Geri Sabancı Holding, CarrefourSA'daki paylarını azaltıyor

Sabancı Holding, CarrefourSA'daki paylarını azaltıyor

Sabancı Holding, CarrefourSA'daki yüzde 6'lık payını finansal borçluluğun azaltılması ve karlılığın artırılması amacıyla satacağını açıkladı.

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 10:14 - Ekonomi
A
Sabancı Holding, CarrefourSA'daki paylarını azaltıyor

Sabancı Holding, CarrefourSA'daki yüzde 6'lık payını finansal borçluluğun azaltılması ve karlılığın artırılması amacıyla satacağını açıkladı.

Sabancı Holding KAP'a yaptığı duyuruda payları ikincil piyasada satacağını açıkladı. Söz konusu satışların ardından CarrefourSA'nın halka açıklığı yüzde 10'un üzerine çıkacak. Söz konusu satışlar sonrasında Sabancı Holding'in CarrefourSA'da yüzde 57,12'lik payı yüzde 51,12'ye gerileyecek. 

Sabancı Holding'in KAP'a yaptığı duyuru şu şekilde;

"CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (CarrefourSA) finansal borçluluğun azaltılması, özkaynakların güçlendirilmesi ve finansman giderlerinin etkisinin azaltılarak karlılığın desteklenmesi amaçlarıyla sermaye artırımı konusunda çalışmalara başladığına ilişkin olarak 03.08.2021 tarihinde özel durum açıklaması yapmıştır.

CarrefourSA'nın ana ortakları olarak Şirketimiz ve Carrefour Nederland BV (CNBV), sahip olduğumuz CarrefourSA sermayesinin toplam %6'sına kadar olan kısmını temsil eden payların 2021 yılsonuna dek ikincil piyasada satılması ve pay satışından elde edilecek gelirin CarrefourSA'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında kullanılması hususunda mutabık kalmışlardır. (*)

Şirketimiz ve CNBV, CarrefourSA sermayesinde sırasıyla yüzde 57,12 ve yüzde 37,54 olmak üzere toplam yüzde 94,66 oranında paya sahip olup; anılan işlem kapsamında Şirketimize ait 4.625.993 TL nominal değere kadar ve CNBV'ye ait 3.040.433 TL nominal değere kadar olmak üzere toplam 7.666.426 TL nominal değere kadar olan ve CarrefourSA sermayesinin toplam %6'sına kadarlık kısmını temsil eden payların borsada satılması planlanmaktadır. 

Payların satışına yönelik işlemlerin yerine getirilmesi için Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Ak Yatırım) yetkilendirilmiş ve bu amaçla Şirketimiz ve CNBV tarafından Ak Yatırım nezdinde ortak bir hesap açılması kararlaştırılmıştır. Pay satışları bu ortak hesap üzerinden Şirketimiz ve CNBV namına Ak Yatırım tarafından gerçekleştirilecektir.

Pay satışlarından elde edilecek gelir öncelikli olarak CarrefourSA'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında Şirketimizin ve CNBV'nin yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma taahhütlerinin yerine getirilmesinde kullanılacaktır. Bu gelir CarrefourSA Yönetim Kurulunca 30.09.2021 tarihli ara dönem finansal tablolara göre belirlenecek sermaye ihtiyacını karşılamaya yetmez ise Şirketimiz, CNBV'nin muhtemel katkılarıyla, eksik kalan kısmı tamamlayacaktır. Pay satışlarından CarrefourSA'nın sermaye ihtiyacından daha fazla bir gelir elde edildiği takdirde artan kısım Şirketimiz ve CNBV'nin serbest kullanımında kalacaktır.

Bu işlem sonucunda CarrefourSA'nın halka açıklık oranının %10'un üzerine çıkarılması ve özkaynaklarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir."

Diğer Ekonomi Haberleri için tıklayın


04 Ağustos 2021 Çarşamba, 10:14
A