"İNSANLIĞIN KIRMIZI ÇİZGİSİ: KUDÜS" Bursa Sempozyum

15 Aralık 2018, 10:00 - 18:00 Tayyare Kültür Merkezi
İzleyici Kitlesi

Genel izleyici kitlesi

  • Etkinlik Detayları

SEMPOZYUM PROGRAMI

 

(15.12.2018 Cumartesi, Tayyare Kültür Merkezi)

 

10:00-10:30    Sergi Açılışı ve Serginin Gezilmesi

10:30-11:00     Protokol Konuşmaları

Prof. Dr. Mefail HIZLI (Sempozyum Düzenleme Komitesi Başkanı)

Prof. Dr. Yusuf ULCAY (Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü)

Alinur AKTAŞ (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı)

Hakan ÇAVUŞOĞLU (TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı)

Yakup CANBOLAT (Bursa Valisi)

11:00-12:00     Açılış (Birinci) Oturumu

Prof. Dr. Tevfik YÜCEDOĞRU (Oturum Başkanı)

Prof. Dr. Mefail HIZLI Kudüs'te Osmanlı Vakıfları

Dr. Öğr. Üyesi Sezai SEVİM Osmanlıların Kudüs'e Vefası ve Vedası

Dr. Öğr. Üyesi Şevket YILDIZ Bir İslâm Şehri Olarak Kudüs

Doç. Dr. Eldar HASANOV İsrail Ulus Devleti Yasası ve Teolojik Dayanakları

12:00-13:30     Yemek Arası

13:30-14:30     İkinci Oturum

Prof. Dr. Abdurrahman ÇETİN (Oturum Başkanı)

Prof. Dr. Nuh ARSLANTAŞ - Nurgül ÇEBİ İslâm Öncesi Dönemde Kudüs

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman SAYAR Yahudilik Açısından Kudüs

Prof. Dr. Ahmet GÜÇ Hıristiyanlık Açısından Kudüs

Prof. Dr. Âdem APAK İslâm Açısından Kudüs

14:30-14:45     Ara

14:45-15:45     Üçüncü Oturum

Prof. Dr. Mustafa KARA (Oturum Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Feyza Betül KÖSE İslâm Fetihlerinin Örnek Bir Modeli: Kudüs'ün Fethi

Prof. Dr. Abdürrezzak TEK Bursa'da Kudüslü Bir Mutasavvıf: Abdüllatif-i Kudsî

Prof. Dr. Nurettin GEMİCİ Edirneli Hibrî'nin Kudüs Seyahatnamesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat YURTSEVER Dört Şairin Mısralarında Kudüs

15:45-16:00     Ara

16:00-17:00     Dördüncü Oturum

Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ (Oturum Başkanı)

Dr. Mustafa ÖKSÜZ Şam Eyaletinin Güney Sancaklarında (Filistin) Nüfus (XVI. yy)

Dr. Öğr. Üyesi Alaattin DOLU 18. Yüzyılda Kudüs'te Hayırseverlik

Dr. Öğr. Üyesi H. Hüseyin GÜNEŞ Bir Vakıf Defterinin Hikâyesi: Magripliler Cemaatinin Vakıfları Kudüs'te Neden Unutulmuyor?

Dr. Öğr. Üyesi Doğan YAVAŞ 19. Yüzyılda Kudüs'te İnşâî Faaliyetler

17:00-18:00     Değerlendirme Oturumu

Prof. Dr. Ahmet GÜÇ (Oturum Başkanı)

Prof. Dr. Mustafa KARA

Prof. Dr. Süleyman ULUDAĞ

Prof. Dr. Hüseyin ALGÜL