UİB-Arge Proje Pazarı Zirvesi

04 Nisan 2014, 10:00 - 05 Nisan 2014, 16:30 Atatürk Kongre Kültür Merkezi
İzleyici Kitlesi

Genel izleyici kitlesi

  • Etkinlik Detayları
UTİB tarafından 4 yıldır gerçekleştirilen proje pazarı zirvesinde; sunulan proje önerisi, ortaklığa dönüşen proje sayısı, katılımcı sayısındaki artış ve proje öneri kalitesindeki görülen artış, Ar-Ge Proje Pazarlarının sektörel bazda düzenlenmesinin daha verimli olduğu savını desteklemektedir.

Dünya genelinde AR-GE harcamaları 1995-2010 yılları arası yaklaşık 525 milyar dolardan 1,5 trilyon dolara yaklaşarak 3 kat harcamaya ulaşmıştır. Ar-Ge yapan ülkeler arasında 405 milyar dolarlık Ar-Ge harcaması ile ABD  ilk sırada yer almaktadır. ABD ve Kanada 435 milyar dolarlık Ar-Ge harcamaları ile Çin ve Japonya'nın başını çektiği Asya bölgesindeki Ar-Ge harcamaları ile başa baş (420 milyar dolar) çekişmektedir. Bu ikiliyi 275 milyar dolarlık harcaması 27 AB ülkesi takip etmektedir. Milli gelirlerinin %2-3'ünü Ar-Ge'ye ayıran ABD gibi ülkelerin Ar-Ge'ye ayırdıkları payın Türkiye'nin GSMH'na  neredeyse eşit olduğunu görüyoruz. Birçok ülke GSMH'ndan daha fazla risk sermayesine yatırım yapmaktadır. Ülkemizde de GSMH'nın içinde Ar-Ge harcamalarının payı gittikçe artmaktadır. 2007 yılında bu pay %0,76 iken 2009 yılında %0,85 düzeyine çıkmıştır. AB'nin Lizbon Kriterlerine göre bu oranın %3 olması gerekmektedir.

İnovasyon ekonomisine geçişin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir istikrarlı bir yapıya sahip olabilmesi ve dünya ekonomisinde hak ettiği yeri alabilmesi için Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) olarak, son dört yıldır "Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi"ni düzenlemektedir.

Sektörel Ar-Ge Proje Pazarları, inovatif nitelikler taşıması itibarıyla belirlenen ana temalarda,  araştırmacıların ve akademisyenlerin "Proje Öneri Posterleri"ni bir yazım kılavuzuna tabi olarak hazırlamaları ve etkinlik gününde panolarda sergilerken aynı zamanda sanayicilerle bire bir görüşmelerine imkan verecek şekilde organize edilmektedir. Talep eden akademisyenlere ayrıca projelerini konferans salonlarında sözlü olarak tanıtma imkanı da sağlanmaktadır. Bu vesileyle, "Sanayi-Üniversite", "Sanayi-Sanayi", "Üniversite-Üniversite", "Sanayi-Araştırma Kurumu-Üniversite" şeklindeki görüşmeler aracılığıyla proje önerilerini ortaklıklara dönüştürmek, ortaklığa dönüşecek projelerin hayata geçirilebilmesi için de Ar-Ge desteği sağlayan TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı), KOSGEB, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın destek mekanizmaları hakkında katılımcıları bilgilendirmek mümkün olmaktadır.

Ar-Ge Proje Pazarları ile,
• Sektörün yüksek katma değerli, inovatif üretimlere geçişi,
• İhracatın sürdürülebilir kılınması amacı ile sanayinin gereksinim duyduğu yeni ürünlerin üretilmesi, kalite ve standartların yükseltilmesi,
• Maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi ve yeni üretim teknolojilerini kullanılabilmesi
amaçlanmaktadır.

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)   2002 yılından bugüne kadar ağırlıklı olarak sektör ayrımı içermeksizin Türkiye'de bazı üniversiteler ve kurumlar tarafından düzenlenen 23 adet Ar-Ge Proje Pazarı'na destek sağlanmıştır. Ancak, TÜBİTAK tarafından hazırlanan "2011-2016 Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi"nde de TİM ile benzer biçimde artık sektörel yaklaşım görülmektedir.

·         Sektörel bazda,
·         Süreklilik taşıyan,
·         Uluslararası nitelikli,

UTİB tarafından organize edilen "Tekstil ve Konfeksiyonda Ar-Ge Proje Pazarı" etkinliğinin sağladığı başarı neticesinde, Ar-Ge Proje Pazarları Ar-Ge faaliyetleri kapsamında TİM'in himayesine alınarak, "Otomotiv", "Makine ve İmalat", "Elektrik ve Elektronik", "Gıda" ile "Kimya ve Malzeme" sektörlerine de yaygınlaştırılmıştır.

 

Yaklaşan Etkinlikler

Bursa’da önümüzdeki günlerde düzenlenen etkinliklere ulaşın