu teklifle aslında bunlara hiç gerek kalmıyor. Ormanlarımızı bir anlamda böyle koruyabiliriz çünkü artık Turizm Bakanlığı yetkiyi aldı, buralara isterlerse tahsis yapabilecekler. Bütün doğal felaketlere, rant hırsına, taş ve mermer ocaklarına, imar katliamlarına rağmen hala turizm kentlerimizde yüksek miktarda orman alanı var." değerlendirmesini yaptı.

Diğer Ekonomi Haberleri için tıklayın


13 Temmuz 2021 Salı, 23:48
A