Geri İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu neler getiriyor?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu neler getiriyor?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına göre, barınma, dinlenme ve sosyal amaçlı kullanılan tesisler, yanıcı olmayan ve kolay tutuşmayan malzemeden inşa edilecek.

17 Temmuz 2013 Çarşamba, 10:57 - Ekonomi
A
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu neler getiriyor?

İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmeliğe göre, barınma, dinlenme ve sosyal amaçlı kullanılan tesisler, yanıcı olmayan ve kolay tutuşmayan malzemeden inşa edilecek. Barınma amacıyla çadır ve branda kullanılmayacak. Barınma yerlerinin ısıtılmasında duman, gaz ve yangın tehlikesine karşı gerekli tedbirler alınacak, mangal, maltız, açık ateş kullanılmayacak.

Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İş yeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirleyen ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren bütün iş yerlerini kapsayan yönetmelik, şu alan ve iş yerlerinde uygulanmayacak:

"İş yeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya taşıma araçlarının içindeki iş yerleri, yapı ve benzeri geçici veya hareketli iş alanları, maden, petrol ve gaz çıkarma işlerinde, balıkçı tekneleri, tarım veya orman iş yerlerine ait iş yeri bina ve eklentileri hariç, iş yerinin sınırları içerisinde olmakla beraber iş yeri bina ve eklentilerinde çalışanları iş sağlığı ve güvenliği açısından etkilemeyecek uzaklıkta olan veya iş yeri bina ve eklentileri ile iş sağlığı ve güvenliği açısından etkileşim içerisinde olamayacak kadar uzak tarım ve orman alanları." 

İşverenlerin yükümlülükleri

Yönetmeliğe göre işveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için ekte belirtilen asgari sağlık ve güvenlik şartlarını yerine getirecek, acil çıkış yolları ve kapılarını her zaman kullanılabilir durumda tutacak, iş yeri bina ve eklentileri ile iş yerinde bulunan, ekipman ve araç-gereçlerin düzenli olarak teknik bakımlarını yapacak, çalışanların sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek aksaklıkları en kısa zamanda giderecek ve gerekli kayıtları tutacak.

"Kapalı iş yerlerinde yeterli temiz hava bulunacak"

Yönetmeliğin ekinde yer alan "İş yeri bina ve eklentilerinde uygulanacak asgari sağlık ve güvenlik şartları"ndan bazıları şöyle:

-Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı yerlerde, yüksek bina ve bacalar ile direk veya sivri çıkıntılar gibi yüksek yerler bulunan binalarda, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü tedbirler alınacak ve tesisler kurulacak.

-İş yerlerindeki bütün acil çıkış yolları ve kapılarının doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanacak ve önlerinde ya da arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmayacak. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmayacak. Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı olmayacak.

-Kapalı iş yerlerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanacak. Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek atıkların derhal dışarı atılması sağlanacak. Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, genel havalandırma sisteminden ayrı olarak mekanik havalandırma sistemi kurulacak. Pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımının, çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek, ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturmayacak şekilde olması sağlanacak.

-İş yerlerinde termal konfor şartları, çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olacak.

-Gebe ve emziren kadınların uzanarak dinlenebilecekleri uygun şartlar sağlanacak.

-Barınma, dinlenme ve sosyal amaçlı kullanılan tesisler, yanıcı olmayan ve kolay tutuşmayan malzemeden inşa edilecek. Barınma amacıyla çadır ve branda kullanılmayacak. Barınma yerlerinin ısıtılmasında, duman, gaz ve yangın tehlikesine karşı gerekli tedbirler alınacak, mangal, maltız, açık ateş kullanılmayacak. Bu yerlerde uygun ve yeterli hijyenik şartlar, aydınlatma, havalandırma ve termal konfor şartları sağlanacak. Barınma yerlerinde yeterli sayıda tuvalet, lavabo, duş yerleri bulunacak. Bu yerlerde temizlik malzemeleri ile üst baş temizliği için gerekli araç-gereç ve makineler sağlanacak.

-Çalışan konutları, sağlık gereklerine ve teknik şartlara uygun bir şekilde inşa edilecek. Bu konutlarda bir konutta bulunması gereken tesisat kurulacak ve tertibat bulundurulacak. Çalışan konutlarının, aileleri ile birlikte oturan çalışanlar için ayrı ev veya apartman şeklinde olması sağlanacak. Bekar çalışanlara özgü binalarda, kadınlar ve 18 yaşından küçük çocukların, erkeklerin bulunduğu kısım ile bağlantısı olmayan ve birbirinden ayrı özel kısımlarda yatırılmaları sağlanacak. 

Diğer Ekonomi Haberleri için tıklayın


17 Temmuz 2013 Çarşamba, 10:57
A