İşsizlik sigortası yeniden düzenlenecek

AK Parti'nin seçim beyannamesine göre, işsizlik sigortası, daha fazla sosyal koruma sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek. İstihdam oranı 2023 yılı itibarıyla yüzde 53'e, kadınların işgücüne katılma oranı da yüzde 41 düzeyine çıkarılacak. Gelecek 5 yıllık dönemde yılda en az 1 milyon istihdamla toplamda 5 milyonun üzerinde ilave istihdam oluşturulacak. Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında milli markalar yaratılacak.

İşsizlik sigortası yeniden düzenlenecek

AK Parti'nin seçim beyannamesine göre, işsizlik sigortası, daha fazla sosyal koruma sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

AK Parti'nin "24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Genel Seçimler  Seçim Beyannamesi"ne göre, özelleştirme uygulamalarında halka arz yönteminin kullanılmasına ağırlık verilerek, sermaye piyasalarının derinleşmesi ve gelişmesi  hedefiyle kamu sermayeli şirketlerin halka açılarak şeffaflık ve kurumsal yönetim  ilkelerine uygun faaliyet göstermesi sağlanacak.

Kamuda devam edecek olan iktisadi işletmelerde rekabetçi bir ortamda  esnek yönetim imkanı sunan KİT yönetişim mevzuatı hayata geçecek.

Gelecek dönemde uygulanacak para ve maliye politikalarının yanı  sıra, hane halkı ve firmalara sağlanacak teşviklerle yurtiçi tasarruf oranları,  büyüme ve cari açık hedefleriyle uyumlu bir şekilde yükseltilecek.

Vatandaşların yastık altında tuttuğu tasarruflarının mali sistemde  değerlendirilmesine yönelik teşvikler çeşitlendirilecek. Hanehalklarının borsada  işlem yapmalarının teşvik edilmesi çerçevesinde küçük yatırımcılara daha güçlü  bir koruma sağlanacak.

Uluslararası yükümlülükleri gözeterek, lüks ve/veya ithalat yoğunluğu  yüksek tüketim malları tespit edilecek ve caydırıcı vergilendirme yapılacak.  Başta dayanıklı tüketim malları olmak üzere tüketim mallarına ilişkin ikinci el  piyasasının ekonominin geneline yayılması sağlanacak.

Yurtiçi tasarruflarının milli gelire oranı 2023'te yüzde 30'a  yükseltilecek.

GAP, DAP, KOP, DOKAP gibi bölgesel eylem planları kapsamındaki  projelere öncelik verilecek.

Özel sektör yatırımlarını hızlandırılarak, illerde başlattılan "Tek  Durak Ofisleri" aracılığıyla yatırım konusundan yer seçimine, şirket kuruluşundan  teşvik başvurularına kadar geniş bir alanda hizmet verilecek.

ALTYAPI YATIRIMLARI

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) yöntemiyle yapılanlar başta olmak üzere  altyapı yatırımlarına, sermaye piyasaları aracılığıyla fon aktarılmasına  odaklanılacak, finansal araç çeşitliliğinin artırılması ve kurumsal yatırımcılar  aracılığıyla fon aktarımına öncelik verilecek.

KÖİ yöntemi ile yapımına başlanan İstanbul Yeni Havalimanının ilk  etabını 2018 yılının son çeyreğinde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun kalan  kesimleri ile Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı ve Kınalı-Odayeri kesimleri  2019'da işletmeye açılacak. 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, Kanal İstanbul ve  İzmir Körfez Geçişi projelerinin yapımına ise 2018'de başlanacak.

Yapımı devam eden projelerden Bilkent, Elazığ, Eskişehir ve Manisa  şehir hastaneleri 2018 içerisinde hayata geçirilecek.

Gelecek dönemde şehir hastaneleri, Mersin, Çandarlı, Filyos Limanı  Ankara-Niğde Otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale (Çanakkale-Malkara Kesimi) Otoyolu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, Aydın-Denizli-Burdur Otoyolu, Mersin-Erdemli-Silifke Otoyolu, Ankara-Sivrihisar Otoyolu, Burdur-Antalya-Alanya Otoyolu, Batı Antalya Havalimanı, Alaçatı Havalimanı gibi büyük projeler tamamlanacak.

"MİLLİ MARKALAR YARATILACAK"

Başta imalat sanayi olmak üzere Türkiye'nin ithalat bağımlılığı  çözülecek ve Ar-Ge'ye dayalı teknoloji yoğunluğu yüksek yeni kapasite  oluşturulacak. Bu çerçevede uygulamaya konulan "Proje Bazlı Teşvik Sistemi"  kapsamında milli markalar yaratılacak.

Yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri kurulacak, yerli ve  yabancı yatırımcılar için önemli avantajlar sunan serbest bölgeler birer ticaret  ve istihdam merkezleri haline getirilecek.

İstihdam, yüksek katma değer ve ihracat artışına yönelik yatırım  alanlarına öncelik verilecek.

Coğrafi bilgi sistemleri altyapısını geliştirilecek ve Türkiye'de  yatırıma uygun arazi envanterinin yatırımcıya elektronik ortamda sunulması  sağlanacak.

Endüstri ve organize sanayi bölgelerinde, özellikle yatırım yeri  tahsisine ilişkin uygulama sürecinde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik  mevzuat düzenlemesi yapılacak.

Küçük çiftçinin kendi ürettiği ürünleri tüketiciye doğrudan satışında  vergisel düzenlemelerden kaynaklanan engeller kaldırılacak.

Birçok sektörde yoğun olarak kullanılan tıbbi ve aromatik bitkiler ile  süs bitkilerinin yurt içinde üretiminin artırılması ve ithalatının azaltılması  amacıyla bu türlerin yetiştirilmesini teşvik etmeye yönelik olarak 10 milyon  metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazları kiralanabilecek.

GENÇ İSTİHDAMINA DESTEK

Yeni dönemde, 2023 itibarıyla istihdam oranı yüzde 53'e, kadınların  işgücüne katılma oranı yüzde 41 düzeyine çıkarılacak.

İşgücü piyasalarında özel politika gerektiren grupların  istihdamının desteklenmesinde daha etkin politikaların belirlenebilmesi amacıyla  işgücü piyasası veri tabanlarının geliştirilmesi sağlanacak.

Çalışanlar ve iş arayanların yetenekleriyle iş dünyasının ihtiyaç  duyduğu yetenekler arasındaki uyumsuzluklar azaltılacak.

Kadınlar, gençler, engelliler, eski hükümlüler, madde bağımlıları,  sosyal yardım yararlanıcıları ve diğer özel politika gerektiren grupların  istihdamının artırılmasına yönelik uygulama ve projeler geliştirilecek.

Genç istihdamını destekleyip, işsizliği azaltarak, bu kapsamda iş  tecrübesi kazanımını artırmaya yönelik program çeşitliliği sağlanacak ve kariyer  rehberlik sistemi geliştirilecek.

Gençlerin geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlamak için dijital  dünyanın gereklerine uygun şekilde siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme  uzmanı ve kodlama gibi geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek  kurs ve programları yeni yaklaşımlarla tasarlanarak yararlanan genç sayısı  artırılacak. Bu alanlarda ticarileşme potansiyeli olan projeler desteklenecek.

Kadın istihdamı konusunda bölgenin ve illerin işgücü ihtiyaçlarını göz  önünde bulundurarak, eğitim, staj, işbaşı eğitimi gibi uygulamaları etkin olarak  sürdürülecek.

Kadın kooperatiflerini desteklemek ve sürdürülebilirliklerini sağlamak  üzere bu alanda uzman STK'lar, kamu ve özel sektör işbirliğiyle, kadın  kooperatiflerine finansman, yönetim, iş geliştirme, tasarım ve pazarlama  konularında destek verecek yapılar geliştirilecek.

Kırsalda kadın girişimciliğinin desteklenmesi, güçlendirilmesi ve  yatırım imkanları arttırılacak.

Engellilerin mesleki beceri düzeylerini yükselterek işgücüne katılım  oranı ve istihdamı artırılacak.

5 MİLYONUN ÜZERİNDE EK İSTİHDAM

Başlatılan Milli İstihdam Seferberliği ile  2 istihdam hedefine  ulaşmak için paydaşlarla daha fazla işbirliği, yoğun saha çalışması, daha güçlü  iletişim ve etkili tanıtımla faaliyetler gerçekleştirilecek.

Kamu istihdamında erişimin kolaylaştırılması ve bürokratik yükün  azaltılması amacıyla Elektronik Kamu İstihdam Portalı kurulacak.

Gelecek 5 yıllık dönemde yılda en az 1 milyon istihdamla  toplamda 5 milyonun üzerinde ilave istihdam oluşturulacak. 2 milyon 250 bin  vatandaşın aktif işgücü piyasası programlarından yararlanması sağlanacak.

İşbaşı eğitim programlarının süresini bilişim ve imalat  sektörlerindeki işyerleri ile tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde 6 ay, diğer  işyerleri ve mesleklerde ise 3 ay olarak uygulanacak.

Her bir sigortalı için teşvik süresi 12 ay iken; gençler, kadınlar ve  engelli vatandaşlar teşvikten 18 ay süreyle yararlandırılacak.

İşsizlik sigortası, daha fazla sosyal koruma sağlayacak şekilde  yeniden düzenlenecek.

Kalan karakter : 450

Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!