Resmi Gazete'de yayımlandı! Faizsiz bankacılık...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uyuma ilişkin Tebliğ yayımladı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Faizsiz bankacılık...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğin amacı, katılım bankaları ile 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin 10 uncu fıkrası kapsamında müşterilerine finansman sağlayan kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun şekilde faaliyet göstermek üzere oluşturacakları yapı ve süreçlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak gösterildi.

Bankalar, faaliyetlerinin faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla bünyesinde bir danışma komitesi tesis etmekle yükümlü olacak. Danışma komitesi yönetim kuruluna bağlı olarak faaliyet gösterecek.

Danışma komitesi en az üç üyeden oluşacak. Üyelerden en az üçte ikisinin yurt içinde yerleşik olması zorunlu olacak. Üyeler, banka yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek ve ilk genel kurulun onayına sunulacak.

Danışma komitesi üyelerinin görev süresi üç yıl olarak belirlendi. Bir danışma komitesi üyesinin görevi, görev süresinin sona ermesi, ölüm, ağır hastalık, engellilik nedeniyle iş görememesi, görevlendirilmesi için gerekli şartları kaybetmesi, kendi isteğiyle görevden ayrılması veya banka yönetim kurulu üyelerinin en az üçte ikisinin aynı yöndeki kararı ile sona erecek. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilecek.

Danışma komitesi, bu Tebliğ hükümleri kapsamında verilen görevleri düzenli şekilde yerine getirmek üzere kendi üyeleri arasından bir başkan ve onun bulunmadığı hallerde görev yapmak üzere bir başkan vekili seçecek.

Bankalar, danışma komitesi faaliyetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli hizmetleri yürütmek üzere yeterli sayıda personel istihdam etmek suretiyle danışma komitesine bağlı bir danışma komitesi sekretaryası oluşturacak.

Kalan karakter : 450

Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!