Geri Bursa'da Hayran Caddesinde trafik düzenlemesi yapılacak

Bursa'da Hayran Caddesinde trafik düzenlemesi yapılacak

Bursa Osmangazi'de Hayran Caddesinde trafik düzenlemesi yapılacak.

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 21:20 - Bursa Bölge
A