Bursa'da Zaman Fotoğraf yarışması

25 Mayıs 2015, 00:00 - 04 Eylül 2015, 00:00
İzleyici Kitlesi

Genel izleyici kitlesi

  • Etkinlik Detayları
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği(BUFSAD) birlikteliğiyle teması "Bursa'da Zaman" olan ve şehirde zaman'ın dört mevsiminin konu edinildiği ulusal fotoğraf yarışması düzenlemektedir.

Projenin Sahibi
BUFSAD & Bursa Büyükşehir Belediyesi
Proje Koordinatörü:
Saffet Yılmaz / BBB Basın ve Halkla İlişkiler M.
Yarışma Yürütme Kurulu:
İlhan Özer / Bufsad Başkanı
Bülent Suberk /Bufsad Üyesi
Saffet Yılmaz /BBB Basın ve Halkla İlişkiler M.
Fehim FERİK / BBB Basın Koordinatörü
Yarışma Sekretaryası ve iletişim bilgileri:
Yasin İLCEBAY - İbrahim AKBALCI
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Şb. Md. Acemler - OSMANGAZİ / BURSA
Tel : (0224) 234 77 65 - 1946
"BURSA'DA ZAMAN" ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği(BUFSAD) birlikteliğiyle teması "Bursa'da Zaman" olan ve şehirde zaman'ın dört mevsiminin konu edinildiği ulusal fotoğraf yarışması düzenlemektedir.
Fotoğraf yarışmasıyla; doğal, tarihsel ve kültürel değerlere sahip Bursa'nın, beyaz örtüsüyle kışı, erguvan rengiyle baharı, çınarların gölgesinde yazı ve çılgın renkleriyle sonbaharından çekilmiş fotoğrafları, bir anlamda kayda geçecek, tarihe not düşülecek.
Bu doğrultuda yarışmanın amacı; Bursa'nın doğal, tarihsel ve kültürel değerlerini mevsimler üzerinden elde edilecek karelerle dünyaya sunmak, mevsimlerin fotografik imkanlarından yararlanarak; şehirdeki tarihi ve kültürel mirasın yoğunluğuna ve bu mirası koruma ve yaşatma mücadelesine tanıklık etmek, fotoğraf sanatının benzersiz saptama, duyma, duyurma olanaklarıyla; Bursa'da şehir-insan-mekân ve doğa ilişkisini/birlikteliğini tespit etmek, bu ilişkiyi fotoğrafın diliyle yeniden yorumlamak, geleneksel yaşam biçimlerine ışık tutmak ve yeniden yorumlanarak gündelik hayata sunulmuş gelenekseli, geleneksel olanı görmek, zaman ve mekân, mekân ve insan ilişkisini aramak olacaktır.
Genel Açıklama
Bursa ili sınırları dâhilinde doğal, kültürel ve tarihsel özelliklerini ortaya koyan ve dört mevsimi anlatan, "Bursa'da Zaman" üst başlığıyla düzenlenen fotoğraf yarışması; 2015 yılında "Bursa'da Kış", "Bursa'da Bahar", "Bursa'da Yaz" ve "Bursa'da Güz" olmak üzere 4 ayrı kategoride gerçekleştirilmektedir.
Yarışmalarda derece alan, sergilemeye değer bulunan ve Seçici Kurul'un uygun bulacağı fotoğrafların tamamı, basılacak bir katalogda yer alacaktır. Katalog tüm katılımcılara gönderilecektir.
Başvuru (Her kategori için )
Yarışma renkli (sayısal) dalda yapılacaktır.
Her bir katılımcı her bir kategoriye en fazla 4 (dört) fotoğrafla katılabilir.
Fotoğrafların kısa kenarı 2000 pikselin altında olmamalıdır.
Fotoğrafların çözünürlüğü minimum 300 dpi olmalıdır.
Fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.
Fotoğraflar jpeg dosya formatında gönderilmelidir.
Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak koşuluyla yeni kadrajlama yapılabilir.
Katılımlar, bursadazamandergisi.com adresli web sitesi üzerinden olacaktır ve yalnızca bu adresten gönderilen fotoğraflar değerlendirmeye alınacaktır.
Katılım Koşulları (Tüm kategoriler için)
Yarışma, seçici kurul üyeleri ile birinci dereceden yakın akrabaları dışında tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katılımına açıktır.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği, ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğrafları sahibinin adı ile birlikte, başta yarışmaya ilişkin yayınlar olmak üzere ticari olmayan, tanıtıcı kurumsal yayınlarında kullanabilir. Fotoğraflar, amacı her ne olursa olsun, belediye ve BUFSAD dışındaki kişi ve kurumlarla paylaşılamaz.
