Plastikler poşetler ücretli oluyor

Plastik alışveriş poşetleri tüketiciye en az 25 kuruştan satılacak. Plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına, kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası uygulanacak.

Plastikler poşetler ücretli oluyor

AK Parti'li milletvekillerinin hazırladığı Çevre Kanunu ve Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Çevre Komisyonunda  kabul edildi.

Teklife göre, çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve  giderilmesi için plastik poşet, plastik ambalaj kullanımının azaltılması,  depozito uygulaması, kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması gibi  mekanizmalar kullanılacak.

Üretici, ithalatçı ve piyasaya sürenlerin bireysel olarak atık toplama  faaliyetlerini yapabilmeleri ve yetkilendirilmiş kuruluş oluşturma yükümlülüğü,  zorunlu olmaktan çıkarılıyor.

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin  250 lira ceza verilecek. Aynı araç, yönetmeliklerle belirlenen standartlara  aykırı emisyona neden oluyorsa ceza 2 bin 500 liraya çıkacak.

Taşıtın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan  katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılan motorlu  taşıt sahibine bin 250 lira, Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak  yetkilendirme sonrasında ilgili yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği  tespit edildiği halde ölçüme devam eden veya tekniğine ve belirlenen kurallara  aykırı ölçümler yapanlara 5 bin lira, belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara,  belgelerde tahrifat yapanlara veya sahte belge düzenleyenlere 10 bin lira idari  para cezası uygulanacak.

Diğer idari para cezaları

Katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden veya  satanlarla, katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya  torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlara 10 bin lira, belgelerin veya  izinlerin alınmaması durumunda ise 15 bin lira idari para cezası verilecek.

Öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak petrol ve petrol  türevleri tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerle katı atık bırakan veya evsel  atıksu deşarjı yapan diğer deniz araçlarına uygulanan idari para cezaları da  artırılıyor.

Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç,  slop, rafine ürün, yağlı atık ve benzeri) tahliyesi veya deşarjı yapan  tankerlerden, bin grostona kadar olanlar için groston başına 200 lira, bin ile 5  bin groston arasında olanlara,  bu miktar ve ilave her groston başına 50 lira, 5  bin grostondan fazla olanlara ise bu miktarlar ve ilave  her groston başına 5  lira ceza uygulanacak.

Petrol türevleri veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve diğer deniz  vasıtalarından  bin grostona kadar olanlar için groston başına 100 lira, bin ila  5 bin groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 20 lira, 5  bin grostondan fazla olanlara ise bu miktarlar ve ilave her groston başına 5 lira  ceza kesilecek.

Katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan diğer deniz  araçlarından  bin grostona kadar olanlar için groston başına 50 lira, bin ile 5  bin groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 10 lira, 5  bin grostondan fazla olanlara ise bu miktarlar ve ilave her groston başına 5 lira  ceza verilecek.

Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı  tutarının yüzde 20 fazlası idari para cezası uygulanacak.

Depozito uygulanmadan yıllık piyasaya sürülen ambalaj için piyasaya  sürenlere ton başına 100 lira, plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen  satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10  lira idari para cezası verilecek.

Kanun uyarınca uygulanacak idari para cezalarına karşı davalar Çevre  ve Şehircilik Bakanlığına açılacak.

Atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi ve toplanması amacıyla sıfır  atık yönetim sistemini kuran ve uygulayan belediyelere, il özel idarelerine,  kurum, kuruluş ve işletmelere teşvik uygulanacak.

Geri kazanım katılım payı

Plastik alışveriş torbaları için satış noktalarından 15 kuruş, lastik,  akü, taşınabilir pil ve bataryalar, otomotiv pilleri, madeni yağ, bitkisel yağ,  ilaç, elektrikli ve elektronik eşya piyasaya sürenlerden, ithalatçılardan  belirtilen miktarlarda geri kazanım katılım payı tahsil edilecek.

Bu ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün,  malzemenin, eşyanın ithalatıyla birlikte gerçekleşmesi halinde geri kazanım  katılım payı ithalatçıdan tahsil edilecek. Listedeki tutarlar, her yıl bir önceki  yıla ilişkin olarak yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Bu  şekilde hesaplanan tutarların yüzde 5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmayacak.  Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya  indirmeye yetkili olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla  belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulanmasını zorunlu tutacak. Depozito  kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satış noktaları, depozito uygulaması toplama  sistemine katılım sağlayacak.

Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre  kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya  veya tüketiciye ücret karşılığı verilecek. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az  olmamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulacak komisyon  aracılığıyla belirlenecek ve her yıl için güncellenecek.

Kalan karakter : 450

Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!