Geri Aşı olmayan çalışanlarla ilgili flaş karar!

Aşı olmayan çalışanlarla ilgili flaş karar!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 81 ile aşı ve PCR genelgesi gönderildi. Koronavirüs (Covid-19) aşısı olmayan işçilerde 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebilecek.

03 Eylül 2021 Cuma, 15:59 - Güncel
A
Aşı olmayan çalışanlarla ilgili flaş karar!
04:52 Bakan Koca: Vefat edenlerin yüzde 90'ı tam aşılı değil

İLGİLİ VİDEO

Bakan Koca: Vefat edenlerin yüzde 90'ı tam aşılı değil

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle: 

Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek Bakanlığımızın asli görevleri arasındadır. Bu doğrultuda, Bakanlığımız tarafından, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren, 2/9/2021 tarihli genel yazı 81 İl Valiliği'ne gönderilmiştir. 

Söz konusu yazıda, işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmıştır.

Aynı zamanda işverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenmektedir. 

Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir.

COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır.

Diğer Güncel Haberler için tıklayın


03 Eylül 2021 Cuma, 15:59
A