Memurlara af geliyor

Vergi ve prim borcu olanlar, öğrenim kredisini ödeyemeyenler, üniversitelerden atılanlar, 2B arazilerini işgal edenlerden sonra şimdi de devlet memurlarına 'af' geliyor. Çalışma Bakanlığı, devlet memurları ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş disiplin cezalarının affı için kolları sıvadı. Hazırlanan yasa taslağına göre 1 Ocak 1995 tarihi itibariyle 18 yıllık süreçte verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile affedilmesi öngörülüyor.

Memurlara af geliyor

Devlet Personel Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığında yapılan Kamu Danışma Kurulu toplantısında ele alınan konularla ilgili çalışmalarında sona geldi. Kurum, yasal değişiklik gerektiren bazı konularla ilgili yasa taslakları hazırladı. Ancak taslaklara son şeklini hükümet vererek Meclise gönderecek.

ESKİ MEMURA DA AF

Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Taslağında, memurlara verilen disiplin cezalarının bütün sonuçları ile affedilmesi yer aldı. Taslak sadece halen çalışan memur ve diğer kamu görevlilerini değil; daha önce bu görevlerde bulunmuş eski memurların da affını öngörüyor.

BAŞLANGIÇ 1 OCAK 1995

Disiplin cezalarının affında 1 Ocak 1995 tarihi başlangıç alınıyor. Bu tarihten itibaren (taslak 11 Eylül 2012'yi son tarih olarak belirliyor) günümüze kadar 18 yıllık süreçte işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile affedilmesini içeriyor. Bu süre içinde devam eden soruşturma ve kovuşturmaların işlemden kalkacağı; kesinleşmiş cezaların ise uygulanmayacağı hüküm altına alınıyor.

Disiplin cezaları affedilenlerin, sicil dosyalarındaki cezalara ilişkin bu kayıtların, kişilerin başvurusu olmaksızın dosyalarından çıkarılacağı düzenleniyor.

2006 AFFINI KAÇIRANLARA FIRSAT

Taslak, 2006 yılında çıkarılan ve 23 Nisan 1999 ile 14 Şubat 2005 tarihleri arasında verilen disiplin cezalarının affına ilişkin 5525 sayılı aftan yararlanamayanlara da fırsat sunuyor. Gerekçede 'daha önce çeşitli nedenlerle disiplin affından faydalanamayan kişilerin de kapsama alınması için' affın başlangıç tarihinin 1 Ocak 1995 olarak belirlendiği vurgulanıyor.

PARASAL HAK YOK!

Taslak, disiplin cezaları  nedeniyle kıdemi durdurulan, terfi alamayan bu kişilerin özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talepte bulunamayacaklarını hükme bağlıyor.

"BÜTÜN SONUÇLARI İLE AF"

"18 yıllık süreçte işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile affedilmesi" ne anlama geliyor? Disiplin cezaları uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemenin durdurulması ile memurluktan çıkarmaya kadar uzanıyor.

Bakanlık yetkilileri, af ile daha önce meslekten atılan ve memuriyetten men edilen bir kişinin yeniden devlet memuru olabileceklerine dikkat çekiyorlar.

DEVLETE KARŞI SUÇLAR HARİÇ

Taslak devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçları nedeniyle sürekli olarak görevleriyle ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezalarını hariç tutuyor.

Hakim ve Savcılar Kanunu'na göre verilen yer değiştirme cezaları  ile emniyet hizmet sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında meslekten çıkarma cezaları da kapsam dışı bırakılıyor.

ASKERİ PERSONEL YOK

Taslak Türk Silahlı Kuvvetleri, Uzman Jandarma Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu ile Askeri Hakimler Kanunlarına Tabi personeli de af kapsamı dışında tutuyor.

DİSİPLİN KURULUNDA MEMUR DA OLACAK

Memur konfederasyonları, bu yıl ilk kez yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde, tüm kamu kurumlarının disiplin ve yüksek disiplin kurullarında sendika temsilcisi olması talebinde bulunmuştu.

Danışma Kurulunda da gündeme gelen bu talep doğrultusunda Devlet Personel Başkanlığınca, hazırladığı bir başka değişiklik maddesiyle özel yasası olan kurumlar dahil bütün kurumların disiplin ve yüksek disiplin kurullarında sendika temsilcisi ile sendikanın isteği halinde avukat bulundurulması hükmü getiriliyor. Bu değişiklikle memurun savunma hakkının genişletilmesi amaçlanıyor.

ADAY MEMURUN ATILMASI ZORLAŞIYOR

Bir başka düzenlemeyle de aday memurların, bu süre içinde işten atılması zorlaştırılıyor. Buna göre 'disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifiyle' işten atılmaları hükmünün yerini 'aylıktan kesme cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi' alıyor.

Böylece amirinin 'uyarma' cezasıyla bile memuriyetten atılabilen aday memurların böylesine ağır bir yaptırım yerine; aylıktan kesme cezası alanların memuriyetle ilişiklerinin kesilmesi yönünde düzenleme öngörülüyor.

Kalan karakter : 450

Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!