RUMELİSİAD 2.Balkan Ekonomi Zirvesi

07 Şubat 2014, 08:30 Atatürk Kongre Kültür Merkezi
İzleyici Kitlesi

Genel izleyici kitlesi

  • Etkinlik Detayları
Türkiye dahil olmak üzere 12 Balkan Ülkesi'nin devlet bakanları ve temsilciliklerinin katılımı ile ülkeler arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla düzenlenen RUMELİSİAD 2.Balkan Ekonomi Zirvesi 7 Şubat'ta Bursa'da...

PROJE İÇERİĞİ

2. RUMELİSİAD Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi kapsamında, Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent ARINÇ ile diğer Balkan ülkelerinden gelen ekonomi ve devlet bakanlarıyla, ekonomi odalarının yöneticileri, işadamı heyetlerinin katılımıyla açılış oturumu gerçekleştirilecektir.
Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 7 Şubat 2014 Cuma günü saat 10:30'da gerçekleştirilecek açılış öncesi 08:30-10.30 saatleri arasında Türk işadamlarıyla yabancı ülke işadamlarının ikili iş görüşmeleri yapılacak.
Zirvenin gerçekleştirileceği merkezde, ülke tanıtım masaları oluşturulacak, her ülke kendi değerlerini tanıtma fırsatı bulabilecek.
Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilecek oturumlarda ise Balkan ülkelerinin ekonomiden sorumlu bakanları ya da temsilcileri, ülkeleriyle ilgili sunum yapacak.

AÇILIŞ KATILIMCILARI

RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KIRCI
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim BURKAY
Uludağ ihracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Orhan GENÇOĞLU
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE
Bursa Valisi Münir KARALOĞLU
Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir YAĞCILAR
Makedonya Devlet Bakanı Hadi NEZİR
Makedonya Ekonomi Bakanı Valon SARACİNİ
TC Başbakan Yardımcısı  Bülent ARINÇ


PROGRAM
8.30 - 10.30    İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ (Hüdavendigar Salonu)

10.30 -12.30   ZİRVE AÇILIŞ PROGRAMI ( Orhangazi Salonu)

12.30 - 14.00  ÖĞLE YEMEĞİ (Yıldırım Beyazıt Salonu)

14.00 - 15.00  BALKAN ÜLKE OTURUMU ''Balkanlarda Mevcut Yatırım Ortamı'' (Orhangazi Salonu)

15.00 - 15.15 Cafe Break

15.15 - 16.00 BALKAN ÜLKE OTURUMU ''Balkanlarda Mevcut Yatırım Ortamı'' (Orhangazi Salonu)

16.00 - 16.15 Cafe Break

16.15 - 17.30  BALKAN ÜLKE OTURUMU ''Balkanlarda Köprü Oluşturanlar''(Orhangazi Salonu)

NEDEN RUMELİSİAD ULUSLARARASI BALKAN EKONOMİ ZİRVESİ?

Bu proje ilk olarak 2012 yılının Aralık ayında Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği (RUMELİSİAD) Genel Sekreterliği tarafından TC Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın Balkan Savaşları'nın 100. yılı etkinlikleri kapsamında 12.01.2012 tarihli toplantısına istinaden; Balkanlar ile tarihsel bağlarımızın yanı sıra ekonomik ilişkilerimizin de üst seviyeye çıkartılması için bu etkinlik Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın oluru ile hazırlanmıştır.


PROJE ORTAKLARI
TC. Bursa Valiliği
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Uludağ İhracatçı Birlikleri
RUMELİFED


PROJENİN AMACI

Türkiye dahil olmak üzere 12 Balkan Ülkesi'nin devlet bakanları ve temsilciliklerinin katılımı ile ülkeler arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmektir.

Proje kapsamında kurulan işbirliklerinin devamını sağlamak, karşılıklı işbirliklerinin arttırılıp Balkan Ülkeleri ile ticareti geliştirmek, balkan Ülkelerine daha sık iş programları ve forumları gerçekleştirmek, kümelenme çalışmaları ile sektörler bazında gelişim sağlamak ve Balkanlar ile iş ilişkilerinde Bursa'yı başkent yapmak projenin önemli amaçları içerisindedir.

VİZYON

Proje; başta Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefi olmak üzere, Bursa yerel yönetimlerinin kentin sınai, tarihi ve turistik değerlerinin ön plana çıkarılması, Balkan ülkelerindeki kültürel varlığın yaşatılması ve geliştirilmesini içeren vizyonuyla örtüşmektedir.
Proje; 'Türkiye ve Bursa sanayisinin, ticaretinin ve hizmet sektörünün sürdürülebilir kalkınması, sosyo-ekonomik yaşamın ve Balkan ülkeleri ile dış ticaretin gelişmesi için çalışan, ülke çapında tanınan saygın bir sivil toplum kuruluşu olmak' vizyon tanımına uygundur.

GENEL BAKIŞ

Balkanlar, tarihi İpek Yolu'nun güzergahı üzerinde bulunmakta ve Doğu ile Batı arasında bir köprü görevini üstlenmektedir. Küresel ticaretteki payı giderek yükselen Uzakdoğu Asya ile en yüksek satın alma gücüne sahip Avrupa arasındaki ticaretten daha fazla pay almamızın anahtarı İpek Yolu'dur. Tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırdığımız takdirde, bu yoldan geçecek taşıtların tozu bile ülkelerimizin gelişimine büyük katkı koyacaktır.

Balkan ülkeleri 1990'lı yılların başından itibaren ekonomilerini modernleştirme yolunda çok önemli mesafeler katetmiştir. Bu sayede de, hem ticaret hem de yatırımlar açısından giderek daha önemli bir cazibe merkezi olma özelliğini kazanmıştır. Ancak aramızdaki iktisadi ilişkileri yeterince geliştiremediğimiz de ortadadır.

Oysa günümüzde ülkeler, bir araya gelerek oluşturdukları bloklar vasıtasıyla, küresel ekonomiden daha fazla pay almaktadırlar.
Günümüzde Türkiye'de, Balkanlar'dan göç etmiş 25 milyon kadar göçmen, Balkanlarda ise 2 milyon Türk yaşamaktadır. Balkan ülkelerinin toplam nüfusu 70 milyon kadardır. Bu da neredeyse bir Türkiye nüfusudur. Bu güçlü bir potansiyeldir.Zirvenin bölgesel organizasyonlar arası iletişimi geliştirmeye vesile olmasını ve bölgesel işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmasını temenni ediyoruz. Bölgesel oluşumlar ve birlikler arasındaki işbirliği bize her zaman daha fazla güç ve işbirliği alanı sağlayacaktır.

 

KATILIMCI ÜLKELER
Türkiye
Arnavutluk
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Hırvatistan
Makedonya Cumhuriyeti
Romanya
Sırbistan
Kosova
Karadağ
Yunanistan