03 Eylül 2018 Pazartesi, 07:53

Arkadaşıma gönder
Favorilerime ekle
Bu yazıyı yazdır
Yazı boyutu
Ahmet Yağcı

Lider şirketler geleceğe yön verecek

Ahmet Yağcı

iletisim@bursadabugun.com

Merhaba değerli okurlar,

21. yüzyıl dünyasında çok hızlı bir değişim ve küreselleşme söz konusu. Bu değişime direnmek veya yeni dünya düzenine adapte olamamak, gelecekte firmalar için en büyük tehditlerden biri olacak.

Üstelik mesafelerin öneminin gitgide ortadan kalkması, yakın zamanda dünyanın birbirine yakın değerlere ve ortak standartlara sahip olmasının da yolunu açabilecek kadar önemli hale geldi.

Özellikle küresel bilgi toplumunda, firmaların rekabet üstünlüğü sağlayabilmek veya bu üstünlüklerini koruyabilmek için yeni teknolojilere, doğru insanlara, yenilenebilir enerjiye ve döngüsel ekonomiye yatırım yapmaları kaçınılmazdır.

Bu noktada altını çizmek istediğim husus; başarılı bir kurum kültürünün temellerini atmak ve lider bir şirket yaratmak için şirketin gelişim biçiminin ve yönetim yapısının en doğru şekilde belirlenmesi gerekliliğidir.

Peki bunun için neler yapılabilir?

Öncelikle sektörel tecrübenin ve yetkinliğin var olması, sektörün bugününü ve geleceğini doğru bir şekilde analiz edebilmek, gelişime açık olmak, ekibine güvenmek, rakiplerin neler yaptığını gözlemlemek, paydaşlarla olan iletişimi kuvvetli kılmak ve şirketin yüzü olacak kişiyi doğru seçmek gerekiyor.

Bugüne baktığımızda da özellikle yetenek savaşları, çok ciddi bir hale gelmiş durumda. Şirketler için doğru ekiplerin ve doğru liderlerin bir arada harmanlanmasının önemi, her geçen gün daha da artmakta.

Sonuç olarak, şirketlerin dünyada yaşanan hızlı küreselleşmeyi doğru okuyup yorumlaması ve geleceğe uygun adımlar atması için doğru liderlerin de katkısıyla, bu süreci en iyi şekilde yönetmesi gerekiyor.

Neticede küresel bir bakış açısına sahip olmak ve küreselleşmeye adapte olup gelişecek bir organizasyon oluşturmak için 'doğru lider' çok büyük önem taşıyor.

Çünkü bir şirketi "lider" yapmak için ilk olarak, iyi ve donanımlı bir lidere ihtiyaç vardır.

Saygılarımla,