Geri JMO'dan Torba Yasa tepkisi

JMO'dan Torba Yasa tepkisi

Jeoloji Mühendisleri Güney Marmara Şubesi Başkanı Engin Er, TBMM'de kabul edilen Torba Yasa ile akademik odalarının yetkilerinin elinden alınmasına tepki gösterdi. Er, "Torba Yasası ile TMMOB ve odalar güçsüzleştirilerek etkisiz hale getirilmek isteniyor" dedi.

17 Temmuz 2013 Çarşamba, 16:24 - Bursa Bölge
A
JMO'dan Torba Yasa tepkisi

 

Torba Yasa'yla TMMOB ve bağlı odaların güçsüzleştirilerek etkisiz hale getirilmek istendiğini belirten Er, "Bu yasa ile odaların planlama süreçlerindeki vize ve onay yetkisi kaldırıldı. Mühendis ve mimar odaları ile yasal ilişkisine anayasa, TMMOB yasası ve hizmet gereklerine aykırı bir şekilde müdahale edilerek meslek odalarının yapmış olduğu kamusal mesleki denetim kaldırılarak, serbest çalışan meslektaşlarımızın odalarıyla bağı koparılması amaçlanmıştır" dedi.

"İKTİDARIN ODALARIMIZ VE TMMOB'NE DUYDUĞU KİNİN SONUCU..."
TMMOB ve odalara saldırıların yapıldığını ifade eden Engin Er, şöyle devam etti: "Son yıllarda TMMOB ve odaları etkisizleştirmek amacıyla yapılan saldırıların kanun hükmünde kararnamelerle başladı. Bazı yönetmelik değişiklikler ile bu operasyonun devam etti. Son operasyon iktidarın odalarımız ve TMMOB'ne duyduğu kinin sonucudur. Tüm bu saldırılar siyasidir, hukuk dışıdır ve meşruiyeti bulunmamaktadır. Bu düzenleme, jeoloji mühendisliği hizmetlerinin mesleki, bilimsel, teknik esaslar ile kamu ve meslektaş yararı doğrultusunda verilmesini, mesleki uygulamalarda kamu yararının gözetilmesini, meslektaşlar arası haksız rekabetin önlenmesini ve mesleki dayanışmanın arttırılmasını engelleyecek bir düzenlemedir."

YAŞANACAK SORUNLAR...

JMO Güney Marmara Şube Başkanı Er, bu yasanın uygulanması halinde yaşanması muhtemel sorunları ve uyarılarını aktardı. Er, şöyle devam etti:
"Bu yasanın uygulanmasından sonra jeoloji mühendisi olup olmadığı, odaya kaydının bulunup bulunmadığı belli olmayan kişilere etüd ve rapor hazırlanmasının yolu açılacaktır. Bürolarımız, kayıtsız hizmet verenler karşısında haksız rekabete uğrayacak. Ayrıca kuralsız, tanımsız etüt ve rapor üretimini engellemenin önemli bir aracı yok olacaktır. Mesleki denetimin olmadığı yerde niteliksiz bir hizmet üretiminin ortaya çıkması insan yaşamını olumsuz etkileyecek. Haksız rekabet birçok büromuzu yaşayamaz konuma düşürecektir. Öte yandan bu süreçte etik kurallara aykırı uygulamalar yaygınlaşacak ve etik dışı hizmete prim verilmiş olacak. Rapor üreten bürolarımızın büyük bir kısmı yetkisiz bırakılarak işsizliğe itilecektir. Planlama sürecinde yapılan etütlerin denetlenmemesi nedeniyle fay hatları, heyelanlı bölgeler, taşkın alanları belediye meclisleri tarafından değil, iktidar tarafından yapılaşmaya ve ranta açılacak.  Yapı denetim kanununa tabi ancak yapı güvenliğinden yoksun bir yapı stokunun oluşmasına yol açacaktır."


"BU DURUMU DAYANIŞMA İLE BOŞA ÇIKARACAĞIZ..."

Engin Er, Torba Yasa'ya karşı odanın mevzuatı ve uygulamalarının yürürlükte kalacağını,  tüm çalışmalarının aynı anlayışla süreceğini söyledi.
JMO Başkanı Er, son olarak TMMOB'ne, odaya ve mesleğe daha fazla sahip çıkılması gereken bir günde olduklarını vurgulayarak, "Odalarımızın etkisizleştirilmesine hep birlikte karşı durarak bu durumu dayanışma ile boşa çıkaracağımıza inanıyoruz. Bizler ülkeye, topluma, mesleğe ve meslektaşa karşı sorumluluklarımızı bilimle, emekle inatla ve umutla yerine getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
 

Diğer Bursa Haberleri - Bölge Haberleri için tıklayın


17 Temmuz 2013 Çarşamba, 16:24
A