REHBER ÖĞRETMENLERDEN ATAMA EYLEMİ

Uludağ Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim elemanları ve öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın alandışı rehber öğretmen atamalarını protesto etti.

REHBER ÖĞRETMENLERDEN ATAMA EYLEMİ

Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen eylemde açıklama yapan Uludağ PDR topluluğu Başkanı Murat Yalçın, "Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 12.05.2011 tarihinde internet sitesinden yaptığı duyuruyla, 2011 yılı atamalarında "Rehber Öğretmen" kadrosuna, felsefe alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezunların da atanacağını ilan etmiştir. Personel Genel Müdürlüğü bu kararını, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 11/05/2011 tarihli ve B.08.0.TTK.0.07.04.00.360.04/3192 sayılı yazılı talimatına dayandırmaktadır. Oysa, Talim ve Terbiye Kurulu 07/07/2009 tarih ve 80 sayılı daha önce almış olduğu kararına açıkça aykırı olarak, farklı alanlardan (Felsefe Grubu) mezun kişilerin rehber öğretmen kadrosuna atanabileceklerine dair kararın altına imza atabilmiştir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) hizmetleri bireyin (öğrencinin) kendini tanıması, kendiyle ilgili gerçekçi kararlar verebilmesi, kendi problemlerini çözebilmesi, çevresiyle dengeli ve sağlıklı ilişkiler kurabilmesi, çevresine etkin uyum sağlayabilmesi dolayısıyla kendini gerçekleştirebilmesi için bireye sunulan sistematik ve profesyonel yardımlardır. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, PDR hizmetleri, kendine özgü yardım ve müdahale becerilerine sahip olmayı gerektiren bilimsel ve profesyonel bir psikolojik yardım alanıdır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı bu kararda, atanacak felsefe grubu öğretmenlerinin hizmet içi eğitim kursundan geçirileceklerinin dile getirildiğini belirten Yalçın, şunları kaydetti:
"Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında öncü olan pek çok gelişmiş ülkede, PDR hizmetleri lisansüstü uzmanlık düzeyinde yürütülmektedir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de, okul rehberlik hizmetlerinde görev alacak personelin artık lisansüstü eğitim almasının gerekliliğinin tartışıldığı bir dönemde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın alan dışı atadığı personeli kısa süreli kurslarla yetiştirecek olması, kuşkusuz tartışma götürmeyecek şekilde bilimselliğe, meslek etiğine ve evrensel hukuka aykırı bir uygulamadır. Nitekim, 2010 yılında yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 18. Milli Eğitim Şurasında "Psikolojik danışma ve rehberlik mesleği, ciddi bir uzmanlık eğitimi gerektirdiğinden ve mevcut eğitim süresi talep edilen uzmanlığı sağlamada yetersiz kaldığından, psikolojik danışma ve rehberlik alanında verilen eğitim süresi, son bir yılı uygulama ağırlıklı olmak üzere 5 yıla çıkarılmalıdır", önerisi getirilmiştir. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı kendi şurasında alınan karara da açıkça aykırı bir uygulama yapmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın bugüne değin okullara "Rehber Öğretmen" olarak atadığı kadronun, üniversitelerde tek bir akademik eğitim karşılığı vardır ki, o da, Eğitim Fakültelerinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans programlarıdır. Dolayısıyla, Fen Edebiyat Fakültelerinin felsefe, sosyoloji v.b. bölüm mezunlarının böylesi uzmanlık gerektiren bir alana/göreve atanması hem bu hizmetlerden yararlanan öğrencilerin etkili ve nitelikli hizmet almasını engellemekte, hem de öğrencilerin psikolojik, sosyal ve akademik gelişimlerine zarar verebilecek uygulamaların önünü açmaktadır. Bu durumun, temelde bireyin (öğrencinin), geniş anlamda ise toplumun ruh sağlığı üzerinde geri dönülemez yaralar açabileceği unutulmamalıdır. Milli Eğitim Bakanlığının "Rehber Öğretmen" ihtiyacını karşılamak üzere, halen pek çok üniversitede PDR lisans programı yürütülmektedir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı öğretim elemanları kendi üzerine düşen akademik sorumluluğu özveriyle yerine getirmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığı bu tür alan dışı atamalarda genellikle, "Öğretmen İhtiyacına" vurgu yapmaktadır. Nasıl ki, bir veteriner hekimin Sağlık Bakanlığı tarafından tıp doktoru olarak görevlendirilmesi ne kadar akıl dışı ise, PDR alanına felsefe grubu mezunlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanması da "ihtiyaçla" açıklanamayacak düzeyde akla aykırı, keyfi ve anlaşılmaz bir uygulamadır.

Yukarıda yer verilen gerekçeler dikkate alınarak, Milli Eğitim Bakanlığı "Rehber Öğretmenlik" kadrolarına alan dışı atamalar yapmaya yönelik bu yanlış uygulamadan derhal vazgeçmelidir."

 

 

Kalan karakter : 450

Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!