Bursa Fotoğraf Yarışması

05 Mart 2014 - 25 Nisan 2014
İzleyici Kitlesi

Genel izleyici kitlesi

  • Etkinlik Detayları
Çoğu insan şehirde yaşar ve ömrünü tüketir. Şehre ne bir iz bırakabilir, ne de bir ışıltı... Şehrin ruhuna yakın duramaz. Çünkü o sırlarını ve görkemini herkese açmaz. Onun gizlerine ulaşabilmek, fısıltılarını duymak ancak ruh derinliği ile olabilir.

Şehrin gerçek sakinleri iz bırakır yaşadıkları yere. Nasıl ki anlatımlarıyla Victor Hugo Paris'e, Charles Dickens Londra'ya iz bıraktıysa; her şehrin iz bırakanları vardır. Şehri yaşamış ve onu anlamış olanlar bunu başarabilir. Fotoğrafçılar, ressamlar, şairler, yazarlar veya müzisyenler... Hepsi aynı sevdayla yaşarlar "tanıdıkları" şehirlerinde. Nasıl ki Ahmet Hamdi Tanpınar "Bursa'da Zaman" şiiri ile Bursa'yı anlattıysa; "Huzur" isimli romanında İstanbul'u, başka bir şehri, yaşatmıştır belleğimizde. Ya da "Beş Şehir"de beş ayrı şehri; Erzurum, Konya, Bursa, Ankara ve yine İstanbul'u... Çağımız şehirleri birbirinden ayıran ve farklılık yaratan güzellikleri bir bir yok etse de her şehir başka yaşar anını. Dostoyevski St.Petersburg'u yaşamıştır, Kafka Prag'ı... Şehirleri sevebilirsiniz, nefret de edebilirsiniz ya da özleyebilir... Bunun sebebi yine şehrin ruhudur. Caddeleri, binaları, ibadet yerleri, doğal güzellikleri, kısaca her şeyi bize şehrin ruhunu verir. Sizin yaşadığınız Bursa ne ise, Bursa odur.

Kenti "şehir" yapan ruhudur. Sizin şehrinizin değerleri neler, hangi izi bıraktınız geriye?

Birincilik Ödülü.

2.000,00 TL

İkincilik Ödülü:

Foça Bülbülyuvası Otel - 3 gün çift kişilik tatil
(29 - 30 - 31 Mayıs 2014)

Üçüncülük Ödülü:

Alaçatı Kapari Otel - 3 gün çift kişilik tatil
(27 - 28 - 29 Mayıs 2014)

SON BAŞVURU: 25 NİSAN 2014
ÖDÜL TÖRENİ: 8 MAYIS 2014
Sergi yerleri ve tarihleri:

9 Mayıs - 19 Mayıs / Korupark
19 Mayıs - 26 Mayıs / Carrefour
26 Mayıs - 2 Haziran / Zafer Plaza
2 Haziran - 9 Haziran / Kent Meydanı

KATILIM ŞARTLARI
Yarışmaya katılım ücreti yoktur.
bursafotografyarismasi.com adresi üzerinden son başvuru tarihine kadar yapılan başvurular kabul edilecektir. E-posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.
Yarışma düzenleyici firma çalışanları ile seçici kurul üyeleri dışında 18 yaşını doldurmuş tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
Yarışmaya en fazla dört eser gönderilebilir. Bu eserler siyah-beyaz ya da renkli olabilir.
Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar, sayısal ortama aktarılmış olmalıdır. Fotoğraflar dijital çekilmiş olabileceği gibi film ya da opaktan tarama da olabilir.
Fotoğraflar, jüri tarafından yarışma temasına uygunluk, yaratıcılık, anlatım gücü ve teknik kriterlere göre değerlendirilecektir.
Yarışmaya katılacak fotoğraflar; JPEG formatında (.jpg veya .jpeg uzantılı), kısa kenarı en az 2500 piksel boyutunda ve en fazla 5 Mb olmalıdır.
Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilmelidir.
Yarışmacı başvuru formundaki TC kimlik numarası, ad soyad, adres, telefon numarası ve e-posta adresi bilgilerini doğru bildirmelidir. Bu bilgilerin herhangi bir nedenle ulaşmaması, kontrollerden geçememesi ya da yanlış doldurulması halinde düzenleyici firma sorumluluk kabul etmeyecektir.
Düzenleyici firma ; yarışmaya katılan eserleri web ya da sosyal medya kanallarında, yayınladığı ya da yapımını üstlendiği basılı yayınlarda (Dergi Bursa, Katalog Bursa, Bursa'da Zaman), web sitelerinde, iç sayfalarında ve basın yayın organları aracılığıyla yarışma duyurularında, yarışmaya ait sergilerde, "sanatçının adını geçirerek" editoryal, ticari, reklam veya promosyon amacı ile, herhangi bir ödeme yapılmaksızın kullanabilecektir.
Eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Ancak katılımcı, düzenleyici firma ya da sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
Gönderilen fotoğrafların tüm yasal hakları katılımcıda olmalıdır. Dereceye girenlerden fotoğrafın kullanım haklarını devrettiklerine dair bir beyanı imzalayıp belli bir süre içerisinde göndermeleri istenecektir, bunun yapılmaması diskalifiye nedenidir.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu yarışmacıya aittir. Fotoğrafların yayımlanması sonucu doğabilecek herhangi bir yasal sonuçtan yarışmacı sorumlu olacaktır.
Dereceye giren fotoğraflarda yer alan tanınabilir kişilerin onayının alındığına dair model ibranamesi talep edilecektir. Eğer fotoğrafta görüntülen kişi 18 yaşının altındaysa anne-babasının ya da yasal varisinin yazılı iznini almak zorunludur.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında ya da kataloglarda yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, yukarıda belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar diskalifiye edilecektir.

Daha fazla bilgiye www.bursafotografyarismasi.com adresinden ulaşabilirsiniz.