Geri İnternete daha fazla güveniyorlar

İnternete daha fazla güveniyorlar

Araştırmaya göre, bilgi ve haber kaynağı olarak internet, televizyon, gazete gibi diğer mecraları açık ara geride bırakıyor. İş dünyasındaki kadınların gazeteye olan güvenleri eskiye göre azalmış durumda.

06 Aralık 2013 Cuma, 17:29 - Yaşam
A
İnternete daha fazla güveniyorlar

DORinsight tarafından yapılan "İş Dünyası Profesyonelleri Gözünden Medya Kullanımı Araştırması"na göre internet, televizyon dahil tüm mecraları geride bırakarak sektörel haber alımında zirveye oturdu.

Sonuçlara göre, iş dünyası profesyonellerinin yüzde 87'si sektörel haberleri öncelikle internet üzerinden takip ederken, internetin bilgi kaynağı olarak diğer mecraları, özellikle televizyonu (yüzde 62) açık ara geride bıraktığı anlaşılıyor. Görüşülen kitlenin yaklaşık yarısı (yüzde 46) sosyal medyadan sektörel haber aldığını belirtirken, geleneksel bir mecra olan gazete de yaklaşık yüzde 56'lık bir kesimin haber kaynağı olarak dikkat çekiyor.

Cinsiyetlere göre dağılıma bakılacak olursa kadın profesyonellerin, sosyal medyadan sektörel haber alma oranları (yüzde 60), televizyondan haber alma oranlarından (yüzde 45) daha yüksek olduğu görülüyor.

Öte yandan kadınlar, sektörel haberleri ortalama 4 farklı mecradan takip ederken; erkekler, sektörel haberleri ortalama 2 farklı mecradan takip ediyor. Kısacası iş dünyasındaki kadın profesyoneller sektörel haber takibinde mecra çeşitliliğinden yana...

Gündem takibinde internet ilk sırada


Gündemin takip edilmesi denildiğinde, internet yine yüzde 87'lik bir oranla ilk sırayı korurken, televizyonun da gündem takibinde internet ile benzer mertebeyi koruduğunu görüyoruz (yüzde 85). Sektörel haberler söz konusu olduğunda yüzde 28'lik bir kitle tarafından takip edilen "dergi" mecrasının ise gündem takibinde oldukça gerilerde kalan bir kaynak olduğunu belirtmek mümkün (yüzde 5).

Kadın profesyonellerin gazeteye olan güvenleri azalıyor


Haber yayınları konusunda iş dünyasındaki kadınların yüzde 73'ünün gazeteye olan güvenleri eskisine kıyasla azalmış durumda. İş dünyası profesyonellerinin yaklaşık yarısının gerek sektörel haber gerekse gündem takibinde ilk başvurulan haber kaynağı internete olan güven eskisine kıyasla artarken (yüzde 49), televizyona olan güvenin ise giderek azaldığı görülüyor (yüzde 51).

Sosyal medyaya duyulan güven sorgulandığında, iş dünyası profesyonellerinin net bir karara varamadıkları gözlemlenebilir.

İnternet ve sosyal medyada yapılan harcamalardan duyulan memnuniyet yüksek


Harcamalar, göz önünde bulundurulduğunda hemen hemen tüm mecralardan ortalamanın altında bir memnuniyet söz konusu. Tüm mecralar incelendiğinde en fazla memnuniyet yaratan mecra 5 üzerinden 3,8'lik ortalama ile internet olurken; sosyal medya da yapılan harcamadan duyulan memnuniyetin yüksek olduğu ikinci mecradır (3,28). En az memnuniyet yaratan mecra ise gazete (2,5).

Önümüzdeki üç yıl en fazla yatırım yine internete olacak


İş dünyası çalışanlarının geçmiş bir yılda yaptıkları mecra harcamaları ile gelecekteki üç yılda öngördükleri mecra harcamaları arasında belirgin farklar görülmüyor. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de en fazla yatırım yapılacak mecra internet olacak. Önümüzdeki üç yılda internetin toplam mecra yatırımından alması planlanan pay, geçtiğimiz bir yıla kıyasla 2 puan artarak yüzde 37 olarak öngörülüyor.
Televizyon ve yazılı basın, toplam harcamadan yaklaşık yüzde 20'lik pay alarak 2'nci sıradaki yerlerini koruyor.

Eksikliği en çok hissedilecek mecra internet


Her 10 iş dünyası profesyonelinden dokuzunun satışları açısından eksikliğini en fazla hissedeceği mecra internet (yüzde 91). Yayın hayatına son verse en fazla eksikliği hissedilecek diğer mecralar ise sırasıyla televizyon (yüzde 74) ve sosyal medya (yüzde 72).

Öte yandan internet hedef kitleye kolay ulaşım sağlaması, fiyat avantajı sağlaması, pazarı iyi yansıtması, müşterilere güven vermesi ve satışlara en büyük etkiyi yapması gibi unsurlar açısından kuruma en optimum faydayı sağlayan mecra olarak belirtiliyor.

İnternet kanalları arasında ise tüketicileri en fazla satışa yönlendiren kanallar sosyal ağlar ve arama motorları (yüzde 70).

 

Diğer Yaşam Haberleri için tıklayın


06 Aralık 2013 Cuma, 17:29
A