Bursa'nın nüfusu ne kadar oldu?

KAMUHİZDER tarafından düzenlenen " Bursa'da Nüfus ve Kentleşme" konulu konferansta konuşan KAMUHİZDER Genel Başkanı Ömer Küçükkaya, Bursa İl ve İlçe merkez nüfus oranı büyüklük olarak %88.98 değeri ile %76.80 olan Türkiye değerinin üzerinde olduğunu söyledi.

Bursa'nın nüfusu ne kadar oldu?

KAMUHİZDER Genel Başkanı Ömer Küçükkaya, "Kamu Hizmetleri Derneği KAMUHİZDER Genel Başkanlığı Türkiye genelinde kurulduğu tarih olan 2011 yılı Haziran ayından bugüne kadar kademe, kademe tespit ettiği sorun ve de çözümlere ilişkin çalışmalarını hedeflediği çalışma takvimi doğrultusunda hızla Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumları ve vatandaşları ile paylaşmaya başlamıştır. Türkiye'nin hızla takip edilmesi gereken noktalarından birisi nüfus ve nüfus çalışmalarıdır. Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetlerinin daha etkili ve de yaygın sunumu için Nüfus ve Vatandaşlık il, ilçe müdürlüklerine daha fazla teknolojik yatırım ve kalifiye personel alımı yapılması gerekmektedir.  Türkiye'nin doğurganlık yapısının 1 çocuktan 3 çocuğa çıkabilmesi için ülkenin iç ve dış ekonomik katma değerlerinin yükseltilmesi, kadın haklarının geliştirilmesi, doğum hizmetlerinin ücretsiz hale getirilmesi, eğitimin tamamen ücretsiz hale getirilmesi, 0 - 7 yaş çocuk bakım masraflarına devletin ciddi ekonomik katkı koyması şarttır" dedi.

