Bursada Bugün Bursa haber bursa haberi bursa haberleri Bursa

İdris Naim Şahin'e jest

Ordu'nun AKP'li Aybastı Belediyesi, Ordulu İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin'e jest için adını tarihi güreş alanına ismini verdi.

İdris Naim Şahin'e jest

Sözcü'nün haberine göre, Ordu'nun Ay­bas­tı Be­le­di­ye­si Mec­li­si ta­ra­fın­dan son ya­pı­lan top­lan­tı­da 906 yıl­lık Per­şem­be Yay­la­sı Er Mey­da­nı adı İd­ris Na­im Şa­hin Er Mey­da­nı ola­rak de­ğiş­ti­ril­di. Ka­rar Ay­bas­tı Be­le­di­ye­si­'nin web si­te­si ye­ri­ne, Be­le­di­ye Baş­ka­nı İz­zet Gün­do­ğar ta­ra­fın­dan twit­te­r'­dan du­yu­rul­du. Ka­ra­rın Ay­bas­tı Be­le­di­ye Baş­ka­nı İz­zet Gün­do­ğa­r'­ın ma­ka­mın­da AKP Es­ki Or­du Mil­let­ve­ki­li Ay­han Yıl­maz ve TO­Kİ yet­ki­li­le­ri ta­ra­fın­dan pa­ra alış­ve­ri­şi­ni gös­te­ren giz­li gö­rün­tü­ler­den do­la­yı gö­rü­len mah­ke­me­den be­ra­at ka­ra­rı­nın çık­ma­sı­nın haf­ta­sın­da alın­ma­sı an­lam­lı bu­lun­du.

İm­za top­lu­yor­lar
Bu ka­ra­rın ar­dın­dan Ay­bas­tı­lı­lar, Per­şem­be Yay­la­sı gü­reş ala­nı­nın is­mi­nin de­ğiş­me­si­ne tep­ki ola­rak im­za kam­pan­ya­sı baş­lat­tı. İm­za kam­pan­ya­sı için ya­pı­lan du­yu­ru­da "Per­şem­be Yay­la­sı Er Mey­da­nı, tu­rizm yö­nün­den de bu isim­le öz­deş­leş­miş­tir. Per­şem­be Yay­la­sı Er Mey­da­nı şa­nı, ta­ri­hi­ni gü­reş­çi­le­rin­den ve hal­kın­dan alır, si­ya­sal mal­ze­me ha­li­ne ge­ti­ri­le­me­z" de­nil­di.

Kalan karakter : 450

Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!