Daha önce herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar bu yarışmaya gönderilemez.
Yarışma sonrasında katılım koşullarına uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. İptal edilen eserin yerine başka bir eserin seçilmesi zorunluluğu yoktur. Bu durumda yarışma iptal edilemez.
Seçici kurul en az 3 (üç) üyenin bir araya gelmesiyle toplanır. Üç üyenin bulunmaması durumunda toplantı bir hafta sonraya ertelenir.
Seçici kurul, ödüle ya da ödüllere değer fotoğraf bulunamaması durumunda serbesttir.
Katılım koşullarında belirtilmeyen konularda ve tereddüt halinde seçici kurul kararları geçerli olacaktır.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafın tümüyle kendisine ait olduğunu ve varsa fotoğraftaki canlı-cansız varlıklar için izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyanları ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılması durumunda elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır, ödül yeri boş bırakılır. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ayrıca, bu konularda doğabilecek yasal yaptırımlardan Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bufsad sorumlu olmayacaktır.
Yarışma sonuçları her katılımcıya bildirilecektir.
Yarışmaya Fotoğraf gönderen kişiler, şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
Ödüller (Her bir kategori için)
Birinci : 3.000.TL
İkinci : 2.000.TL
Üçüncü : 1.000.TL
Özendirme : 500 TL(3 adet)
Sergileme için her kategoride en fazla 40 adet fotoğraf seçilecektir.
YARIŞMA TAKVİMİ
"Bursa'da Kış"
Yarışma başlama tarihi : 2 Ocak 2015
Son katılım tarihi : 20 Mart 2015
Değerlendirme : 28 Mart 2015
Sonuçların duyurusu : 31 Mart 2015
Ödül töreni/Sergi : 11 Nisan 2015
Seçici Kurul
İzzet Keribar / E.FIAP, Fotoğraf Sanatçısı, İstanbul
Güven Aktaş/ UÜ Öğretim Görevlisi, Bursa
Fevzi Yapıcı/ Fotoğraf Sanatçısı, Bursa
İlhan Özer: BUFSAD Başkanı
Saffet Yılmaz: Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler M.
==================================================================
"Bursa'da Bahar"
Yarışma başlama tarihi: 2 Mart 2015
Son katılım tarihi : 19 Haziran 2015
Değerlendirme : 27 Haziran 2015
Sonuçların duyurusu : 1 Temmuz 2015
Ödül töreni/Sergi : 4 Temmuz 2015
Seçici Kurul
Prof. Güler Ertan / Fotoğraf Sanatçısı, İstanbul
Mehmet Dağ/ Fotoğraf Sanatçısı, Bursa
Bahadır Öztuna / Fotoğraf sanatçısı, Bursa
Ahmet Ö. Erdönmez/BBB Kültür Sanat Danışmanı
Seda Gündoğan / Bufsad Temsilcisi
==================================================================
"Bursa'da Yaz"
Yarışma başlangıcı : 25 Mayıs 2015
Son katılım tarihi : 4 Eylül 2015
Değerlendirme : 12 Eylül 2015
Sonuçların duyurusu : 16 Eylül 2015
Ödül töreni / Sergi : 3 Ekim 2015
Seçici Kurul
Yusuf Darıyerli / Fotoğraf Sanatçısı, İstanbul
Alper Bilsel / UÜ Öğretim Görevlisi, Bursa
Egemen Ergin / EFIAP, Fotoğraf Sanatçısı, Bursa
Aziz Elbas: BBB Kültür ve Turizm Daire B.
Bülent Suberk / Bufsad Temsilcisi
==================================================================
"Bursa'da Güz"
Yarışma başlangıcı : 24 Ağustos 2015
Son katılım tarihi : 20 Kasım 2015
Değerlendirme : 28 Kasım 2015
Sonuçların duyurusu : 2 Aralık 2015
Ödül töreni / Sergi : 12 Aralık 2015
Seçici Kurul
Faruk Akbaş / Fotoğraf Sanatçısı, İstanbul
Nihat Küçük/ Fotoğraf Sanatçısı, Bursa
Sibel Emniyet/ Fotoğraf Sanatçısı, Bursa
Saffet Yılmaz / BBB Basın ve Halkla İlişkiler M.
Mehmet Uzun / Bufsad temsilcisi