Geri Nisan'da yavaşlama

Nisan'da yavaşlama

Türk imalatçıları Nisan ayı boyunca, hem fabrika çıkışlarının, hem de yeni siparişlerin büyüme seviyelerinde yavaşlama kaydettiklerini rapor ettiler.

02 Mayıs 2013 Perşembe, 10:21 - Ekonomi
A
Nisan'da yavaşlama

Bu sırada, istihdam seviyeleri yükseldi ve iş yaratma hızı geçen aya nazaran çok az yavaşladı. Ortalama girdi fiyatları, son dokuz aylık dönemin en yavaş hızında olsa da, yükselmeye devam etti.
   
Mevsimlik etkilerden arındırılmış HSBC Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi™(PMI™) - imalat sanayisinin kaydettiği performansı sergilemek amacıyla tasarlanmış tek rakamlı, bileşik performans göstergesi - Mart ayında ölçülen 52,3 seviyesinin altına inerek Nisan ayında 51,3 seviyesine düştü. Faaliyet koşullarıbu ay dâhil olmak üzere sekiz anket dönemi boyunca güçlenmeye devam ederken, son ölçümler mevcut dizilim içinde en zayıf gelişme değerlerine işaret etti.
   
Türkiye imalat sanayi sektöründe fabrika çıkışları Nisan ayında da dokuz aylık yükselişini sürdürdü. Buna rağmen, büyüme hızı son sekiz aylık dönemin en düşük hızında seyretti ve önemsiz bir değerde ölçüldü. Piyasada gözlenen yavaşlama belirtilerine paralel bir şekilde, şirketlerin yaklaşık %14'ü üretimde düşüş rapor etti. Sipariş defteri hacmi Nisan ayında büyürken, şirketler yeni işseviyesinin büyümesini, üstlenilen yeni projelere bağladılar. Son anket ölçümleri birbirini takip eden sekizinci ayda da sipariş defteri hacminde büyümeye işaret ederken, bu büyüme, üst üste üç aylık düşüşün ardından, dizilim boyunca ölçülen en zayıf hızında seyretti. Yurtdışından gelen işler üst üste beşinci ayda da artsa da, bu artışbir önceki anket dönemine nazaran daha zayıf bir hızda seyretti. Nisan verilerine göre biriken işler birbirini takip eden üçüncü ayda da azalırken, Türk imalatçıları önceden alınan siparişleri tamamladılar. Biriken işleri temizleme hızı son dokuz ayın en keskin hızında ölçüldü. Mamul mal stokları, mevcut süreç boyunca ölçülen en zayıf hızında olsa da, birbirini takip eden üçüncü ayda da azaldı. Bu sırada, girdi mallarının ortalama tedarik süresi yeniden uzayarak, birbirini takip eden uzama sürecini on beş anket dönemine yaymış oldu.
   
Türkiye'de bulunan imalat firmaları, Nisan ayında da ilave personel alımına devam etti. Katılımcıların yaklaşık %20'lik kısmı istihdam seviyelerinde yükselme rapor ederken, bu durumu genel olarak gelen yeni iş seviyesinde meydana gelen artışa bağladılar. Son anket döneminde, girdi maliyetleri, yükselen hammadde fiyatlarına paralel olarak yükseldi. Öte yandan, girdi fiyatlarıenflasyonunun hızı son dokuz ayın en yavaş seviyesine geldi. Yükselen girdi maliyetlerini karşılayabilmek için, Türk imalatçılarıfabrika çıkışı fiyatlarını artırdılar.
   
Türk imalat sanayi sektöründe satın alma faaliyetleri son anket dönemi boyunca artsa da, bu artış son beş aylık dönemin en yavaş seviyesinde gerçekleşti. Eşzamanlı olarak, satın alma stoklarında Nisan ayı dâhil olmak üzere üst üste yedinci ayda da düşüş gözlenirken, marjinal seviyelerde ölçülen daralma yavaşladı.

Yorum:
HSBC Türkiye Ekonomisti Melis Metiner, son PMI araştırma bulguları hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
   
"Satın alma yöneticileri endeksi 2012 yılının Eylül ayından beri imalat sanayinde toparlanmaya işaret etse de, endeks Eylül ayında son sekiz ayın en düşük seviyesine geriledi. Nisan ayı verileri üretim hacmi, yeni siparişler, ihracat için alınan siparişler ve mal alımlarının hepsinde artışa işaret etse de, dört endeksin de artışhızı yavaşlamış durumda. İstihdam endeksi ise güçlü seyrine devam etmesine rağmen, geçen aya göre ivme kaybetti. Girdi ve çıktı fiyat endeksleri Nisan ayında enflasyona işaret eden 50,0 seviyesinin üzerinde kaldılar. Girdi fiyatlarındaki artış hızıyavaşlarken, çıktı fiyatlarındaki artış hızı Mart ayına göre çok az arttı.
   
Satın alma yöneticileri endeksi seneye güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra, ikinci çeyrek itibariyle imalat sanayindeki toparlanmanın bir miktar yavaşladığını gösteriyor. Sanayi üretimi endeksi de 2012'de yıllık bazda%2,5'lik bir artış kaydettikten sonra Ocak ayında %2,3, Şubat ayında ise %1,6 arttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan gelen mesajlar da politika yapıcıların hem büyüme hem de enflasyon tarafında aşağı yönlü riskler gördüğüne işaret ediyor. Önümüzdeki aylarda satın alma yöneticileri endeksi ve resmi veriler imalat sanayinde zayıflamaya işaret ederlerse, TCMB para politikasını bir miktar daha genişletebilir. Petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi ve bunun enflasyon görünümüne pozitif yansıması da bu süreci destekleyebilir."

Diğer Ekonomi Haberleri için tıklayın


02 Mayıs 2013 Perşembe, 10:21
A