Geri Ticaret Bakanlığı'ndan ürün güvenliğine ilişkin üç yönetmelik düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı'ndan ürün güvenliğine ilişkin üç yönetmelik düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında üç yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu bu yönetmelikler, CE İşareti Yönetmeliği, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri.

27 Mayıs 2021 Perşembe, 18:32 - Ekonomi
A
Ticaret Bakanlığı'ndan ürün güvenliğine ilişkin üç yönetmelik düzenlemesi

Ürün güvenliği sisteminin önemli unsurlarından biri olan uygunluk değerlendirmeleri ilk kez "CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik" ile Türkiye, 2002 yılında AB sistemi ile tam uyumlu olarak ürün güvenliği sistemine dahil edilmişti. AB'nin bu alanda 2008 yılında yaptığı değişiklikler neticesinde yönetmeliklerin güncellenmesi ihtiyacı ortaya çıkmasının yanı sıra bu kapsamda 2012 yılında yeni AB mevzuatı temel alınarak "CE İşareti Yönetmeliği" ve "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği" yayımlanmıştı.

"Ürün Güvenliği Kanunu"nun yasalaşması sonucunda söz konusu yönetmeliğin Kanuna uygun olarak yeniden güncellenmesi ihtiyacı doğması sonucunda, "CE İşareti Yönetmeliği" ve "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği" hazırlandı.

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ

CE İşareti Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelik ile CE işaretinin kullanımına ilişkin tüm iktisadi işletmecilerin sorumlulukları, kanun ve AB mevzuatına uygun olarak netleştirildi. Buna göre imalatçılar, yetkili temsilciler ve ithalatçıların yanı sıra dağıtıcılara da belirli sorumluluklar verilerek ürün güvenliği sisteminin güçlendirilmesi amaçlandı. Artık dağıtıcılar ürünü piyasada bulundururken gerekli özeni gösterecek, ürünü piyasada bulundurmadan önce ürünün "CE" işaretini taşıdığını ve uygunluğu gösteren belgelere sahip olduğunu doğrulayacak ve yetkili kuruluşun talebi halinde ürünlerin uygunluğunu gösteren tüm bilgi ve belgeleri yetkili kuruluşa sunacak.

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI VE ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR YÖNETMELİĞİ

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile uygunluk değerlendirme kuruluşlarına bildirim yükümlülüğü getirildi. Buna göre faaliyetine yeni başlayan bir uygunluk değerlendirme kuruluşu bir ay içerisinde ilgili yetkili kuruluşa faaliyet alanı ve iletişim bilgilerini içerecek şekilde bildirimde bulunacak. Mevcut uygunluk değerlendirme kuruluşları ise bu bildirimi Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra iki ay içerisinde gerçekleştirecek. Yapılacak bildirimler ile uygunluk değerlendirme kuruluşları daha yakından takip edilebilecek ve ülkemizde uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağlanacak.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığının Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uygunluk yöntemlerine ilişkin hususlar CE işaretine dair mevzuattan ayrıştırılarak AB mevzuatına uygun ayrı bir yönetmelik hazırlandı.

Diğer Ekonomi Haberleri için tıklayın


27 Mayıs 2021 Perşembe, 18:32
A