Uzmanlardan LGS yorumu

1 milyon 8'inci sınıf öğrencisinin katıldığı LGS'de çıkan soruları, uzmanlar yorumladı. Eğitimcilere göre, sözel bölümde öğrencilerin rahatlıkla yapabildiği sorular yer aldı. Adaylar, yeni tarz sorularla karşılaşmasına rağmen rahat çözebildi. Ancak ikinci oturum olan sayısal bölüm, öğrencileri zorladı. Matematik uzun işlem; fen bilimleri ise üst düzey düşünme becerisi gerektirdiği için adaylar, soruları yetiştirmekte sorun yaşadı.

Uzmanlardan LGS yorumu

Bu nedenle sayısal sorularının eleyici olacağını vurgulayan uzmanların, LGS ile ilgili yorumları şöyle:

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları:

OKUMAYI SEVEN İYİ SONUÇ ALACAK

TÜRKÇE: Sorular, MEB kazanımları doğrultusunda. Okuma ve anlama ağırlıklı gelen sorularda; yorumlama yapabilen, okumayı seven her öğrenci olumlu sonuçlar alacak. Özellikle paragraf ve metin inceleme sorularında seçilen paragrafların geçmiş yıllardaki gibi ağır olmaması, paragrafların günlük hayata dair olması, okurken sıkılan öğrencileri bu sıkıntıdan kurtardı.

Dil Bilgisi soruları öğrenci yaşına uygun, yazım ve noktalama soruları yapılabilecek türdendi. Yine farklı kaynaklarda ALES, DGS tarzından çevrilen sözel mantık sorularının 8'inci sınıf seviyesine uygun bir soruyla sorulması, sınavın yaş ve öğrenme seviyesine uygunluğunu kanıtladı.

Kısacası okuyan, okuduklarından zevk alan, yorum yapabilen her öğrenci için bu sınav rahat geçmiştir.

BEKLENMEDİK SORU YOK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: TEOG sistemine göre sorular biraz daha uzun soruldu. Bazı paragraf soruları kavramlara göre hazırlanmış. LGS'deki sorular genel anlamda TEOG ile paralel. İnkılap Tarih ve Atatürkçülük açısından beklenmedik zor sorularla karşılaşılmadı.

KELİME BİLGİSİ OLAN YAPAR

İNGİLİZCE: İngilizce için bu sene farklı bir soru tipi gelmedi. Sorular daha önce yayınlanan örnek sorularda olduğu gibi okuduğunu ve gördüğünü anlamaya ve ifade edebilmeye yönelik. Geçen yıllarda olduğu gibi cümle ve diyalog tamamlama, görsele dayalı ve paragraf soruları çıkmış. Öğrencileri zorlayacak sürpriz soru ve soru tipleri yok. Sene boyunca düzenli olarak çalışan ve kelime bilgisi iyi olan tüm öğrencilerin yapabileceği nitelikte.

CEVAPLARI NET

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Sorular; önceki yıllarda uygulanan TEOG din sorularına göre kolay. Çok da uzun tutulmayan paragrafların cevapları net olarak bulunabiliyor. Öğrencinin kafasını karıştırıcı sorular yok. Din kazanımlarının en kısa ve öz şekilde ifadesi olmuş sorular. Soru köküne dikkat eden öğrencilerin tamamını cevaplayacağı sorular düzenlendi.

SORULAR ZOR, MATEMATİK ORTALAMA DÜŞECEK

MATEMATİK: TEOG sınavındaki soru tarzından çok farklı sorular var. Sorular çok zor, bol işlemli, yoruma dayalı. Sınavda matematik için harcanan süre soruların çözümü için yeterli değil. Türkiye genelinde yanlış sayısı ve boş sayısı oldukça fazla olacak. Matematik ortalaması ciddi oranda düşecek.

ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİSİ GEREKTİRİYOR

FEN BİLİMLERİ: TEOG'la kıyasladığımızda sorular çok daha uzun ve düşündürücü. Soruların çoğu üst düzey düşünme becerisi gerektiriyor. Soruların görsellerine ilk bakıldığında öğrencide çok zor algısı yaratıyor. Sadece Fen Bilimleri soruları olarak düşünmemek gerekir. Sayısal (Matematik-Fen Bilimleri) olarak düşünmeli. Matematik bölümünden başlayan bir öğrencinin fen, fen bilimlerinden başlayan bir öğrencinin matematik bölümünü yetiştirmesi zor görünüyor. Bu sınavda öğrencilerin sayısal bölümden çok fazla boşu olacak. Sayısal ortalaması Türkiye geneli çok düşük olacak. Öğrencilerin bu tarz soruları 60 dakika içinde çözmesi, yetiştirmesi çok zor. MEB'in yayınladığı kazanım testleri, deneme sınavları ve örnek olarak yayınlanan sorulara göre sorular zor.

Sevinç Eğitim Kurumları:

YORUMLAMA BECERİSİ ÖNE ÇIKIYOR

TÜRKÇE: Soruları öğrenci düzeyine MEB'in örnek sorularına, müfredata bağlı kalınarak hazırlandı. Sınavda okuma, anlama ve yorumlama becerilerinin ağırlıklı olduğu gözlendi. Sınavda söz öbeklerinde anlam konusundan 2, cümlede anlamdan 4, paragraf anlamdan 6, şiir yorumundan1, filimsiden 1, metin türlerinden 1, cümle türlerinden 1, anlatım bozukluklarından 1, yazım kurallarından 1, noktalama işaretlerinden 1, sözel mantık muhakemesinden 1 soru sorulduğu görüldü. Geçtiğimiz yıllarda merkezi sınavlarda sorulan sözcükte anlam, cümlenin ögeleri  ve fiilde çatı konularından soru sorulmadığı gözlemlendi. Sınavın dili açık, anlaşılır ve öğrencilerin düzeyine uygun nitelikte. Soru köklerinde yapılan yönlendirmeler yerinde ve öğrencilere yardımcı olacak nitelikte. Uzun metin soruları aynı anda birden fazla bilgiyi ölçecek nitelikte. Metinlerin içerikleri günlük hayatla ilişkilendirilmiş. Okuma alışkanlığı olan, yorumlama becerisi yüksek öğrencilerin yapabileceği, ezbere dayalı bilgilerin sınırlandırıldığı sorulardan oluşmuş.

KONUYA HAKİM OLAN ÇÖZER

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları müfredata ve kazanımlara uygun. 3'üncü ünite olan 'Ya İstiklal Ya Ölüm' ünitesinden hiç soru çıkmamış. Diğer ünitelerin hepsinden kazanım ağırlıklarına göre soru bulunuyor. Önceki yılların sınav sorularıyla karşılaştırdığımızda çok büyük bir farklılık olmadığı gözlemlendi. Temel kavramlara ve konu bilgisine hakim olan öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri düzeyde, aşırı zor olmayan, paragraf yani okuma ağırlıklı olan, MEB'in sınav öncesinde yayınladığı örnek sorulara benzeyen yorum ağırlıklı bir sınav oldu. Müfredata göre en fazla kazanım 2'nci ünite olan 'Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler' ve 4'üncü ünite 'Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar' ünitesinde bulunuyordu. Sınav öncesinde de tahmin ettiğimiz gibi en fazla soru bu iki üniteden geldi. 2'nci üniteden 2, 4'üncü üniteden 3 soru soruldu. Diğer 5 soru ise diğer ünitelere dağıtılmış. Müfredata uygun, seçici, kolay ve çok kolay soruların bulunduğu okuma ve yorumlama yeteneğine sahip öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav oldu.

MÜFREDATA UYGUN

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları müfredata uygun ve tüm konuları kapsayan sorular soruldu. Kaza ve kaderden 1, zekattan 2, hac konusundan 2,  Hz. Peygamberin örnek davranışından 1, islamda akıl ve duyulardan 1, zararlı alışkanlıklardan 1, evrensel dinlerden 2 soru soruldu. Hiçbir şekilde zorlayıcı sorular sorulmamış.

