Tam kapanmada da üreten Bursa! Seferberlik ilan edildi

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 10:21
A

Pandeminin yarattığı ağır mali tahribat çalışma hayatındaki pek çok sektörü hayli olumsuz etkiledi.

Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa, içinde bulunduğumuz zorlu süreçte sanayide çarkları döndürerek ülkenin finansal yükünü sırtlamada yine kritik bir misyon üstlendi.

Ancak Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirler yiyecek-içecek başta olmak üzere, bazı sektörlerde ciddi sıkıntıları da beraberinde getirdi.

Bu bağlamda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO), virüsün etkisinin görüldüğü andan itibaren adeta seferberlik ilan etmesi önemliydi.

BTSO; 47 bin üyesini ve çalışanları, pandeminin tesirinden korumak amacıyla harekete geçen öncü kurumlar arasında başı çekti.

İş dünyasının talepleri, yaşanılan zorluklar, konu başlıklarına göre birinci derece muhataplarına iletildi.

Bakanlıklar nezdinde çok sayıda istişare toplantısı düzenlendi.

Yetkili makamlara görüş ve öneriler bizzat sektör temsilcileri tarafından dile getirildi.

Bursa iş dünyasının mevcut sorunlarının çözümü ve pandemi sonrası süreçte firmalara rekabet gücü kazandıracak reformların hayata geçirilmesi ile ilgili talepler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bildirildi.

İstişare toplantıları deyip de geçmemeli.

Esnaf ve KOBİ'lere hibe desteği talep eden ilk kurum BTSO'ydu.

Bu çağrı karşılık buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelir kaybı ve kira yardımı ile yiyecek içecek işletmelerine yönelik ciro kaybı destekleri hayata geçirildi.

Yine kira konusunda işletmeler ile mülk sahipleri arasında yaşanması muhtemel ihtilafların davaya dönüşmeden çözüme kavuşturulması için BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi aracılığıyla bir yasa taslağı hazırlanarak Adalet ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sunuldu.

Kısa çalışma ödeneğinin uzatılması noktasında da BTSO'nun çok sayıda girişimi oldu.

Odanın vergi, SGK primi gibi tüm ödemelere kolaylık getirilmesi talebi de karşılıksız kalmadı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri sürelerini uzattı. Kamu bankaları kredi; belediyeler ve AVM yönetimleri de kira ödemelerini öteledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi kapsamında en büyük desteği BTSO verdi.

Yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan BTSO üyesi "şahıs işletmeleri" için Halkbank iş birliğinde uygulamaya konulan Can Suyu Kredisi şirketlerin imdadına yetişti.

Maske, siperlik temini ve üretiminden, gıda desteklerine; online seminerlerden, istihdamı koruma noktasında yapılan girişimlere kadar pek çok kalemde katma değeri yüksek çalışmalara imza atan BTSO, kent için elini yine fazlasıyla taşın altına koyarak çok kritik bir misyon üstlendi.

Şunu rahatlıkla ifade edebiliriz:

Oda yükümlülüklerini fazlasıyla yerine getirdi.

Devlet de zorlu ekonomik konjonktürün reel gerçekleri ışığında işletmelere destek olmaya çalıştı.

İş dünyasını rahatlatıcı hamlelerin uzatılması noktasında atılan adımlara şahitlik etmeyi sürdürüyoruz.

Ancak hükümetin daha fazla sorumluluk alması gerekiyor.

Bu net şekilde ortada.

Tam kapanmada da üreten Bursa'da küçük ölçeklisinden büyüğüne hangi işletmeye kulak verirseniz kimsenin yapılanları göz ardı etmediğini ancak sunulan desteklerin beklentileri tam anlamıyla karşılamadığı fikrinde birleştiğini görebilirsiniz.

2023 hedefleri doğrultusunda daha fazla yara almamak için desteklerin kapsamının artırılması kaçınılmaz kabul edilmeli.


A

Yazarın diğer yazıları

Yazarın Tüm Yazıları