Yargıtaydan özel okul öğretmenleriyle ilgili karar

Yargıtay, özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerle yapılan sözleşmenin belirli süreli iş sözleşmesi olduğuna karar verdi.

Yargıtaydan özel okul öğretmenleriyle ilgili karar

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, Özel Öğretim Kurumları Kanununa  tabi olarak süreli sözleşmeyle çalışan öğretmenlerle birden fazla süreli sözleşme  yapılması halinde, bu sözleşmelerin süresiz sözleşmeye dönüp dönmediği konusunda  daireler arasında görüş ayrılığı bulunması nedeniyle bu aykırılığın giderilmesi  için konunun İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunca görüşülmesini  kararlaştırdı.

Büyük Genel Kurul, oy çokluğuyla 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları  Kanunu'nun 9. maddesinde belirtilen sözleşmenin belirli süreli iş sözleşmesi  olduğuna hükmetti. 

Kararda, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun yürürlükte  olduğu yaklaşık 40 yıl içerisinde iş sözleşmesinin "en az bir yıl süreli olmak  kaydı" ile yapılacağının açıkça belirtilmesi ve süresi, yenilenmesi ve  uzatılmasına ilişkin hükümlere yer verilmesi nedeniyle bu sözleşmenin belirli  süreli olduğu konusunda uyuşmazlık bulunmadığı ancak 5580 sayılı Kanun'un  yürürlüğe girmesinden sonra kanun koyucu tarafından farklı düzenleme  öngörülmediği halde, sözleşmenin belirli süreli mi yoksa belirsiz süreli mi  olduğu noktasında Yargıtay daireleri arasında içtihat farklılığı oluştuğu  anlatıldı.

5580 sayılı Kanun'un öncelikle uygulanması gereken mevzuatı içerdiği  belirtilen kararda, bu itibarla sözleşmenin mahiyetinin tespitinde bu kanuna  dayanılarak çıkarılan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerinin irdelenmesi  gerektiği bildirildi.

Kanun'da "yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile  kurucu veya kurucu temsilcisi arasında yapılacak iş sözleşmesinin, en az bir  takvim yılı süreli olmak üzere yönetmelikle belirtilen esaslara göre yazılı  yapılacağı"nın belirtildiğine yer verilen kararda, maddenin devam cümlesinde  "mazeretleri nedeniyle kurumdan ayrılan öğretmen ve öğreticilerin yerine alınacak  olanlar ile devredilen kurumların yönetici, öğretmen ve öğreticileri ile bir  yıldan daha az bir süre için de iş sözleşmesi yapılabileceği"nin öngörüldüğü  aktarıldı.

Kararda, "en az bir takvim yılı süreli" ibaresinin hangi sözleşme  türünü ifade ettiği konusunda ortaya çıkan tereddüdü ortadan kaldırmak bakımından  aynı maddenin ikinci cümlesinin göz önünde bulundurulması gerektiği, bu kapsamda  "bir yıldan daha az bir süre için de iş sözleşmesi yapılabilir" ibaresinden  hükmün belirli süreli sözleşmeyi düzenlediğinin açıkça anlaşıldığı kaydedildi.  Kararda, "Buna göre birinci cümledeki ibarenin belirli süreli sözleşmeyi  amaçladığı tartışmasızdır." denildi.

İlgili yönetmeliğe göre de açıkça sözleşmenin başlangıç ve bitiş  tarihlerinin belirtilmesi gerektiği vurgulanan kararda, başlangıcı ve bitişi  sözleşmenin yapıldığı tarihte belirlenen bir sözleşmenin ise asgari süreli  sözleşme olarak kabul edilemeyeceği, bu tür sözleşmelerin niteliği itibarıyla  belirli süreli iş sözleşmesi olduğu ifade edildi.

Kararda, kanun hükmü ile sözleşmenin belirli süreli yapılması gereken  hallerde belirli süreli sözleşmenin zincirleme yapılmasının da sözleşmenin  belirli süreli olma niteliğini ortadan kaldırmayacağı ifade edildi.

Kalan karakter : 450

Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!