Bursada Bugün Bursa haber bursa haberi bursa haberleri Bursa

Danıştay'dan denklik müjdesi

Danıştay Sekizinci Dairesi, yurt dışındaki lisans programından mezun olan kişinin, diplomasına denklik verilmesi istemini belli koşullara bağlayan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararını iptal etti.

Danıştay'dan denklik müjdesi

Hollanda Maastricht Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Z.H'nın denklik talebini bazı şartlara bağlayan YÖK'ün kararını Danıştay 8. Dairesi, "Denklik talep edilen tüm yurtdışı hukuk fakültesi diplomaları için genel bir belirleme yapılmasında hakkaniyet bulunmayacağı" gerekçesiyle yürütmeyi durdurdu.

Danıştay 8. Dairesi 2012/7848 Esas sayılı kararında, "YÖK'ün yurt dışı hukuk fakültesi lisans mezunlarına denklik verilmesi için 11 hukuk dersini yerleştirileceği bir hukuk fakültesinde alması ve başarılı olması halinde diplomasının denkliğinin tanınacağı" şartına bağlamasını hakkaniyete aykırı buldu.

Danıştay yürütmeyi durdurma gerekçesinde ise, YÖK'ün Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'nin 9. maddesinin (c) bendinde; "Mezun olunan lisans programının Türkiye'deki eşdeğer programa göre alınması zorunlu görülen derslerinde eksiklik tespit edilenlere; Türkiye'deki bir üniversitede tamamlama eğitimine tabi tutularak bu dersleri almaları ve başarılı olduğunu belgelemeleri halinde denklik belgesi verilir. Tamamlama eğitimine katılmak isteyen öğrencilerin hangi üniversitelerde bu eğitimi alacakları, tamamlama eğitiminin süresi ve öğrencinin almak zorunda olduğu dersler Komisyonca belirlenir. Bu konuda gerektiğinde kanunun uzmanı kişilerden oluşan alt komisyonlar kurulabilir." Hükmüne vurgu yaptı.

Tamamlama eğitiminde hangi derslerin alınacağının tespitinde, İlgilinin mezun olduğu üniversiteden aldığı derslerin İçeriklerinin belirlenmesinin zorunlu olduğunu ifade eden Danıştay 8. Dairesi, kararında şu görüşlere yer verdi:

"Özellikle Hukuk Fakültesi diplomasına denklik verilirken her ülkenin hukuk sisteminin farklı olması nedeniyle başvuruların her bir ülke ve üniversite açısından alınan dersler İtibarıyla ayrı ayrı incelenmesi ve bu hususta uzman görüşlerine de başvurularak bir karar verilmesi gerekmektedir. Dava konusu işlemlerle tesis olunduğu üzere denklik talep edilen tüm yurt dışı hukuk fakültesi diplomaları için genel bir belirleme yapılmasında hakkaniyet bulunmayacağı açıktır. Nitekim, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 08.12.2011 tarihli toplantısında 17 adet dersin tamamlatılmasına karar verilmiş İken, dava konusu 25.04.2012 gün ve 12 sayılı kararında bu sayı 11 derse İndirilmiştir.

Davacının başvurusunun Konunun uzmanlarından oluşturulacak bir komisyona incelettirilmesi ve tamamlatılacak derslerin uzmanlardan alınacak rapora göre belirlenmesi gerekirken, genel bir tespiti 11 dersin alınması ve başarılı olunması halinde diplomaya denklik verileceğine İlişkin Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 25.04.2012 günlü ve 2012.12 sayılı dava konusu işlemi İle bu İşleme dayanarak yine YÖK Yürütme Kurulunca başvuru üzerine tesis olunan 13.6,2012 tarih ve 2012,18 sayılı kararda hukuka uyarlık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 13.6.2012 tarih ve 2012.18 sayılı kararı İle Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 25.04.2012 günü ve 2012.12 sayılı ilke kararı yönünden yürütülmesinin durdurulması İsteminin kabulüne, kararın tebliğini izleyen günden İtibaren 7 (yedi) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz yolu açık olmak üzere, 29/03/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Slovenya eski Dış İşleri Bakanı ve Avrupa Üniversitesi Kosova (ESLG) Rektörü Prof. Dr. Dimitrij Rupel, Türkiye'den vizesiz olarak uçakla sadece bir saat uzaklıkta olan Kosova'da AB standartlarında Türkçe Hukuk Fakültesi okuma fırsatı sunduklarını ifade etmiş ve Türk öğrencilerini Türkçe eğitim veren tek Avrupa ülkesi Kosova'da okumaya davet etmişti. Rektör Prof. Dr. Rupel, öğrencilerin http://eukostr.eu/ internet sitesinden başvuru yapabileceklerini de ifade etmişti.

"Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolü" imzalanmış, imzalanan protokol TBMM tarafından 6465 sayılı kanun ile onaylanarak yürürlüğe girmişti.

Danıştay 8. Dairesi, bu kararıyla tüm bu girişimlerin önünü açmış oldu.

Kalan karakter : 450

Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!