"KAMUHİZDER olarak 2013 yılında faaliyet ve çalışmalarımızı Türkiye'nin Dünya üzerinde ki jeostratejik yapılanmasına göre yönlendirmek suretiyle kuruluşumuzda belirlediğimiz hedef çizgiler doğrultusunda "HEDEF2019" projemiz kapsamında yürütmeye karar vermemiz nedeniyle; elzem konularda hızla kamuoyu oluşturmak adına etkinliklerimize hız verdik" diyen KAMUHİZDER Genel Başkanı Ömer Küçükkaya, şunları söyledi;
"Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; "nüfus meselesi bir memleketin en önemli hayati meselelerindendir." Özellikle; yarını olmasını isteyen devletler ki bu devletlerin dünü çok önemlidir. Dünkü başarılarını yarına taşıyabilmeleri için askeri ve siyasi aşamalarda ki nüfustan daha fazla sayıya bilim çalışmalarında, üretim sahasında ve de iktisadi projelerde ihtiyacı vardır. KAMUHİZDER olarak Bursa'dan Anadolu'nun her köşesine sesleniyoruz; nüfusun artmasından daha da önemli olan kaliteli ve de bilinçli nüfusun yetişmesine imkân vermektir. Rakamlarla Bursa ve Türkiye Nüfusunu incelediğimizde ilginç sonuçlarla karşılaşmaktayız. Türkiye'de bugün itibariyle nüfus sayısı 75.627.384 olup nüfusa hizmet veren Nüfus ve Vatandaşlık hizmet birim sayısı 919'dur. 1892 sayımına göre 76.704 olan Bursa kent nüfusu, savaş ve iç göçler nedeniyle 1906'da % 1.3 oranında gerileyerek 66.151 olmuş, Cumhuriyet sonrası 1927 de yapılan ilk ciddi nüfus sayımında ise kent nüfusu % 7.10 gerileme ile 61.451'e düşmüştür. Osmanlı'dan Cumhuriyete Bursa nüfusundaki azalmada, özellikle Kurtuluş savaşı sonrası göçlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Bursa'nın 1927 yılında ki Cumhuriyet dönemi il nüfus sayımında merkez üç ilçe ile nüfusu 61.045 iken tüm ilçeler ve köyler dâhil nüfusu 399.942 olarak kayıtlara yansımıştır. Son genel nüfus sayımı olan 2002 yılı verilerine göre; merkez üç ilçe ile nüfusu 1.338.586 olarak tespit edilirken tüm ilçeler ve köyler dâhil nüfusu 2.150.889 olarak kayıtlara geçmiştir."
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Bursa İl ve İlçe merkez nüfus oranı büyüklük olarak %88.98 değeri ile %76.80 olan Türkiye değerinin üzerinde olduğuna dikkat çeken Küçükkaya, "2010 yılına göre nüfus artış hızı Bursa'da binde 17.74 ile binde 13.49 değerini alan Türkiye değerinin üzerindedir. 31 Aralık 2011 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Bursa ili nüfus yoğunluğu büyüklük olarak 254 değeri ile 97 olan Türkiye değerinin oldukça üzerindedir. Bursa nüfusunun köy ve şehir bazında dağılımına baktığımızda yıllara göre şehir nüfusu artarken, köy nüfusunda da azalma meydana geldiği görülmektedir. Bu durumu incelediğimide DAĞDER ve UKDER gibi yerel hemşeri ve köy derneklerinin köylerden hızlıca göç veriyoruz açıklamalarının doğruluğu ortaya çıkmaktadır. KAMUHİDER olarak Bursa'da Başköy ve Kozağacı bölgeleri başta olmak üzere köy ve köylülerin desteklenmesi için her türlü sivil çalışmayı yürütmeye devam etmekteyiz. Şehirler köylerine sahip çıkmak zorundadır. Köyden kente yani Bursa şehir merkezine göçü rakamlarla ifade edecek olursak, 1927 yılında Bursa ilinde yaşayan kentli nüfus oranı %28.6 iken, 1960 dan itibaren hızlı bir artış yaşanmış ve 2000 yılında kentte yaşayanların oranı %76.8'e yükselmiştir. 2012 rakamlarına göre ise bu oran %89.35'e yükselmiştir" diye konuştu.
"TUİK 'den yapılan açıklamaya göre 2023'te, 2012 ADNKS sonuçlarına kıyasla 60 ilin nüfusu artarken 21 ilin nüfusu azalacaktır. Nüfusu en fazla olan dört ilin sıralamasında bir değişiklik olmayacaktır. Ankara'nın nüfusu 5,9 milyona yükselirken İzmir'in nüfusu 4,4 milyon, Bursa'nın nüfusu 3,1 milyon olacaktır.
Nüfusu etkileyen bir diğer durum ise; evlenme ve boşanma oranlarıdır. Bursa'da 2002 yılında 2748 olan boşanma sayısı 2012 yılında 5229'a ulaşmıştır. Kaba boşanma hızı verileri incelendiğinde Türkiye'de 2007 yılında %1.34 olan oran Bursa'da %1.33, 2011 yılında Türkiye'de %1.62 olan rakam Bursa'da %1.77 olarak Türkiye ortalamasının üzerinde artış göstermektedir.
Evlenme oranlarını incelediğimizde; Bursa'da 2002 yılında 15.600 kişi evlenirken 2012 yılında bu oran 20.604 olarak kayıtlara geçmiştir. Kaba evlenme hızı verileri incelendiğinde Türkiye'de 2007 yılında %9.09 olan oran Bursa'da %8.11, 2011 yılında Türkiye'de %8.02 olan rakam Bursa'da %7.52 olarak Türkiye ortalamasının üzerinde azalış göstermektedir.
Yukarıda bahse konu nüfus verileri incelendiğinde Türkiye'de ve Bursa'da nüfus anlamında ciddi bir projelendirilmeye ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı konuyla ilgili acil eylem planları hazırlamak üzere çalışmalarına hız katmaya mecburdurlar.
Bursa'da kentsel dönüşüme olan ihtiyaç hem yerelde hem kırsalda göz önünde durmaktadır. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve de yaygınlaştırılması için köylere kooperatifler kurularak veya mevcutlar geliştirilecek toplu tarım ve de hayvancılık yetiştirme alanlarının kurulması gerekmektedir. Türkiye'de tarım ve hayvancılık yapılma oranları incelendiğinde köyden kente göçünde nedenlerini görmek mümkün olacaktır.
Türkiye'de diğer bir husus çipli kimlik olarak bilinen E-Kimlik uygulamasının hızlıca hayata geçirilmesi ile nüfus bilgilerinin tüm kurumlar tarafından hızlıca tespit edilmesi ve de nüfus hizmetlerinde artık matbu evrak yerine dijital uygulamalara yer verilmesi ile nüfus ve vatandaşlık hizmet birimlerinin bürokratik yükü azaltılmalı ve angaryadan kurtulmaları sağlanmalıdır.
Bursa'da olası deprem riskleri ve de yapıların güvenirliliği konuları incelendiğinde Bursa'nın kentleşme ile ilgili hızlı atımlar atmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yerel seçimlerin yaklaşması nedeniyle ve de sürekli kısaltılan hizmet süreleri nedeniyle projelerin verimliliği, uygulanabilirliği ve kalitesi düşmektedir. Bu nedenle; belediyelerin başkana göre değil 5 yıllık 10 yıllık hatta 100 yıllık kalkınma planlarına göre projeler yapması hedeflenmeli ve uygulamaya konulmalıdır.
Bursa'nın kalkınmasında yerel kalkınmanın en önemli etken olduğunun farkına varan yerel siyasetçilerin sayısının artmasına ihtiyaç vardır. Köylerden kente göç edenlerin köyleri için kentte söz hakkı almaları elzemdir."
 

Kalan karakter : 450

Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!