Bursada Bugün Bursa haber bursa haberi bursa haberleri Bursa

20 Eylül 2019 Cuma, 08:22

Arkadaşıma gönder
Favorilerime ekle
Bu yazıyı yazdır
Yazı boyutu
Ozan Deveci

2019 - 2023 ihracat ana planı

Ozan Deveci

iletisim@bursadabugun.com

Ağustos sonunda Ticaret Bakanlığı tarafından 2019-2023 yıllarını içeren Türkiye "İhracat Ana Planı" açıklandı. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan plana göre 2023 yılında ihracat hedefi 226,6 milyar USD olarak konulmuştur.

Bu ihracat planı ile ticari korumacılığın artması, petrol ve altın gibi değerli madenlerde ki değer artışları, ticaret savaşları, Brexit, jeopoltik gerilimler başta olmak üzere küresel ticareti olumsuz etkileyen koşullar ve bunlara  bağlı olarak ekonomilerde düşük ve / veya negatif beklentilere rağmen bu olumsuz durumu Türkiye için fırsata çevirmek üzerine oturtulmuş bir plan olarak önümüze çıkmaktadır.

Ülkemizin sürdürülebilir bir ihracata sahip olması ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için "Hedef Pazar ve Ülke Odaklı" ve "Küresel Değer Zincirlerine Katma Değer Oluşturmak" olmak üzere iki temel strateji oluşturuldu.

Hazırlanan plan ile Dünya GSYH %60'ını ve ithalatının 43,7'sini oluşturan 17 hedef ülke belirlenmiştir. ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili olarak bu belirlenen ülkeler mevcut ihracatımızın %25,2'sini oluşturmaktadır. Türkiye olarak, bu ülkelerin ithalatlarında ki %0,5 payımızı %1'e çıkarmak hedeflenmiştir.

İhracatın sadece mutlak değer olarak artırılmasının yanında nitelik olarak artırılması da programda temel alınmıştır. Nitelik olarak ihracatın geliştirilmesi, orta-ileri / yüksek teknoloji oranının ihracatta ki payının artmasına bağlıdır. Bu bağlamda program çerçevesinde makine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisi hedef sektörler olarak seçilmiştir.  Böylece ortalama 1,50 USD olan kg ihracatımızı yukarı USD-KG endeksinin yukarı çekilmesi hedeflenmektedir.

İhracat Ana Planında bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için temel iş adımlarını da aşağıda ki gibi belirlenmiştir. Bu çerçevede;

  1. Teknoloji odaklı yeni nesil serbest bölgelerin kurulması. (Güney Kore, Çin, Hindistan, Polonya gibi ülkelerde uygulanan yeni nesil serbest bölgeler Teknoloji Seraları olarak tanımlanmaktadır.)
  2. Yapay zeka tabanlı akıllı ihracat platformu, online B2B ve sanal fuar, blok zincir, sanal ticaret akademisi ve veri analitiği mükemmeliyet merkezi gibi ihracatçı dostu teknolojik uygulamaların devreye alınması
  3. Gümrüklerin dijitalleştirilmesi ve gümrük kapılarının modernizasyonu gibi üst yapının güçlendirilmesi
  4. Ticaret diplomasisi ve politikası araçları ile ikili anlaşmaların devreye sokulması
  5. Kadın ve genç ihracatçı ordusunun güçlendirilmesi için projeler geliştirilmesi
  6. İller bazında mikro ölçekli ihracat potansiyeli olan işletmelerin desteklenmesi
  7. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği Dış ticaret Meslek Liseleri ile nitelikli insan kaynağı alt yapısının oluşturulması
  8. Ticaret Müşavirlikleri ile etkin, verimli ve aktif hizmet verilmesi
  9. Eximbank aracılığı ile ihracatın tüm kesimlerine mevcut ve yeni programlar ile finansman imkanı sağlanması
  10. İhracatta hali hazırda uygulanan devlet yardımları programları ile işletmelerin desteklenmesinin sürdürülmesine programda yer verilmiştir.

2019-2023 İhracat ana planı ile Bu durumda, 2018 Yılı sonu itibariyle 168,1 milyar USD olan ihracatın yıllık ortalama %6,2 büyüme ile 2023'te 226,6 milyar USD olması beklenmektedir.

İhracatta ki bu hedeflerin sanayi ile desteklenmesi tartışılmaz bir gerçektir. Bu satırları yazdığım sırada da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank tarafından "2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" açıklanmaktadır. Bir sonraki yazıda da 2023 Sanayi Stratejisinin detaylarını ele alacağım.