Petkim için fiyat yükseltti

Bizim Menkul Değerler konu ile ilgili raporunda, Petkim hedef fiyatını 2.90TL'den 3.10TL'ye yükseltirken, 'Endekse Paralel Getiri' önerisi ile portföyünde tutmayı sürdürdüklerini belirtti.

Petkim için fiyat yükseltti

Bizim Menkul Değerler, Petkim hedef fiyatını 2.90TL'den 3.10TL'ye yükseltti.
       
Raporda şu değerlendirme yapıldı:

"Bir önceki çeyreğe göre operasyonel karlılık hafif kötüleşti ancak faaliyet dışı gelirler net karlılığı arttırdı...
   
*Petrol fiyatlarına bağlı olarak hareket eden ve Petkim'in temel hammaddesi olan nafta fiyatları 2012 3.çeyrek döneminde ikinci çeyreğe göre artış göstermişti. 2012 yılı son çeyreğinde ise bir önceki çeyreğe göre nafta fiyatları neredeyse yatay seyretti. Nafta etilen marjının da 2012 yılı son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre önemli bir değişim göstermediği görülüyor. Ancak nafta etilen marjı 2013 yılı ilk iki ayında 2012 yılı son çeyreğine göre önemli iyileşme göstermiştir. Bu durumun PETKİM'İn 2013 yılı ilk çeyrek brüt kar marjında iyileşme sağlamasını beklemekteyiz.
   
2012 yılı son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre PETKİM'in satışlarındaki miktarsal (ton bazında) değişim %17 azalışolurken bu dönemlerde satış gelirlerindeki azalış ise %12olmuştur. Bu durum, bu dönemlerde ortalama ürün fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmıştır. 2011 yılının son çeyreğine göre ise bu yılın aynı çeyreğinde satışlarındaki miktarsal (ton bazında) ve tutarsal (TL) değişim sırasıyla %15 ve %3,7 azalış şeklinde gerçekleşmiştir.
  
2011 ve 2012 yıllarında $ bazında tutarsal ihracatını bir önceki yıla göre sırasıyla %57 ve %25 artıran PETKİM'in 2012 yılında yurtiçi satışlardaki TL bazında tutarsal değişimin neredeyse sıfıra yakın gerçekleşmiş olduğu da göze çarpmaktadır.
   
Şirketin kapasite kullanım oranı 2011 yılının son çeyreğinde %92,5 ve 2012 yılı 3. çeyreğinde %92 iken 2012 yılının son çeyreğinde %84'e gerilemiştir. Ancak yıllık kapasite kullanım oranı 2011 yılına göre 2012 yılında %88'den %90'a yükselmiştir.
   
Bir önceki çeyreğe göre operasyonel karlılık hafif kötüleşti ancak faaliyet dışı gelirler net karlılığı arttırdı...
   
2012 yılı üçüncü çeyreğine göre 4. çeyrekte şirketin satışlarının maliyetinin satışlarındaki yüzdesel azalış ile aynı oranda olmuş olması sonucunda şirketin brüt kar marjı 2012 yılı son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişmemiş ve %3 olarak gerçekleşmiştir. Son çeyrek brüt kar marjı 2011 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, negatif %4,7'den %3'e iyileşmiş olduğu görülmektedir. Brüca her çeyrek kötüleşen bir eğilim sergileyen PETKİM'in brüt kar marjındaki iyileşme
2012 yılı ilk çeyreğinde başlamış ve yılın ikinci yarısında brüt kar marjı ilk yarıya göre daha yüksek seyretmiştir. Nafta etilen marjındaki değişimlerden doğrudan etkilenen brüt kar marjının 2013 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre daha iyi olmasını beklemekteyiz.
   
