Bursada Bugün Bursa haber bursa haberi bursa haberleri Bursa

Çalışanları ve emeklileri ilgilendiren tasarı

Meclis Genel Kurulu'nda 10 Aralık tarihinde başlayan bütçe maratonu 20 Aralık Perşembe günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak son konuşmalar ile tamamlanacak. Yaklaşık 4.5 milyon vatandaşı ilgilendiren SSK Tasarısının ise bütçe görüşmeleri arasında görüşülmesi bekleniyor.

Çalışanları ve emeklileri ilgilendiren tasarı

Meclis'te bütçe maratonu bitiyor. Bütçe görüşmelerinin ardından Genel Kurul'un çalışmalarına 25, 26 ve 27 Aralık günlerinde ara vermesi bekleniyor. 1 Ocak Salı günün de resmi tatil olması nedeniyle böylece vekiller yaklaşık 12 gün tatil yapabilecek.

BÜTÇE GÜNDEMİ

Meclis Genel Kurulu'nda 17 Aralık Pazartesi günü; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Gelir Bütçesi görüşülecek ve 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının 8'inci maddesine kadar oylanması yapılacak.

18 Aralık Salı günü ise 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının 15'inci maddesine kadar oylaması gerçekleştirilecek.

19 Aralık Çarşamba günü 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısının oylanmamış maddelerinin oylanması yapılacak.

Genel Kurul'un gündeminde 20 Aralık Perşembe ise bütçenin tümü üzerinde son konuşmalar yer alıyor. Ardından 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı açık oya sunulacak. Hükümet adına yapılacak konuşmada ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkabileceği ifade ediliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bütçenin son günü konuşmayacak.

Bütçenin tümü üzerindeki son konuşmalarda kürsüye ilk olarak MHP gelecek. MHP Grubu'nda Grup başkanvekilleri Oktay Vural ile Mehmet Şandır'ın konuşma yapması bekleniyor. CHP'den İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş konuşacak. AK Parti'de Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, BDP'de de Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ile Pervin Buldan konuşacak.

ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİ YAKINDAN İLGİLENDİREN TASARI

Siyasi partiler arasında uzlaşma olması halinde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Genel Kurul'da bütçe görüşmeleri arasında ele alınacak. Söz konusu tasarı yaklaşık 4.5 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor.

Tasarıyla 27 Haziran 2012 tarihi itibarıyla İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanlardan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonunda istihdam edilebilmek için ilgili mevzuatında öngörülen koşullar ile Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünde 10/7/2010 ve 11/7/2010 tarihlerinde yapılan sınavlara girmiş ve bu sınavlardan en az 70 puan almış olma koşulunu taşıyanlardan bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde yazılı olarak müracaat edenler, Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde boş bulunan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonlarına atanacak.

EMEKLİLER

Emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanacak. Ayrıca bunlardan yazılı istek şartı aranmayacak.

LİSEYİ BİTİRDİKTEN SONRA ÇOCUKLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMAYA DEVAM EDECEK

Lise ve dengi öğrenim görülmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kişi veya hak sahibi sıfatıyla sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek.

1 Ekim 2008 tarihinden önce Kuruma kayıt ve tescili yapılan sigortalılardan, sigortalılık başlangıç veya bitiş tarihi değişenlerin daha önceden tespit edilmiş gelir basamakları ve bu basamakların yükselme tarihleri değiştirilmeyecek. Bu sigortalılardan, tescil tarihi daha eski bir tarihe alınanların eski tescil tarihi ile yeni tescil tarihi arasındaki sigortalılık sürelerine ilişkin gelir basamağı, ilk defa tescil edildiği tarih itibarıyla seçtiği veya intibak ettirildiği basamak olarak kabul edilecek.Bu sigortalıların diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçen hizmet süreleri basamak tespitinde dikkate alınmayacak.
BORÇLAR

Genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına girmekle birlikte, asli olarak hak etmediği bir kapsamda sağlık hizmeti alanlara 31 Ocak 2012 tarihine kadar verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Kurumca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek borçlar, varsa ilgililerin bu nedenle açtıkları davadan vazgeçmeleri halinde tahsil edilmeyecek. Bu borçlara ilişkin açılmış olan dava ve icra takiplerinden Kurumca vazgeçilecek.

"SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI"

Köy ve mahalle muhtarları, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonu itibarıyla tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferîleri, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılacak.

EMEKLİ OLUP ÇALIŞANLAR

Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin asli ve ferî borçlar, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde ilgili kanuna göre yapılandırılacak.

GAZİLER FARK ÖDEMEYECEK

Şeref aylığı alan kişiler, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları tarafından sevk edilmeden özel hastaneye gidebilecek, ilave ücret alınmayacak.

KOMİSYONLARIN ÇALIŞMALARI

Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesinde oluşturulan 1 ve 2 numaralı yazım komisyonu çalışmalarına ortak olarak 18 Aralık 2012 tarihinde devam edecek.

Meclis Anayasa Komisyonu 17 Aralık Pazartesi günü İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop'un istifası ile boşalan başkanvekili seçiminin gerçekleştirilmesi için toplanacak.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alt Komisyonu'nun 18 Aralık Salı günü yapacağı toplantının gündeminde Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün yerel yönetimlerin bütçelerinin toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe yaklaşımı ışığında değerlendirilmesine ilişkin sunumu ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin bütçe, plan, program ve faaliyetlerinin toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe yaklaşımı ışığında değerlendirilmesine ilişkin sunumu yer alıyor.

Dışişleri Komisyonu'nun 19 Aralık Çarşamba günü yapacağı toplantıda KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün tarafından "KKTC ve Kıbrıs'ta Toplumlararası Görüşmeler" konusunda brifing verilecek.

Komisyonun gündeminde bulunan tasarılar da şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Hukuki ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kültür Yollarına İlişkin Genişletilmiş Kısmi Anlaşmayı Tesis Eden Kararına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
 

Kalan karakter : 450

Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!