TABLO SORUSU VAR

İNGİLİZCE: İngilizce soruları müfredata ve kazanımlara uygun. 6, 9 ve 10'uncu üniteler hariç, sınava kadar işlenen tüm ünitelere göre hazırlandı. Soruların genel olarak daha önceki yıllarda uygulanan TEOG sınavı İngilizce sorularına göre daha kolay olduğu gözlemlendi. Geçmiş yıllara göre en belirgin fark ise, soruların yönergelerinin İngilizce olması. Müfredata göre ağırlıklı olarak 'Tourism' konusundan 3 soru sorulmuş, geri kalan 6 soru ise 'Science', 'Natural Forces' ve 'Adventure' üniteleri dışındaki tüm ünitelerden. Sınav, 4 görsel, 2 paragraf, 2 karşılıklı konuşma, 2 adet de okuduğunu anlama ve cümle tamamlama sorularından oluşuyor. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu sınavda tablo sorusu sorulmamış. Sorular dilbilgisi yapılarını anlama ve uygulama düzeyinde değil, daha çok okuduğunu anlama, doğru çıkarım yapma becerisini ve kelime bilgisini ölçüyor. Her soru anlaşılabilen bir bağlam içerisinde ve genellikle soru-cevap şeklinde düzenlenmiş. Paragraf soruları diğer sorulara göre sınavın seçiciliğini arttıracak düzeyde. Diğer bir dikkati çeken konuysa, sorular arasında olumsuzluk ifade eden sorunun hiç olmaması. Sınav hakkındaki genel değerlendirmemiz, müfredat dışına çıkılmamış ve geçmiş yıllarda uygulanan TEOG sınavıyla kıyaslandığında daha kolay bir sınav olduğu yönünde.

YETENEĞİ ÖLÇÜYOR

MATEMATİK: Matematik soruları, müfredata ve kazanımlarına uygun ve sorular sınava kadar işlenen tüm ünitelere göre hazırlanmış. Çarpanlar ve jatlardan 1, üslü sayılardan 2 tane, köklü sayılardan 4 tane, olasılıktan 1, dönüşüm geometrisinden 1, üçgenden 1, benzerlikten 1, çarpanlara ayırma-özdeşlik 2,  denklemlerden 2, doğrusal denklemlerden 1, eşitsizliklerden 2, prizmadan 1, piramitten 1 soru soruldu. 5 soruda 3 kazanım birden sorgulanmış, sınavdaki tüm sorular akademik bilgiyi zorlayan üst düzey sorulardan oluşmuş. Akademik bilginin yanı sıra analizi ön plana çıkaran, gerçek hayat durumlarına uygun tasarlanmış öğrencilerin düşünme becerilerini içeren, yeteneği ölçen sorular bulunuyor. Öğrencinin kendi çizim ve yorum yeteneğini ölçen sorular yer alıyor. Özellikle yoğun işlem gerektiren uzun sorular sorulmuş. Sınavda kolay denilebilecek 3 soru olduğu, diğer soruların zorlayıcı olduğu görüldü.

SEÇİCİ SORULAR YER ALDI

FEN BİLİMLERİ: Fen Bilimleri soruları müfredat ve konulara uygun. Tüm ünitelerden soru sorulmuş. İnsanda üreme, büyüme ve gelişmeden 3 soru, basit makinelerinden 2, maddenin yapısı ve özelliklerden 3, ışık ve sesten 2,  canlılar ve enerji ilişkileri 3,  maddenin halleri ve ısıdan 3, yaşamımızdaki elektrikten 3, deprem ve hava olaylarından 1 soru gelmiş. Soruların ünitelere orantılı dağıtıldığı gözlendi. Önceki yılların sınav sorularıyla karşılaştırıldığında çok daha uzun ve seçici soruların yer aldığı görüldü. Sorularda fen-okur yazarlığı sorgulanarak deney, grafik ve bilgiyi yorumlama sorularına ağırlık verildi. Özellikle 4, 7, 13, 18 ve 19'uncu sorularda öğrencilerin zorlandığı görüldü. Soruların dili açık. MEB sınav öncesi yayınladığı sorulara göre daha zor ve seçici soruldu.

Kalan karakter : 450

Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!