Mühendis Beyinler 1. Proje Yarışması

18 Şubat 2014 - 18 Haziran 2014
İzleyici Kitlesi

Genel izleyici kitlesi

  • Etkinlik Detayları
Bu rehber Mühendis Beyinler Projeleri Yarışması'na katılacak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Proje çalışması yapan öğrencilerin başvuruda bulunmadan önce bu rehberi baştan sona dikkatle okumaları kendileri için çok yararlı olacaktır.

Ülkemiz genelinde düzenlenen böyle bir yarışmaya katılacakların, çalışmalarının her aşamasında benzer şekilde davranmaları ve konulan ilkelere uymaları, her şeyden önce kendilerine kolaylık sağlayacak ve çalışmalarının en iyi şekilde değerlendirilmesini mümkün kılacaktır.

Lise ve Üniversite öğrencilerine yönelik proje yarışmamızın temel amacı insanlarımıza bilimi sevdirmek, bu konuda bir farkındalık yaratmak, alışkanlık kazandırmak, ve analitik düşünce yapısına sahip insanlar yetişmesine katkı sağlamaktır.

Bu bağlamda, projelerin değerlendirilmesinde göz önüne alınacak en önemli kıstas, projeye kaynak olan fikrin proje sahibi öğrenci öğrencilerden çıkmış olmasıdır. Bu fikir basit; fakat çok ilginç ve pratik bir çözüme yönelik olabilir. Öğrencilerin kendi ürettikleri fikri uygulama aşamasında üniversitelerden ya da araştırma kurumlarından destek almaları doğaldır; ancak, bu destek, bilgi alma ya da laboratuvarlardaki cihaz veya çeşitli araçların kullanımıyla sınırlı kalmalıdır. Öğrencilerin bir üniversitede yürütülmekte olan bir araştırmaya katılıp burada yaptığı çalışmaları proje olarak sunması bu yarışmanın ruhuna ve var oluş nedenine aykırıdır.
Proje konusu seçimi, işlenişi ve sunumu konularında yararlı olabileceği düşüncesiyle genel bilgiler rehbere eklenmiştir. Öğrenciler, proje raporlarını ve özetlerini hazırlarken yol gösterici uyarılara mutlaka uymalıdır.

Mühendis Beyinler

"Geçmişin Teknolojisinin Geleceğe İmzası"

Mühendis Beyinler Proje Yarışması Rehberi

Mühendis Beyinler 1. Proje Yarışması

AMAÇ:

Lise ve Üniversite öğrencilerine yönelik proje yarışmamızın temel amacı insanlarımıza bilimi sevdirmek, bu konuda bir farkındalık yaratmak, alışkanlık kazandırmak, ve analitik düşünce yapısına sahip insanlar yetişmesine katkı sağlamaktır.

KAPSAM:

Matematik ve Fen bilimleri alanında üretilecek özgün, daha önce aynı şekilde çalışılmamış projeler değerlendirmeye alınacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI

1- Yarışmaya, Türkiye ve K.K.T.C.'de öğrenim gören tüm ortaöğretim öğrencileri katılabilir.
2- Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.
3- Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.
4- Genel olarak, katılacak tüm projeler, yayınlanacak olan "Mühendis Beyinler 1. Proje Yarışması 2014″ klavuzuna uygun olacaktır.
5- Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle bu veya başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan eleneceklerdir.

 

ÖNEMLİ UYARILAR

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir.

Kendisine ait olmayan, sonuçlandırılmış ya da devam etmekte olan başka bir çalışmanın proje olarak sunulduğu, projede başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanıldığı, yarışma sürecinde tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun elenecektir. Ayrıca proje sahibi öğrenciler ve danışmanlar bundan sonraki hiçbir Mühendis Beyinler etkinliğine katılamayacak, Mühendis Beyinler desteklerinden yararlanamayacak. Söz edilen kurallara uyulmadığı yarışma sonrasında belirlenmesi durumunda yukarıda sayılan yaptırımlar geçerli olacaktır.

Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir

Proje ön değerlendirmesinde Mühendis Beyinler yöneticileri;


- Sorunu tanımlamadaki ve soruna yaklaşımdaki orjinallik ile yaratıcılık,
- Proje planının hazırlanışı
- Sorun ile projede uygulanan materyal ve yöntemlerin uygunluğu,
- Sorun tasarımında ve incelenmesindeki beceri, dikkat ve özen,
- Sorunun tanımlanmasından çözümüne kadar çalışmanın sürdürülmüş olması,
- Sonuçların irdelenmesinde ki sebep neden ilişkisi ve açıklık,
- Raporun yazım kalitesi,
- Yardım alınan kurum, kuruluşların ve kaynakların referans verilmesi gibi hususlara önem vermektedir.

