6. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

04 Aralık 2013 - 07 Aralık 2013 Uludağ Üniversitesi
İzleyici Kitlesi

Genel izleyici kitlesi

  • Etkinlik Detayları
İlk defa 2008 yılında Başkent Üniversitesinde başlayan Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumunun ikincisi 2009'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde, üçüncüsü 2010'da Dokuz Eylül Üniversitesinde, dördüncüsü 2011'de Muğla Üniversitesinde ve beşincisi 2012 yılında Pamukkale Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumunun altıncısının ev sahipliğiniyse Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü üstlenmiş bulunmaktadır.

VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumunda sunulacak bildiriler, şu genel başlıklar altında toplanmıştır:

Yazılı, sözlü ve görsel iletişim aracı olarak Türk dili
Türk dili haritasının tarihî ve güncel özellikleri
Tarihî ve çağdaş Türk dili araştırmaları
Edebiyat dili olarak Türkçe
Köken bilgisi araştırmaları
Ağız araştırmaları
Sözlük bilimi araştırmaları
Türk dilinde terim araştırmaları
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi
Çeviri dili olarak Türk dili
Dünyadaki Türkoloji merkezleri ve çalışmaları
Türkçenin eğitimi ve öğretimi
Disiplinlerarasılık ve Türk dili
Türk dili araştırmalarında yöntem sorunları
VI.  Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Uludağ Üniversitesinde yapılacaktır. Sempozyum düzenleme kurulu başkanları sempozyum koordinasyon kurulunun tabiî üyeleridir.

Yaklaşan Etkinlikler

Bursa’da önümüzdeki günlerde düzenlenen etkinliklere ulaşın