TMMOB ZMO Oda Seçimleri ve Adaylık Açıklaması

13 Kasım 2013, 12:30 Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi
İzleyici Kitlesi

Genel izleyici kitlesi

  • Etkinlik Detayları
TMMOB ZMO Bursa Şubesi Oda Seçimleri ve Adaylık Basın Açıklaması

28-29 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilecek olan 12. Olağan Genel Kurulu'nda  "TEMEL HEDEFLERİ; mesleğinin ve meslektaşlarının haklarını korumak ve iyileştirmek; kendine yeterli, güvenli ve sürdürülebilir tarımsal üretimin unsurlarını savunmak; mesleğinden, meslektaşlarından ve bilimden aldığı gücü üretime dönüştürerek ülke tarımını geliştirmek olan, Çağdaş, demokratik ve bağımsızlığı devam eden bir ODA için ",

Çağdaşlığın,  Demokrasinin, Tarımsal üretimin  en önemli yapı taşlarından birisi olan odamızın kamuoyunda haklı olarak kazandığı güven ve saygınlığını devam ettirmek ve daha da artırmak için,

Ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreçte ve TMMOB-Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği üyesi olan tüm meslek  odalarını etkisizleştirme, işlevsizleştirme, üyelerinden koparılmış  yönetim erkine bağımlı meslek odaları oluşturma saldırılarının arttığı bir dönemde üstlendiğimiz sorumluluğun bilincinde olarak yeni bir heyecan ve çalışma azmi ile ülkemizden, üreticimizden ve mesleğimizden yana tarım politikalarının en güçlü savunucusu olmak için,

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetimine "ÇAĞDAŞ TARIMCILAR GRUBU" olarak adaylığımızı duyurur, saygı ve sevgilerimizi sunarız.