Okuldaki Dershane Projesi

17 Ekim 2013, 09:00 - 17 Ekim 2014, 18:00
İzleyici Kitlesi

Genel izleyici kitlesi

  • Etkinlik Detayları
"Bir çiçeği sularken ona hayat veririz ve bunun yanında yeni hayatlar yaratırız. Minik bir yüreği hayata hazırlamakta buna benzer. O hayata ne kadar güzel hazırlanırsa ve sarılırsa geride yaşamaya değer iyi bir gelecek bırakır."

Bir şeyler üretebilmek ve yaşamaya dair değerler ortaya koyabilmek için herkesin iyi bir eğitime ihtiyacı vardır. Günümüzde gelişen ülkelerde eğitim ön safhadadır. İyi bir gelişim için eğitim şart.

Çağdaş anlayışa göre eğitim" yanlışların yakalanmasıyla "değil,"doğruların yakalanmasıyla" gerçekleşmektedir. Çünkü öğrencilerin yanlış yapma korkusuyla konuşmamalarının öğrenmeyi zorlaştırdığı anlaşılmaktadır.

Birçok kişi elde ettiği imkân ve başarıyı eğitime borçludur. Eğitim yoluyla insanin sahip olacağı meslek çok kere kişiyi ruhsal açıdan doyurur ve maddi olarak rahatlatır. Bu durumun sağlayacağı imkânlar kişinin hayattan daha fazla zevk almasını mümkün kılar.

İyi bir eğitim hayat standardını yükseltir. Yüksek öğretim hayattaki çeşitli olaylar arasındaki gerçekleri, bağlantıları ve ilkeleri görmek ve anlamak becerisini kazandırır. İyi bir eğitim ayni zamanda kişide yeni ilgi alanlarının gelişmesine yardım ederek hayati daha zevkli ve ilginç kılar.

Eğitim insanin bilerek düşünce üretmesine ve yaratıcılığa yönelmesine imkân verir. İnsanin kafasındaki kalıpları kırmasına ve dünyaya daha esnek ve geniş açıdan bakmasına imkân verir.

Eğitim olmaksızın insan bildikleriyle sinirli kalır, dünyanın zenginliliğini ve çeşitliliğini mutlaka kendi kafasındaki kalıplara oturtmak için çaba harcar. Buna "Yüzeysellik" denir. Yüzeyselliği aşmak ancak eğitimle, okumakla ve okuduğunu özümlemekle mümkün olur. Bilgi farklılık yaratan farktır.

Eğitim hayatin inceliklerini görmeyi sağlar. Hayatin zevki çeşitliliğindedir. Ayrıca yüksek öğretim görmenin önemli avantajlarından biri de kişiye farklı ilgilere, becerilere, görüş ve inançlara sahip insanlarla bir araya gelme imkânı vermesidir. Böylece insanin kendi ufkunu genişletmesi, yeni sentez ve yorumlara gitmesi mümkün olur.

Böylesine farklı insanlarla bir araya gelmek, kişiye ayni zamanda dünyanın sonsuz çeşitliliğini algılama fırsatı verir. Eğitim yoluyla insan, bireysel farklılıkları anlamayı, hoş görmeyi ve bundan yeni sentezler yaparak, tadına varmayı öğrenir. Eğitim hayati kontrol etmeyi kolaylaştırır. Yüksek öğretime başlamak kişiye daha büyük bir güven ve sorumluluk kazandırır. Kişiye bağımsız düşünme becerisini geliştirmek için yardımcı olur. Genç birey problemleri kendisinin de çözebileceği konusunda güven kazanır.

Böylece daha evvel yapılmış ve söylenmiş olanlara sadece karşı çıkmak veya onları körü körüne kabullenmek yerine, genç birey kendi çözümlerini geliştirme şansına sahip olur.

Üniversite eğitimi yapmakla kişinin amacı; zihinsel açıdan zevk verecek ve ekonomik açıdan imkân sağlayacak bir ise girmek, aylık gelirini ve toplumsal statüsünü yükseltecek yeni bir hayata geçmek, iyi eğitilmiş bir insan olmak, yeni şeyler öğrenmek, zihinsel açıdan beslenmek, kendine güvenini artırmak, ufuklarını genişletmek vb olmalıdır.

Amaçsızlık, sadece anne ve baba istediği için okumuş olmak, arkadaşlar gidiyor diye üniversiteye gitmek istemek kişinin yanlış amaçlar peşinde olduğunu gösterir.

Amaçlar her ne ise, onları açıkça belirlemiş olmak gerekir. Onlara ulaşmak için zamana, sabra ve gayrete ve gayrete ihtiyaç vardır. Parlak gelecek vaat eden meslekler değişiyor. Yüksek teknolojinin uygulandığı mesleklerde ücretler daha yüksek, hizmet sektörünün eğitim gerektirmeyen dallarında ise düşüktür. Ayrıca bu grup isler basit, tekrara dayalı, dolayısıyla insani geliştirmeyen türden ve sıkıcıdır.

Eğitimin başarısı, hayat ve is başarısını tam olarak temsil etmese de, bir yönetici eleman seçerken seçime, eğitim hayatındaki notları yüksek olanların başvurularını bir yana ayırarak baslar ve sözlü görüşmeye bunları çağırır. Çalışmaya başladıktan sonra kişinin kurum içindeki statüsü ve gelişimi kendi performansına bağlıdır. Ancak ise kabulde iyi notlar ve parlak bir eğitim geçmişi, temel belirleyicidir.

Eğitim döneminde olan gençlerin, hayatlarının bütününü gerçekten anlamlı yasayabilmeleri için "öğrenmenin,"bilgilenmenin ve bunların sonucu ulaşılacak olan "donanım"ın, hayatında ne is yaparsa yapsın, onu sevmesini ve ondan zevk almasını sağlayacak olan esas faktör olduğuna inanmaları gerekir.

Düşünme ufkunu genişletmek için iyi bir eğitim, okumak ve daha çok bilmek bugüne kadar keşfedilmiş tek yoldur. Topluma katkıda bulunabilmek için de bireyin kendisinin olgunlaşması gerekir. Olgunlaşmadan insan ancak canini vererek topluma katkıda bulunabilir. Oysa artik günümüzde canini değil, beynini adayarak topluma katkıda bulunacak gençlere ihtiyaç vardır. Kahramanlara ihtiyaç göstermeyen bir toplum yaratmak, iyi eğitim görmüş gençlerin çabalarıyla mümkün olacaktır.

Başvuru adresi: http://www.manelistr.com/Syf-7-Gonulluluk-Basvuru-Formu-tr.html
Bilgi ve İletişim: Manelis Danışmanlık Eğitim Hizmetleri 0212 699 4149 0507 450 7536
Etkinlik Facebook sayfası: https://www.facebook.com/events/1403358396563209/

Yaklaşan Etkinlikler

Bursa’da önümüzdeki günlerde düzenlenen etkinliklere ulaşın