Medeniyetler Korosu Konseri

17 Aralık 2014, 20:00 Fethiye Kültür Merkezi
İzleyici Kitlesi

Genel izleyici kitlesi

  • Etkinlik Detayları
Antakya Medeniyetler Korosu Derneği, 2007 yılında Turizm Haftasının yurt çapındaki etkinliklerinin Antakya'dan başlaması nedeniyle oluşturulmuş ve 2008 yılında dernekleşmiştir.

Koro Antakya'da yaşayan üç semavi din ve mezheplerine mensup kişilerden oluşmaktadır.
Koro içinde rahipler, imamlar, rahibeler, öğretmenler, öğrenciler, emekliler ve serbest meslek gruplarından kişiler bulunmaktadır. Faklı dinlerden, kültürlerden, inançlardan olan vatandaşlarımızın bir araya gelerek kurdukları, ülkemizin hemen hemen tüm renklerini, tüm değerlerini büyük bir ahenk içinde yansıtan Medeniyetler Korosu Anadolu topraklarını yansıtan beraberliğin simgesidir.
Barış, hoşgörü, sevgi, kardeşlik mesajı vermek üzere kurulan koronun değerli mensupları bu duygularla birbirlerinin ilahilerini samimiyetle seslendiriyorlar. Koronun tüm üyeleri birbirlerinin ilahilerini, ezgilerini, türkülerini seslendirecek kadar derin bir anlayışa, sevgiye ve hoşgörüye sahipler.