Projede özgünlük ve ilgili öğrenci/ler tarafından yapılmış olması çok önemlidir. Bu kriterlere uymadığı anlaşılan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmacılar mülakatı yapan Mühendis Beyinler  yöneticileri projeyi gerçekleştirirken kullandıkları malzeme ve bilgi kaynaklarını açıklamak, kendilerini destekleyen ve yönlendiren kişileri/kurumları belirtmekle yükümlüdürler.
Mühendis Beyinler yöneticileri kanaatine göre aşağıdaki şartlardan biri veya birkaçını içeren projeler değerlendirme dışında tutulacaktır.
- Konunun uzmanlarından gereğinden fazla yardım alan,
- Herkesin ulaşamayacağı kaynaklardan öncelikli ve özellikli olarak yararlandırılan,
- Başkalarının çalışmalarından onları kaynak göstermeden yararlanan.

BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILACAK

Proje başvuruları yarisma@muhendisbeyinler.com adresine 18.02.2014-15.06.2014   tarihleri arasında öğrenci tarafından mail olarak atılacaktır .
İki öğrenci tarafından hazırlanan projelerde her iki öğrencininde bilgileri başvuruda bulunması zorunludur .
Öğrenci/ler son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraflarını ek de sunmaları mecburidir.
Online başvuruda Proje Planı, Proje Özeti (özet 250 kelimeyi geçmemelidir) ve Proje Raporu PDF formatında eke yüklenmelidir. Proje özet, plan ve raporunuzun üzerine kişisel bilgilerinizi yazmayınız. Kişişel bilgiler farklı bir pdf ( veya doc) dökümanına yazılıp eke eklenecektir.
Projeniz için çektiğiniz bir videonun doğrudan video bağlantısı verebilirsiniz.
Video kayıt yapılır iken 1. tanıtım, amaç 2. yapım aşamasından kayıt parçaları, 3. test aşamasından kayıt parçaları 4. son test ve ileriye yönelik hedefler, toplam 15 dakikayı geçemeyecek şekilde video çekmeniz önerilir.
Projeniz için çektiğiniz resimleri  proje rapora ekleyebilirsiniz
Dilediğiniz her türlü bilimsel grafik formatını kullanabilirsiniz
Yazı tipi: Times New Roman, 10 punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı şekilde.

Projelerin Puanlaması

İlk eleme: Projelerden en iyi ilk 4 projeyi Mühendis Beyinler yöneticileri tarafından seçilecektir.
İkinci Eleme : İlk 4 e kalan projeler daha sonra Mühendis Beyinler sayfasında görücüye çıkarılıp, ardından oylama yapılacaktır. Buradan en çok oyu alan 2 proje finale yükseleçektir.
Üçüncü eleme: Sona kalan iki projeyi Mühendis Beyinler yöneticileri ve sponsorlar tarafından belirlenecektir.
Başvuru Tarihi

Online başvurular 18.02.2014 tarihinde başlayacak ve 15.06.2014  tarihinde sona erecektir

Eksik veya yanlış bilgi ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde online başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

PROJE ÖZETİ NASIL YAZILIR?
Proje yapan her öğrenci araştırma özeti yazmalıdır. Özet kısa ve anlaşılır olmalıdır. Özetin tamamı 250 kelimeyi aşmamalıdır. Özeti okuyan, proje hakkında doğru bir fikre sahip olabilmelidir. Projenin ayrıntılarından, yorumlardan ve kaynaklardan özette bahsedilmez.

Örnek bir özet aşağıda verilen unsurları içermelidir:
a) Deneyin amacı:
1) Proje konusunun araştırılma sebebini açıklayan bir giriş metni,
2) Çalışılan hipotez veya problemin ifadesi,
b) Kullanılan yöntem ve işlemler:
1) Araştırmanın nasıl yapıldığı hakkında genel bir açıklama ve önemli noktaların özeti
2) Özet, kullanılan malzemeler hakkında bilgi içermez, ancak işlemleri çok büyük ölçüde
etkiliyorsa veya araştırma için geliştirilmesi gerekiyorsa bahsedilebilir.
c) Gözlemler/Veriler/Bulgular:
1) Bu bölüm sonuca doğrudan etkisi olan ve deney veya gözlem sonucu elde edilen
anahtar bulguları içermelidir.
2) Özette bulgular hakkında ayrıntı, grafik ve tablolar verilmemelidir.
d) Sonuçlar:
1) Araştırmanın sonuçlarından kısaca bahsedilmelidir.
2) Son pragraf araştırmanın uzantısı olan uygulamaları ve işlemleri içermelidir.

 

Başvurunuzun bilimsel değerlendirmesi yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, Mühendis Beyinler yöneticileri tarafından objektif bir şekilde yapılacaktır. Mühendis Beyinler tarafından yaptırılacak değerlendirme içerik ve sonucuna hiçbir itiraz kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.muhendisbeyinler.com/proje-yarismasi/

Yaklaşan Etkinlikler

Bursa’da önümüzdeki günlerde düzenlenen etkinliklere ulaşın