Geri Mükelleflere yeniden değerleme fırsatı: Yüzde 2 ödeme, yüzde 25 daha az vergi

Mükelleflere yeniden değerleme fırsatı: Yüzde 2 ödeme, yüzde 25 daha az vergi

Mazars Denge Ankara vergi ortağı ve Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, iş dünyası tarafından sıklıkla talep edilen yeniden değerleme, vergi affı olarak bilinen 7326 sayılı yapılandırma kanunu ile uygulamaya girdiğini söyledi. Yayla, "Yeniden değerleme uygulaması 2021 yılı Kurumlar Vergisi oranını düşünürsek yıllar itibari ile yüzde 25 daha az kurumlar vergisi ödenmesini sağlayarak, değer artışı üzerinden ödenecek olan yüzde 2 vergi düşünüldüğü zaman mükelleflere yüzde 23'lük bir vergi avantajı getirmektedir" dedi.

30 Haziran 2021 Çarşamba, 13:12 - Ekonomi
A
Mükelleflere yeniden değerleme fırsatı: Yüzde 2 ödeme, yüzde 25 daha az vergi

Kanun ile mükelleflere şirketlerin aktiflerinde yer alan taşınmaz ve amortismana tabii iktisadi kıymetlerinin değerlerini yeniden değerleme oranına göre artırma imkânı verildiğini belirten Yayla, "Yeniden değerleme, uygulamadan yararlanma hakkını haiz mükelleflerin 9 Haziran itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan iktisadi kıymetler ve varsa bunlara ait amortismanlar esas alınmak suretiyle en geç 31 Aralık'a kadar yapılabilecek" diye konuştu.  

"MÜKELLEFLER İÇİN FIRSAT"

Uygulamanın mükelleflere varlıklarının değeri üzerindeki enflasyonun olumsuz etkisini azaltarak varlıklarını daha yüksek ve gerçeğe yakın bir değer ile bilançolarında takip etme imkanı da verildiğini belirten Yaylı, "Özellikle sağladığı vergi avantajı nedeniyle kar beyan eden ve bilançolarının aktiflerini gerçeğe uygun olarak artırmak isteyen mükellefler için bu fırsatın kaçırmaması gerekmektedir. Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan kollektif, adi komandit ve adi şirketler de dâhil olmak üzere ferdi işletme sahibi gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri yeniden değerleme yapabileceklerdir" ifadelerini kullandı.

HİSSE SENETLERİ DEĞERLEMENİN KAPSAMINDA DEĞİL

Yeniden değerleme kapsamına taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin girdiğini aktaran Yayla, "Taşınmazlar amortismana tabi olsun veya olmasın kapsama giriyor. Dolaysıyla amortismana tabi olmayan boş arsa ve arazilerin de yeniden değerlenmesi mümkün. Amortismana tabii iktisadi kıymet ile de anlaşılması gerekenler ise tesisat ve makinalar, gemiler ve diğer taşıtlar, gayrimaddi haklar, demirbaşlar, sinema filmleri, şerefiyeler, araştırma-geliştirme harcamaları, özel maliyet bedelleri, aktifleştirilen ilk tesis ve taazzuv giderleri gibi kıymetlerdir. Ancak iştirak hisseleri/hisse senetleri değerlemenin kapsamında değildir" dedi.

DEĞER ARTIŞI ÖZEL BİR HESABINA ALINACAK

Mükelleflerin yasal defter kayıtlarında yer alan değerlerinin, yeniden değerleme oranı ile çarpılması suretiyle yapılan yeniden değerleme artış tutarını bulacaklarını dile getiren Yayla, "Yeniden değerleme neticesinde hesaplanan değer artışı pasifte özel bir fon hesabına alınacak ve üzerinden yüzde 2 oranında vergi hesaplanacaktır. Değer artışı tutarı üzerinden yüzde 2 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilecektir. Beyan edilen vergi, üç eşit taksitte (ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler sırasıyla beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere) ödenebilecektir" diye konuştu.

Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, "Yeniden değerleme yapabileceği belirtilen mükelleflerin, yeniden değerleme yapması zorunlu olmayıp, bu karar mükelleflerin tercihine bırakılmıştır. Bu kapsamda, dileyen mükellefler bilançolarında kayıtlı iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutmayarak mevcut durumlarını muhafaza edebilirler. Ayrıca mükellefler defter kayıtlarında yer alan iktisadi kıymetlerin tamamı veya bir kısmı için bu uygulamadan yararlanılabileceklerdir" ifadelerini kullandı.

Diğer Ekonomi Haberleri için tıklayın


30 Haziran 2021 Çarşamba, 13:12
A