10. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi

12 Mart 2014 Karinna Hotel Uludağ
İzleyici Kitlesi

Genel izleyici kitlesi

  • Etkinlik Detayları
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen 10. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi' nin Uludağ Karinna Otel'de 09 - 12 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek...

Kongremizde yine bu yıl İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dallarının katılımı ile tam bir bilimsel toplantılar yumağı oluşturulacaktır.

Sizlere geniş kapsamlı bir bilimsel program sunabilmek amacıyla çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz.

Bu yıl iç hastalıklarının değişik dallarını içeren konuları sizlerin de önerileri dikkate alınarak hazırlanacaktır. Konularında uzman olan deneyimli öğretim üyelerimiz güncel gelişmeleri ve bunların pratik uygulamalarını bizlerle paylaşabilecekler. Toplantıların günlük mesleki uygulamalarımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Kongremiz; iç hastalıkları uzmanları, aile hekimleri, araştırma görevlilerimizin bir araya geldiği, bilgilerin paylaşıldığı ve ortak çözümlerin üretildiği bir ortam olacaktır. Sözlü ve poster sunumlarında araştırmacılarımızı teşvik etmeye yönelik ödüllerimiz yer almaktadır.

Kongremizde sizlerle buluşmak üzere, saygılar sunarız.

Yaklaşan Etkinlikler

Bursa’da önümüzdeki günlerde düzenlenen etkinliklere ulaşın