05 Ekim 2018 Cuma, 08:54

Arkadaşıma gönder
Favorilerime ekle
Bu yazıyı yazdır
Yazı boyutu
Ahmet Yağcı

VUCA çağında 'Otantik Liderlik' öne çıkıyor

Ahmet Yağcı

iletisim@bursadabugun.com

Merhaba,

Değişimin hızının öngörülemediği, küreselleşmenin her alanda yoğun şekilde yaşandığı bir dönemden geçiyoruz.

Ekonomide yaşanan dalgalanmalar, siyasal belirsizlikler, dijital dönüşüm ile gelen üretim süreçlerindeki değişiklikler, müşteri / çalışan beklentilerinin her geçen gün değişime uğraması, sosyal ve çevresel faktörler, hepsi bu değişim hızının yansımaları olarak karşımıza çıkıyor.

Bulunduğumuz dönemin şartlarını anlama noktasında farklı görüşler ve düşünceler ön plana çıksa da iş dünyası ve liderlik üzerine özellikle 2000'li yıllardan itibaren VUCA ve Otantik Liderlik gibi kavramların sıklıkla kullanıldığını görüyoruz.

Liderlerin yeni iş tanımı olan VUCA, ilk olarak ABD ordusu tarafından ortaya atılmış olup, yaşadığımız dönemin şartlarını anlamak için de giderek daha fazla kullanılmaya başlanmıştır.

VUCA; "Volatility", "Uncertainty", "Complexity" ve "Ambiguity" kelimelerinden kısaltılmış, genel koşul ve durumların değişkenlik, belirsizlik, karmaşıklık ve muğlaklığını tanımlamak için kullanılan bir kavram.

Bu kavramda değişkenlik, değişimin hızının ve boyutlarının gittikçe artmasına; belirsizlik, öngörülemezliğin en belirleyici kural olmasına; karmaşıklık, parçalar arasındaki ilişkilerin kurulmasının zorlaşmasına ve muğlaklık ise çevremizdeki olguları anlamlandırmakta zorlanmamıza işaret etmektedir.

İşte bu noktada, şirketlerin başarıya ulaşması için VUCA dünyasının gerektirdiği değişime hızla adapte olmak, değişikliklere uygun stratejiler geliştirmek, sürdürülebilir büyüme ve karlılık yakalamak, kaçınılmaz hale gelmiş durumdadır.

Yani şirketler ve o şirketleri yöneten liderler, bu gerçeklerin ne kadar erken farkına varırsa, başarılı olma şansları da o kadar artacaktır.

Öte yandan, 'Otantik Liderlik' kavramı ise ilk kez 1938'de ChesterBarnard tarafından kullanılmıştır.

Otantiklik aslında, eski Yunan kültüründe, 'kendine karşı doğru ol' öğüdünden dolayı yapısal olarak eski Yunan dönemine dayanıyor.

Otantik liderler; özfarkındalığa sahip, değerleriyle düşünceleriyle, duygularıyla ve inançlarıyla uyum içerisinde hareket eden ve hareketlerinin ahlaki sonuçlarını anlayan liderler olarak tanımlanır.

Ve otantik liderler için aslolan "güven"dir. Otantik liderler bilgiyi paylaşır, açık iletişimi teşvik eder ve ideallerine sıkı sıkıya sarılırlar. Nihayetinde de insanlar, otantik liderlerine inanırlar.

Özetle, otantik liderlerin tutum ve davranışlarından ötürü astları üzerinde ne gibi etkiler bıraktığını çok iyi şekilde bilmesi gerekiyor.