2012 yılı üçüncü çeyreğine göre son çeyrekte şirketin faaliyet giderleri, özellikle genel yönetim giderlerindeki personel giderleri artışının etkisiyle %21 artmıştır. Bu doğrultuda 2012 yılı üçüncü çeyreğinde %2,5 olan faaliyet gider marjı son çeyrekte %3,4'e yükselmiştir. Faaliyet gider marjındaki kötüleşme sonucunda PETKİM'in FAVÖK marjı da bir önceki çeyreğe göre %2,3'ten %1,6'ya gerilemiştir. Ancak, şirketin FAVÖK marjı son çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre iyileşmiştir (2011 4.Ç FAVÖK marjı: negatif %6,5). Sonuç olarak, Petkim 2012 yılı sonçeyreğinde negatif 3,5 milyon TL Net Esas Faaliyet karı ve 14,8 milyon TL FAVÖK açıklamıştır. Bu rakamlar bir önceki çeyreğe göre esas faaliyetlerde hafif kötüleşme ancak 2011 yılının son çeyreğine göre iyileşmeyi göstermektedir.
   
2012 yılı üçüncü çeyreğine göre son çeyrekte şirketin net karı diğer faaliyetlerinden elde ettiği gelirler sayesinde 15,3 milyon TL'den 46,8 milyon TL'ye yükselmiştir. Son çeyrekte gerçekleşen yüksek net karlılığın sebepleri: diğer faaliyetlerden gelirler olarak gelir tablosuna 1.Star Rafineri A.Ş. adına yapılan harcamaların 2012 yılında ilgili şirkete yansıtılması (27 milyon TL) 2.SOCAR Power Enerji Yatırımları A.Ş.'ye arazi satış bedeli olan (19.6 milyon TL) maddi duran varlıklar satış karının yansıtılması olmuştur.
   
2015 yılında faaliyete başlaması planlanan Aliağa Limanı... Petkim'in %100 payına sahip olduğu bağlı ortaklığı, Petlim, liman inşaatı ve işletim hakkı için 2012 yılı ilk çeyreğinde APMT ile bir münhasırlık ön anlaşması yapmıştı. İnşa edilecek konteyner limanının APM Terminalleri Liman İşletmeciliği A.Ş. (APM Terminalleri) tarafından işletilmesine yönelik nihai anlaşma 22 Şubat 2013 tarihinde imzalandı. Anlaşma ile ilgili PETKİM'den KAP'a gönderilen açıklamaya göre:
   
"Liman yatırımının ilk fazının 2015 yılında tamamlanarak devreye alınması, ikinci fazının ise 2016 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Altyapı ve inşaat yatırımları Petlim tarafından, makina ve ekipman yatırımları ise APM Terminalleri tarafından yapılacak projede Petlim'in yapacağı yatırım bedelinin 300 milyon USD civarında olacağı öngörülmektedir. Konteyner limanı 28 yıl süre ile APMT tarafından işletilecektir. Yapılacak limanın kapasitesi 1,5 milyon TEU olup, kapasitenin 4 milyon TEU'ya çıkartılması potansiyeli bulunmaktadır. Anlaşma kapsamında, APM Terminalleri, 3 yıllık yatırım dönemi içerisinde yatırımın finansmanında kullanılmak üzere 65 milyon USD'yi Petlim'e ödeyecektir. Geri kalan 235 milyon USD için proje finansmanı yöntemiyle dış kaynak temini planlanmaktadır. Yatırımın tamamlanmasının ardından gelecek 28 yıllık işletme süresi içerisinde ise hasılat paylaşımı yöntemi söz konusu olup yatırımın geri ödeme süresinin 8 ila 12 yıl arasında olması beklenmektedir."PETKİM'in son çeyrekte operasyonel performansı kötüleşmiş olmasına rağmen, 2013 yılında sektörde faaliyet gösteren şirketlerin operasyonel karlılık marjlarında beklediğimiz iyileşme ve PETLİM'in liman yatırımından (2016 yılında faaliyetlerine başlayacağı ve 1,5 milyon TEU kapasiteli olarak 28 yıl işletileceği varsayılarak) elde edilecek nakit akımlarını değerlememize eklediğimizde hisse başına 3,10 TL hedef fiyata ulaşmaktayız. PETKİM hisse senetleri için 28/12/2012 tarihinde 2,90 TL olarak belirlemiş olduğumuz hedef fiyatımızı 3,10 TL olarak yukarı yönde revize ediyor ve "Endekse Paralel Getiri" önerisiyle BMD Model portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz."
 

Kalan karakter : 450

Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!